Ngày 06-06-2020 00:23:36
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5178666
Số người online: 0
 
 
 
 
Mẹo Thuộc Làu Công Thức 12 Thì Tiếng Anh - Hello Coffee Bài 3
 
Đầu năm học, giáo viên tiếng Anh dạy mẹo này trên các lớp, cho học sinh học kỹ và giáo viên cho các ví dụ thực hành, sau đó cho học sinh tự cho một ví dụ, gọi lên bảng hay cho làm trên giấy. Cho điểm kiểm tra miệng.Về nhà học thêm trên Hello Coffee.vn!
 Hello Coffee.vn

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn