Ngày 18-09-2021 01:42:50
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5584941
Số người online: 41
 
 
 
 
HỌC SINH QUANG TRUNG VÀO HỌC NĂM HỌC 2021-2022 THEO LỊCH:
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

 

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 QUANG TRUNG THÔNG BÁO

 

 

LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH

 

 

Lúc 8h ngày17 /8 /2021 cho học sinh lớp 10

  -  Lúc 8h ngày 18 /8 /2021 cho học sinh lớp 11

  -  Lúc 8h ngày 19 /8 /2021 cho học sinh lớp 12

( Nếu Thành phố còn giãn cách thì sẽ thông báo

lịch tập trung sau.)

 

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn