Ngày 28-10-2020 21:59:30
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5299205
Số người online: 27
 
 
 
 
DANH SÁCH 7 LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021
 

 

                  DANH SÁCH 7 LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

 

Trường THPT Quang Trung

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/7

Năm học 20120-2021

GVCN: Đoàn Thị Kim Nhung

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điện thoại

ĐTB

HK

HL

Điểm vào lớp 10

Ghi chú

1

Hoàng Thị Việt

Anh

10/3/2005

Nữ

0907997205

7.3

T

Khá

31.75

 

2

Lê Thị Ngọc

Ánh

18/8/2005

Nữ

0935111842

8

T

Khá

41.75

 

3

Trần Hà

Giang

17/11/2005

Nữ

0931956452

6.9

Tốt

TB

42.25

 

4

Huỳnh Thị Thanh

9/6/2005

Nữ

0702746842

6.8

T

Khá

34.5

 

5

Nguyễn Gia

Hân

13/6/2005

Nữ

0936190712

7.3

Tốt

Khá

45.25

 

6

Nguyễn Hoàng Xuân

Hương

13/11/2005

Nữ

0935048099

7.3

Tốt

TB

41.75

 

7

Đào Quỳnh

Mai

30/1/2005

Nữ

0905452590

 

T

Khá

 

 

8

Nguyễn Thảo

My

31/07/2005

Nữ

0779601108

6.9

Tốt

TB

34.25

 

9

Nguyễn Đào Phương

Ngân

31/8/2005

Nữ

0772411707

6

T

TB

31.75

 

10

Nguyễn Thị Như

Nghĩa

5/6/2005

Nữ

0794605880

6.5

Tốt

TB

 

 

11

Nguyễn Lê Yến

Nhi

22/1/2005

Nữ

02363530451

7.5

Tốt

Khá

32

 

12

Nguyễn Huỳnh Yến

Nhi

28/6/2005

Nữ

0905088398

5.0

T

TB

29

 

13

Huỳnh Phan Thục

Nhi

5/8/2005

Nữ

0786766151

T

Khá

45.5

171

 

14

Lê Huỳnh Tuyết

Nhung

26/4/2005

Nữ

0905807225

7

T

TB

30.25

 

15

Phan Ngọc Yến

Trâm

5/8/2005

Nữ

0905907272

7.3

Tốt

Khá

39.5

 

16

Mai Thị Kiều

Trang

26/3/2005

Nữ

0935117393

6

T

TB

36.25

 

17

Trần Ngô Phương

Trinh

2/12/2005

Nữ

0935876123

T

Khá

44

152

 

18

Lương Trần Thảo

Uyên

01/072005

Nữ

0905711222

6.5

Tốt

TB

36.5

 

19

Trần Ngọc Phương

Uyên

21/11/2005

Nữ

0905182758

6.5

T

Khá

29.5

 

20

Phan Thị Tường

Vy

28/09/2005

Nữ

0822169155

5.8

Tốt

TB

34.25

 

21

Trần Khánh

Vy

1/3/2005

Nữ

0903551888

 

T

TB

 

 

22

Nguyễn Hoàng Tuấn

Anh

7/6/2005

Nam

0935757412

6.2

Tốt

TB

34.75

 

23

Nguyễn Tuấn

Cảnh

18/12/2005

Nam

0977454375

 

Tốt

TB

35.5

 

24

Nguyễn Trọng

Hiếu

10/4/2005

Nam

0789472230

6.5

T

Khá

33

 

25

Nguyễn Văn

Hùng

2/9/2005

Nam

0328207359

 

Tốt

TB

28

 

26

Nguyễn Phúc

Hưng

13/1/2005

Nam

0902390925

 

T

Khá

37.5

 

27

Hồ Kỳ Anh

Huy

16/10/2005

Nam

0901777151

 

Khá

Yếu

 

 

28

Phan Đắc

Huy

19/8/2005

Nam

0905700728

6.0

T

TB

40.5

 

29

Đặng Duy

Khánh

14/8/2005

Nam

0906622952

6.7

T

TB

42.25

 

30

Trần Quang

Khởi

23/9/2005

Nam

0932552546

7.2

T

Khá

35.5

 

31

Nguyễn Phúc

Khương

28/8/2005

Nam

0971618525

6.8

T

TB

39.5

 

32

Nguyễn Văn

Linh

21/08/2005

Nam

0763635054

6.7

Tốt

TB

31.5

 

33

Võ Trường

Luân

31/07/2005

Nam

0373742152

 

Tốt

TB

42.25

 

34

Võ Văn

Minh

12/4/2005

Nam

0905801476

6.4

Tốt

TB

39

 

35

Dương Minh

Nghĩa

21/07/2005

Nam

0905320428

 

Tốt

TB

29.75

 

36

Trần Bùi Minh

Nhật

779530980

Nam

0795642958

6.1

Tốt

TB

42.75

 

37

Vũ Thanh

Tài

16/11/2005

Nam

947285972

 

Tốt

TB

 

 

38

Phạm Hoàng

Thái

18/02/2005

Nam

0985404419

6.6

Tốt

TB

30

 

39

Trần Văn Xuân

Thanh

20/10/2004

Nam

0905505146

 

Tốt

 

 

 

40

Nguyễn Văn

Thịnh

7/5/2005

Nam

0767595872

7.0

Tốt

Khá

36.25

 

41

Hồ Đăng

Tuấn

16/7/2005

Nam

0905597242

7.8

Tốt

Khá

49.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT Quang Trung

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/6

Năm học 2020-2021

GVCN: Nguyễn Văn Nghĩa

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điện thoại

ĐTB

HK

HL

Điểm vào lớp 10

Ghi chú

1

Trần Lê Mai

Anh

19/9/2005

Nữ

0905273741

 

T

TB

 

 

2

Nguyễn Thị Ngọc

Bảo

17/4/2005

Nữ

0934786146

 

Tốt

TB

 

 

3

Đinh Thúy

Hằng

17/10/2005

Nữ

0935555943

 

Tốt

TB

 

 

4

Trần Thị Thu

Hiền

20/3/2005

Nữ

0979493728

7.3

T

TB

34.5

 

5

Nguyễn Tô

Hoài

29/07/2005

Nữ

0978136607

5.8

Tốt

TB

38.25

 

6

Nguyễn Thị Yến

Lan

23/01/2005

Nữ

0326664627

Tốt

Khá

44

59

 

7

Nguyễn Thị Ngọc

Nga

28/7/2005

Nữ

0905369912

6

T

TB

29

 

8

Hồ Hoài

Ngân

13/8/2005

Nữ

0816259036

 

T

Khá

40.5

 

9

Trần Thị Bảo

Ngọc

14/03/2005

Nữ

0983877355

6.3

Tốt

TB

36

 

10

Lê Đoan Kiều

Nhi

11/1/2005

Nữ

0935601416

7.1

Khá

TB

 

 

11

Nguyễn Nguyên

Phương

12/2/2005

Nữ

0905318470

7.3

Tốt

Khá

41.5

 

12

Hồ Trần Lệ

Quyên

8/9/2005

Nữ

0394777284

5.8

Tốt

TB

33.25

 

13

Nguyễn Thị Thu

Thảo

28/9/2005

Nữ

0398676935

 

Tốt

TB

 

 

14

Ngô Nguyễn Thùy

Trang

30/11/2005

Nữ

0905647328

7.0

T

Khá

41.75

 

15

Nguyễn Thụy Huỳnh

Trâm

20/10/2005

Nữ

0962460144

7.3

Tốt

Khá

48.75

 

16

Đào Nhã

Uyên

15/1/2005

Nữ

0932689614

 

Tốt

TB

42.25

 

17

Huỳnh Ngọc Mỹ

Uyên

12/6/2004

Nữ

0903546507

5.8

Khá

TB

25

 

18

Nguyễn Thị Tường

Vy

8/1/2005

Nữ

0708122511

7

T

Khá

34.25

 

19

Nguyễn Thị yến

Vy

1/1/2005

Nữ

0905899371

7.3

Tốt

Khá

40.75

 

20

Lê Hoàng

Yến

11/6/2005

Nữ

0935200483

6.5

Tốt

Khá

 

 

21

Nguyễn Đắc Thanh

Cang

3/4/2005

Nam

0972377212

6.1

T

TB

42.25

 

22

Nguyễn Đức

Dũng

16/1/2005

Nam

0376761278

6.9

T

TB

38.75

 

23

Nguyễn Đàm Quốc

Duy

17/7/2005

Nam

0935337384

 

T

TB

37

 

24

Hồ Trần Minh Duy

Hải

29/7/2005

Nam

0935605249

4

T

TB

31.5

 

25

Lưu Tuấn

Hiền

27/04/2005

Nam

0932595793

6.1

Khá

TB

35.75

 

26

Ngô Đức

Hoàng

10/11/2005

Nam

0905261263

5.6

Tốt

TB

33.5

 

27

Trần Đình

Khôi

3/10/2005

Nam

0905511949

6.3

TB

TB

33

 

28

Nguyễn Ngọc

Lành

20/02/2005

Nam

0787535494

 

Tốt

TB

32.25

 

29

Phạm Văn Khánh

Long

29/9/2005

Nam

0905619161

6.5

T

Khá

39

 

30

Huỳnh Xuân

Mẫn

21/08/2005

Nam

0905201783

5.7

Tốt

TB

29.75

 

31

Nguyễn Đức

Minh

13/4/2005

Nam

0905595660

 

Tốt

TB

 

 

32

Đỗ Hoàng

Minh

11/6/2005

Nam

0766663692

6

Tốt

TB

30

 

33

Đặng Văn

Nhật

1/5/2005

Nam

0796745359

 

Tốt

TB

31.75

 

34

Nguyễn Minh

Nhật

7/2/2005

Nam

0905817644

 

Tốt

TB

33.75

 

35

Nguyễn Hoàng Chiến

Thắng

31/3/2005

Nam

0364635707

7.6

T

Khá

42.75

 

36

Lê Nguyễn Tam

Thanh

7/6/2005

Nam

0905160737

 

K

TB

 

 

37

Lê Đức

Tiến

9/7/2005

Nam

0918516270

 

T

TB

40

 

38

Lê Duy

Trí

24/3/2005

Nam

0934969640

5.6

Tốt

TB

thấp

 

39

Nguyễn Võ Khánh

Trường

14/11/2005

Nam

0779449992

 

Tốt

Khá

36.5

 

40

Lê Nguyễn Hoàng

13/7/2005

Nam

0905281422

 

Tốt

Khá

 

 

41

Võ Văn

Tuấn

20/6/2005

Nam

0767744208

5.1

T

TB

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT Quang Trung

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/5

Năm học  2020 - 2021

GVCN: Lê Thị Phương Uyên

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điện thoại

ĐTB

HK

HL

Điểm vào lớp 10

Ghi chú

1

Dương Thị Vân

Anh

5/6/2005

Nữ

0905737611

7.2

Tốt

TB

37.5

 

2

Nguyễn Hồng

Ánh

20/10/2004

Nữ

0354365363

 

T

TB

32.5

 

3

Nguyễn Phương

Đoan

28/10/2005

Nữ

0905854432

7.8

T

Khá

43.5

 

4

Nguyễn Lương

Dung

1/1/2005

Nữ

0905838323

 

Tốt

Khá

29

 

5

Đặng Thị Ánh

Dương

2/3/2005

Nữ

0794249876

6.3

Tốt

TB

34

 

6

Lê Mai

Linh

4/2/2005

Nữ

0905310851

6.7

T

TB

34.25

 

7

Nguyễn Thị Thu

Mỹ

26/10/2005

Nữ

0905094742

6.9

Tốt

Khá

31.75

 

8

Nguyễn Đức Minh

Ngọc

14/08/2005

Nữ

0935355989

 

Tốt

TB

33

 

9

Phạm Thị Ánh

Ngọc

17/9/2005

Nữ

0769161063

 

Tốt

Khá

32.5

 

10

Trương Song Thảo

Nguyên

18/8/2005

Nữ

0774567739

 

T

TB

35.5

 

11

Lê Tố

Nha

10/5/2005

Nữ

0913590717

6.8

Tốt

TB

33.75

 

12

Trần Tâm

Như

5/1/2005

Nữ

0905921951

6.9

Tốt

Khá

39

 

13

Lương Thị Thanh

Thảo

14/03/2005

Nữ

0908988837

7.0

Tốt

TB

41.75

 

14

Đào Lê Hoài

Thương

28/8/2005

Nữ

0902488250

 

T

TB

41.5

 

15

Lê Nguyễn Bảo

Trâm

6/11/2005

Nữ

0934707298

6.0

Tốt

TB

28.75

 

16

Trần Thị Thùy

Trâm

12/4/2005

Nữ

0905660269

 

Tốt

Khá

 

 

17

Võ Thị Thùy

Trang

19/09/2005

Nữ

0905870757

 

Tốt

TB

 

 

18

Trần Châu Khánh

Trinh

5/10/2005

Nữ

0905224264

7.4

Tốt

Khá

38

 

19

Đào Ngọc Tường

Uyên

14/2/2005

Nữ

0905617619

 

Tốt

TB

36

 

20

Nguyễn Thị Thảo

Uyên

7/10/2005

Nữ

0385942046

 

T

Khá

 

 

21

Nguyễn Ngọc Bảo

Uyên

26/8/2005

Nữ

0935663698

5

Tốt

TB

 

 

22

Trần Công

Anh

7/6/2005

Nam

0936701957

 

Tốt

TB

31.75

 

23

Lưu Minh

Bảo

3/11/2005

Nam

0934809080

6.9

T

Khá

39

 

24

Lê Nguyễn Đức

Công

30/7/2005

Nam

0905228520

 

Tốt

Khá

44

 

25

Trương Minh

Đạt

23/12/2005

Nam

0776134559

7.7

Tốt

Khá

44.5

 

26

Phạm Văn

Đức

2/11/2005

Nam

0906559862

6.5

T

TB

41.75

 

27

Lê Hoàng

Hải

4/6/2005

Nam

0905222773

6.5

Tốt

Khá

31

 

28

Nguyễn Đức

Hưng

27/1/2005

Nam

0905319085

 

T

TB

36

 

29

Trương Phước

Huy

7/3/2005

Nam

0905172934

6.8

Tốt

Khá

36.25

 

30

Tô Lê

Huy

14/08/2005

Nam

0392695675

5.4

Tốt

TB

 

 

31

Doãn Quang

Huy

12/1/2005

Nam

0352138147

6.6

Tốt

TB

39.5

 

32

Hà Đức

Minh

29/8/2005

Nam

0931315867

6.6

T

TB

37

 

33

Cao Khánh

Nam

22/7/2005

Nam

0905772090

 

T

Khá

43

 

34

Lê Văn Minh

Quân

12/3/2004

Nam

0905525071

 

Tốt

TB

39.5

 

35

Lê Văn Hoài

Rin

30/8/2005

Nam

0905768499

 

T

TB

27.5

 

36

Huỳnh Trí

Thắng

7/2/2005

Nam

0935163910

6.8

Tốt

TB

33.5

 

37

Lê Nguyễn Quốc

Thịnh

5/1/2003

Nam

0905333947

5.3

TB

TB

 

 

38

Phan Tiến

Thịnh

7/9/2005

Nam

0934785906

 

Tốt

TB

40.75

 

39

Hồ Công

Toàn

8/6/2004

Nam

0768176310

 

T

TB

33

 

40

Trần Song

Toàn

17/9/2005

Nam

0906535849

5.9

T

TB

38.75

 

41

Nguyễn Thanh

Trường

27/5/2005

Nam

0905892580

6.8

T

TB

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT Quang Trung

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/4

 

Năm học 2020-2021

GVCN: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điện thoại

ĐTB

HK

HL

Điểm vào lớp 10

Ghi chú

1

Đoàn Hải

Anh

16/8/2005

Nữ

0948808183

 

T

TB

38

 

2

Nguyễn Lương Phương

Anh

30/3/2005

Nữ

0905133633

5.1

K

TB

29.75

 

3

Mai Anh

Đào

15/3/2005

Nữ

0905383498

6.4

K

TB

31.75

 

4

Nguyễn Trần Tâm

Đoan

11/11/2005

Nữ

0905308522

7.4

T

Khá

43.5

 

5

Phạm Thị Thanh

Hiền

12/8/2005

Nữ

0935879466

7.5

T

Khá

41.25

 

6

Nguyễn Ngọc Khánh

Linh

11/4/2005

Nữ

0906431690

5.4

T

TB

 

 

7

Lê Trần Hồng

Ngân

29/5/2005

Nữ

0799387142

6.4

Tốt

TB

42.25

 

8

Nguyễn Phùng Tâm

Nhi

13/09/2005

Nữ

0905561923

6.9

Tốt

Khá

 

 

9

Ông Thị Mỹ

Nhung

26/8/2005

Nữ

0702941976

6.5

Tốt

Tb

44

 

10

Nguyễn Thị Thúy

Thảo

29/10/2005

Nữ

0934917569

 

T

TB

29.75

 

11

Trương Nguyễn Bảo

Thoa

3/11/2005

Nữ

0935570257

7.1

Tốt

Khá

31.25

 

12

Trần Đỗ Anh

Thư

3/5/2005

Nữ

0935142077

5.2

T

TB

29.25

 

13

Đặng Phạm Anh

Thư

21/5/2005

Nữ

0905706876

 

Tốt

TB

 

 

14

Trần Đỗ Anh

Thùy

3/5/2005

Nữ

0935142077

6.4

T

TB

33.75

 

15

Nguyễn Thảo

Trâm

19/7/2005

Nữ

934848925

 

Tốt

Khá

40

 

16

Nguyễn Thị Bích

Trâm

2/10/2005

Nữ

077709680

6.9

Tốt

Khá

33

 

17

Phan Quỳnh Ngoc

Trâm

26/04/2005

Nữ

0905022295

7.5

Tốt

Khá

42

 

18

Đặng Hoàng Huyền

Trang

16/9/2005

Nữ

0976291629

6.6

T

TB

39

 

19

Đỗ Diệu

Uyên

7/3/2005

Nữ

382513059

 

Tốt

TB

 

 

20

Đoàn Thị Mỹ

Uyên

13/9/2005

Nữ

0772552695

5.9

T

TB

35.75

 

21

Tăng Ngô Hoàng

Đức

11/5/2005

Nam

0903588617

 

Tốt

TB

 

 

22

Trần Gia

Hào

8/12/2005

Nam

0768412805

7.8

Tốt

Khá

44

 

23

Nguyễn Bá

Hảo

23/02/2005

Nam

0935518710

6.5

Tốt

TB

41.75

 

24

Trần Văn

Hiền

21/01/2005

Nam

0905437967

7.5

Tốt

Khá

38.75

 

25

Hà Đức

Hoàng

26/3/2005

Nam

0983892265

 

Tốt

Khá

40

 

26

Lê Tất Nhật

Hưng

9/11/2005

Nam

0773451377

7.1

T

Khá

37

 

27

Nguyễn Trần Tuấn

Hưng

14/11/2005

Nam

0905374669

 

Tốt

TB

36

 

28

Lê Đình Nhật

Huy

13/09/2005

Nam

0903812347

7.2

Tốt

TB

43.25

 

29

Phan Đình

Khang

26/3/2005

Nam

0931023919

6.4

T

TB

38

 

30

Lê Hồng

Lộc

1/12/2005

Nam

0905758758

 

T

TB

27.3

 

31

Nguyễn Văn

Minh

18/6/2005

Nam

0934846764

 

T

Khá

33

 

32

Nguyễn Xuân

Nguyên

31/07/2005

Nam

0934718557

 

Tốt

TB

40

 

33

Phạm Tiến

Phát

23/09/2005

Nam

0905866039

7.2

Tốt

TB

 

 

34

Lê Đình

Quốc

30/04/2005

Nam

0905198017

5.7

Tốt

TB

30

 

35

Trần Hữu

Quyền

23/1/2005

Nam

0932398414

6.9

Tốt

TB

38.5