Ngày 20-04-2021 07:08:28
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5435649
Số người online: 28
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II Năm học 2020=2021
 

Trường THPT Quang Trung      PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
        ÁP DỤNG TỪ NGÀY  11 /01/2021 - Tổng số lớp: 19    
Tổ trưởng chuyên môn Môn 5 lớp 12 7 lớp 11 7 lớp 10 Số tiết  Tổ
  12/1
TN
12/2
 XH
12/3
 XH
12/4
 XH
12/5
 XH
  11/1
11/2
11/3
11/4
11/5 
11/6
11/7
  10/1
10/2
10/3
10/4
10/5
10/6 10/7  
PHÒNG 1 2 5 6 22   15 16 17 18 19 20 21   8 9 10 11 12 13 14  
19 Chủ nhiệm 1 Linh A Phương
 Si
Nguyên
V
Huệ A Mộng S 1 Na T Phương
A
Thúy H Chi
 si
Hóa L Quỳnh
 Đ
Minh 
L
1 Nhung
 A
Sương
 V
Oanh
H
Nghĩa
 S
Uyên
 L
Nghĩa
 S
Nhung
 V
 
Hà T  Toán 5 Hà T ( 15 + 2 = 17) Thuý T Hà T Thúy T 5 Na T
( 20 + 4 = 24)
Thủy T Quỳnh T 5 Thủy T ( 20) Quỳnh T
( 20 + 4 = 24)
Thúy T ( 20) 80
Hải Tin Tin 1 Hải Tin ( 19 + 1 = 20) 2 Thi  Tin  (14) 2 Hải Tin 23
Uyên L  Lý 3/2 Uyên
 ( 17 + 4 + 1 = 22)
Hóa ( 12 + 4 = 16) 3 Minh Trâm Hóa  Minh 2 Trâm Uyên 31
Cnghệ 1 1 Minh ( 17 + 4 = 21) 2 Trâm ( 19 ) 0   9
Oanh
 H
 Hóa 3/2 Oanh
( 17 + 4 + 1 = 22)
Thúy H ( 20 + 4 = 24)  2 Thúy H 3 Oanh H Chi H 34
Phương
 Si
 Sinh 2/1 Phương Si ( 20 + 4 + 1 = 25) 1 Chi ( 16 + 4 = 20) 1 Phương Si 18
Cnghệ 2 0           0               1 Phương Si 7
Nguyên
 V
 Văn 5 Nguyên V 
( 25+ 1+4 = 30)
Na V Sương V 4 Nhung V
(18 + 4 = 22)
Na V (25) 5 Sương V
( 20 + 4 + 1 = 25)
 
Nguyên V Nhung V
80
Nghĩa S  Sử 1/2 Nghĩa S  Mộng 1 Mộng ( 18 + 4 + 1 = 23)  2 Thạnh S  Nghĩa S ( 15 + 4 + 2+ 1  = 22) 30
Quỳnh
 Đ
 Địa 1/2 Quỳnh Đ ( 11 + 4 + 4 + 1 = 20) 1 Thạnh Đ Quỳnh Đ 1 Thạnh ( 16) 23
Hà CD  GDCD 1/2 Hà CD( 16 + 1 = 17) 1 Mộng 1 Hà CD 23
Linh A  Anh 4 Linh A
( 18 + 4 + 1 = 23)
Nhung A Huệ A Nhung A 5 Phương A
 ( 22 + 4 = 26)
Linh A Huệ A
 ( 19 + 4 = 23)
4 Nhung A ( 24 + 4 = 28) Phương A
64
Tuấn TD  Thể dục 2 Hải TD ( 18) 2 Tuấn ( 20+1 = 21) 2 Tuấn TD Hải TD 32
Tổng cộng 30           30               30                
                                               
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Sỹ Liêm

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn