Ngày 20-08-2022 13:38:06
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6036196
Số người online: 24
 
 
 
 
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Từ triết lý giáo dục qua nhiều thời đại, tìm hiểu Triết lý giáo duc hiện nay của Việt Nam. Hiện nay, việc dạy thêm học thêm như trăm đua nở trên các trường học đô thị. Có nên hay không? Giải pháp nào hạn chế tệ nạn này?


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn