Ngày 31-05-2020 02:00:52
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5173446
Số người online: 18
 
 
 
 
Tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 của Sở GD&ĐT
 
CCong văn Số: 845 /SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 845 /SGDĐT-GDTrH

V/v tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng034năm 2020

 

Kính gửi:

-  Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;

-  Các trường, trung tâm trực thuộc.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020; Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 và Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT;

Để thống nhất thực hiện dạy học trong toàn thành phố, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1.   Triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT, chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng kĩ thuật để lựa chọn các hình thức dạy học qua Internet phù hợp, tăng cường các hình thức dạy học qua Internet để tổ chức cho học sinh học tập hiệu quả, hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 theo khung thời gian năm học của Bộ và của Sở GDĐT.

Các đơn vị, trường học thực hiện tốt các yêu cầu về bài học, học liệu, hạ tầng kĩ thuật, sử dụng các phần mềm trực tuyến có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật, chuyên môn; phân công cán bộ, giáo viên, phối hợp với gia đình học sinh tổ chức dạy học qua Internet hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tránh gây áp lực, quá tải cho giáo viên và học sinh. Sở lưu ý các đơn vị, trường học cần rà soát, nắm số lượng học sinh không thể tham gia học tập qua Internet để có thể hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình thức khác phù hợp.

2.   Sở GDĐT đã tổ chức dạy học trên truyền hình Chương trình ôn tập và dạy bài mới cho lớp 9 (3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và lớp 12 (9 môn: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Giáo dục công dân). Các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức thực hiện dạy học qua Internet đối với tất cả các khối lớp như sau:

a)   Đối với Giáo dục tiểu học

-   Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học chương trình học kì II năm học 2019-2020 theo quy định của Bộ GDĐT; tổ chức dạy học bài mới cho học sinh qua Internet; chú trọng khắc sâu kiến thức, rèn luyện thêm kĩ năng học tập cho học sinh, không dạy các nội dung đã được giảm tải. Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo


 

kế hoạch của nhà trường. Riêng đối với môn Mĩ thuật, các trường tiếp tục áp dụng các phương pháp mới, chủ động, linh hoạt tổ chức dạy học theo hướng ghép các chủ đề hoặc giảm thời lượng dạy học đối với từng chủ đề phù hợp với tình hình thực tế.

-   Việc dạy học theo hình VNEN và các môn tự chọn Tiếng Anh, Tin học, các trường chủ động triển khai thực hiện cho phù hợp với hướng dẫn chung của Bộ và tình hình thực tế địa phương.

b)   Đối với Giáo dục trung học

-   Tổ chức dạy học bài mới, kiến thức mới chương trình học kì II cho học sinh qua Internet, phần mềm dạy học; chú trọng khắc sâu kiến thức, rèn luyện thêm kĩ năng học tập cho học sinh, thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh về nội dung dạy học; không dạy nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ và của Sở. Nhà trường chỉ đạo cho tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học của bộ môn để đảm bảo nội dung kiến thức bài học và định hướng dạy học theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT.

-    Giao cho tổ, nhóm chuyên  môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy   học chi tiết chương trình Tiếng Anh 10 năm theo hướng dạy nội dung cơ bản, cốt lõi (tối thiểu đáp ứng yêu cầu như hướng dẫn đối với chương trình chuẩn, chương trình Tiếng Anh 7 năm); không dạy các nội dung vận dụng, nâng cao, chuyên  sâu; bảo đảm hoàn thành chương trình trong thời gian còn lại của năm học 2019- 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

-   Chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị để tổ chức dạy chương trình học kì II của các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục. Riêng đối với các môn học thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường THCS, THPT căn cứ vào hướng dẫn, nội dung tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học.

c)   Đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX)

-   Tổ chức dạy học bài mới, kiến thức mới chương trình học kì II cho học viên qua internet, phần mềm dạy học; chú trọng khắc sâu kiến thức, rèn luyện thêm kĩ năng học tập, không dạy nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ và của Sở; thực hiện điều chỉnh về nội dung dạy học.

-   Thiết kế chương trình học kì II phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học đối với GDTX.

-   Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học của bộ môn để đảm bảo nội dung kiến thức bài học và định hướng dạy học theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT.

3.   Để tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình hiệu quả: nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên hợp lý, thực hiện các nội dung dạy học, giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh, học viên thực hiện các buổi học qua Internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh, học viên có biện pháp quản lí hoạt động học của học sinh, học viên qua Internet, trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh, học viên.


 

4.  Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình

a)   Kiểm tra thường xuyên

-   Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

-   Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên trung tâm GDTX.

-   Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, giám đốc các trung tâm GDTX chịu trách nhiệm quản lí, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh, học viên qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

b)   Kiểm tra định kì và kiểm tra học

-   Khi học sinh, học viên đi học trở lại, các trường, trung tâm GDTX tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet cho học sinh, học viên ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kì và kiểm tra học kì theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm GDTX.

-   Đối sánh kết quả kiểm tra định kì, kiểm tra học kì và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh, học viên củng cố, bổ sung kiến thức.

c)   Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn 5842/BGDĐT-GDTrH và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh, học viên tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo các nội dung dạy học đã được điều chỉnh ở từng bộ môn đính kèm tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 và Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GDĐT (các công văn đính kèm).

Ký bởi: Phạm Thị Trinh

 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường hc, trung tâm GDTX trin khai thc hiEmna.il/: .trinhpt@danang.gov.vn

Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,

Thành phố Đà Nẵng

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  GĐ, PGĐ Sở;

-  Trưởng phòng Sở;

-  Trang TTĐT Sở GDĐT;

-  Lưu: VT, GDTrH.

+07:00                                           KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Mai Tấn Linh

 

 

Ngày ký: 03-04-2020 16:48:54

 


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn