Ngày 07-07-2020 07:07:25
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5206109
Số người online: 50
 
 
 
 
Thông báo về việc thời gian nghỉ học, đi học lại của học sinh.
 
Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ngáy 7/3/2020


        

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn