Ngày 28-09-2022 10:53:28
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6175514
Số người online: 15
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN HS MUA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 MỚI.
 
Học sinh khi nhập học lớp 10 đã chon TỰ NHIÊN hay XÃ HỘI thì chọn mua SGK như hướng dẫn. Riêng học sinh nào chưa chọn thì trường sẽ chọn. BAN GIÁM HIỆU.

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 MỚI

Áp dụng từ năm học 2022-2023 trên địa bàn TP Đà Nẵng

(Theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 16/6/2022)

 

1-    SGK1 của NXB Giáo dục Việt Nam thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bao gồm:Tâp một, Tập hai và Chuyên đề học tập :

Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Lịch sử, môn Địa lí, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, môn Vật lí, môn Hóa học, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật-Hội họa, môn Mĩ thuật-Kiến trúc, môn Mĩ thuật-Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện, môn Mĩ thuật-Lí luận và lịch sử mĩ thuật, môn Mĩ thuật-đồ họa tranh in, môn Mĩ thuật-điêu khắc, môn Mĩ thuật-thiết kế thời trang, môn Mĩ thuật-thiết kế đồ họa, môn Công nghệ-Thiết kế và công nghệ, môn Công nghệ-Công nghệ trồng trọt, Giáo dục thể chất-Bóng chuyền;

2-    SGK2 của NXB Giáo dục Việt Nam thuộc bộ sách “Chân trời sáng tạo 1”

      Hoạt động trải nghiêm - hướng nghiệp;

3-    SGK3 của NXB Đại học Sư phạm thuộc bộ sách “Cánh Diều”

Giáo dục thể chất-Bóng đá, Đá cầu, Bóng rỗ, Cầu lông;

Sinh học, Tin học;

Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

4-    Ba cuốn SGK Tiếng Anh:

Tiếng Anh 10 Global Success của NXB Giáo dục Việt Nam;

Tiếng Anh 10 THiNK của NXB Đại học Sư phạm;

Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World của NXB Đai học Huế

Danh sách này có 19 sách giáo khoa lớp 10./.

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN MUA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 MỚI:

Khi học sinh đăng kí vào học lớp 10 trường THPT Quang Trung năm học 2022-2023, học sinh đã chọn có năng khiếu “Tự nhiên”hay “Xã hội”. Sau đây trường hướng dẫn mua SGK. Trước hết, lưu ý các ký hiệu:

                  SGK1: của NXB GD “Kết nối tri thức với cuộc sống”:

                  SGK2: của NXB GD “Chân trời sáng tạo 1”

                  SGK3: của NXB ĐHSP: “Cánh Diều”

 

BẢNG CHỌN MUA SÁCH GIÁO KHOA (SGK)

 

TÊN SGK

NXB

TỔ HỢP 1: TỰ NHIÊN

 

A-  5 môn bắt buộc

 

Ngữ văn 10 tập 1 và tập2

SGK1

Toán10      tập 1 và tập2

SGK1

Tiếng Anh (Global Success)

SGK1

Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)*

SGK1

Giáo dục QP-AN

SGK3

B-    Các môn lựa chọn

 

Vật lí 10

SGK1

Hóa học 10

SGK1

Sinh học 10

SGK3

Tin 10

SGK3

Lịch sử 10

SGK1

C-   Các chuyên đề

 

Chuyên đề Ngữ văn 10

SGK1

Chuyên đề Toán 10

SGK1

Chuyên đề Lịch sử 10

Chuyên đề Tin 10 ứng dụng

SGK1

SGK3

D-Hoạt động GD bắt buộc

 

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 10

SGK2

TÊN SGK

NXB

TỔ HƠP 2: XÃ HỘI

 

A.   5 môn bắt buộc

 

Ngữ văn tập 1 và tập2

SGK1

Toán       tập 1 và tập2

SGK1

Tiếng Anh “(Global Success)”

SGK1

Giáo dục TC  (Bóng chuyền)*

SGK1

Giáo dục QP-AN

SGK3

B.   Các môn lựa chọn

 

Lịch sử 10

SGK1

Địa lí 10

SGK1

Giáo dục KT-PL 10

SGK1

Tin học 10

SGK3

Sinh học 10

SGK3

C-  Các chuyên đề

 

Chuyên đề Ngữ văn 10

SGK1

Chuyên đề Toán 10

SGK1

Chuyên đề Lịch sử 10

Chuyên đề Tin 10 ứng dụng

SGK1

SGK3

D-  Hoạt động GD bắt buộc

 

Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp 10

SGK2

 

Ø  Lưu ý: 1) SGK Giáo dục của địa phương Đà Nẵng sẽ thông báo sau.

             2) * Giáo dục TC: Bóng đá, Đá cầu, Bóng rỗ, Cầu lông: SGK3

             3) Tổng cộng có 17 bản SGK.

 

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn