Ngày 26-05-2020 17:49:18
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5169834
Số người online: 25
 
 
 
 
Đáp án môn Vật lý - Hóa học - Sinh học
 

Đáp án môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 201

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 202

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 203

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 204

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 205

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 206

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 207

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 208

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 209

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 210

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 211

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 212

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 213

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 214

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 215

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 216

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 217

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 218

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 219

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 220

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 221

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 222

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 223

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh học mã đề 224

Đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề

(Nguồn đáp án tham khảo Tuyensinh247.com)


Đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia đang được cập nhật, vui lòng nhấn F5 để theo dõi

Đáp án môn Hóa học mã đề 201

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề
Đáp án môn Hóa học mã đề 202

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề


Đáp án môn Hóa học mã đề 203

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 204

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề
Đáp án môn Hóa học mã đề 205


Đáp án môn Hóa học mã đề 206


Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 207

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 208
Đáp án môn Hóa học mã đề 209
Đáp án môn Hóa học mã đề 210
Đáp án môn Hóa học mã đề 211

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề
Đáp án môn Hóa học mã đề 212

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề
Đáp án môn Hóa học mã đề 213

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 214


Đáp án môn Hóa học mã đề 215

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 216

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề
Đáp án môn Hóa học mã đề 217

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 218

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 219


Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 220


Đáp án môn Hóa học mã đề 221

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 222

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 223

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học mã đề 224

Đáp án tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay có hơn 653.000 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ với hơn 2,5 triệu NV. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường tăng gần 7,6% so với năm 2018, tương đương gần 490.000 chỉ tiêu.

Trong số này, khối ngành III (Kinh doanh, quản lý và Pháp luật) có số lượt NV đăng ký xét tuyển cao nhất với 822.956 NV. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của khối ngành này là 126.473.

Xếp thứ hai là khối ngành VII (Xã hội nhân văn, An ninh quốc phòng…) với 739.587 NV đăng ký. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của khối ngành này là 104.769.

Khối ngành V (Kỹ thuật, CNTT, Xây dựng,…) xếp thứ ba với tổng số 641.157 NV đăng ký. Tổng chỉ tiêu của khối ngành này là 159.349.

Khối ngành VII (Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng) có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/7.

Xếp sau đó là khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) với tỉ lệ chọi 1/6,5.

Khối ngành VI (Sức khỏe) tuy tổng số NV đăng ký không nhiều với 199.573 NV, nhưng do chỉ tiêu tuyển sinh ít với 34.352 chỉ tiêu nên tỉ lệ “chọi” cũng ở mức cao là 1/5,8.

Ban Giáo dục

Đề thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2019

Đề thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2019Đáp án môn Vật lý  thi THPT quốc gia năm 2019 đang cập nhật, vui lòng nhấn F5 để theo dõi

Đáp án môn Vật Lý mã đề 201

Đáp án môn Vật Lý mã đề 202

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi thpt quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật Lý mã đề 203

Đáp án môn Vật Lý mã đề 204

Đáp án môn Vật Lý mã đề 205

Đáp án môn Vật Lý mã đề 206

Đáp án môn Vật Lý mã đề 207

Đáp án môn Vật Lý mã đề 208

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi thpt quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật Lý mã đề 209

Đáp án môn Vật Lý mã đề 210

Đáp án môn Vật Lý mã đề 211

Đáp án môn Vật Lý mã đề 212

Đáp án môn Vật Lý mã đề 213

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi thpt quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật Lý mã đề 214

Đáp án môn Vật Lý mã đề 215

Đáp án môn Vật Lý mã đề 216

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi thpt quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật Lý mã đề 217

Đáp án môn Vật Lý mã đề 218

Đáp án môn Vật Lý mã đề 219

Đáp án môn Vật Lý mã đề 220

Đáp án môn Vật Lý mã đề 221

Đáp án môn Vật Lý mã đề 222

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi thpt quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật Lý mã đề 223

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi thpt quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật Lý mã đề 224

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019, đã đề nghị địa phương phân công trách nhiệm rõ ràng và phải kiểm tra đánh giá trong và sau khi kỳ thi kết thúc.

“Sẽ có một nghìn lẻ một các sự việc bất thường diễn ra trong quá trình thi cử. Tuy nhiên, khi có sự việc xảy ra, cần xử lý theo 3 nguyên tắc cơ bản: Thứ nhất không giấu thông tin, cán bộ báo cáo lên trưởng điểm và các cấp cao hơn. Thứ hai là tôn trọng quy chế. Và thứ ba là phải đặt quyền lợi của thí sinh lên trên quyền lợi cán bộ coi thi" - ông Trinh nhấn mạnh.

Ban Giáo dục

Đề thi THPT quốc gia môn vật lý năm 2019

Đề thi THPT quốc gia môn vật lý năm 2019

- Dưới đây là đề thi THPT quốc gia môn vật lý 2019 chính thức của Bộ GD-ĐT.


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn