Ngày 05-06-2023 11:18:16
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6432499
Số người online: 23
 
 
 
 
THÔNG BÁO NGÀY TẬP TRUNG LỚP 10 MỚI VÀ NGÀY TỰU TRƯỜNG LỚP 10, 11 VÀ 12.
 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG

THÔNG BÁO NGÀY TẬP TRUNG LỚP 10 MỚI VÀ NGÀY TỰU TRƯỜNG

--------------------------------------------------

1.    Tập trung lớp 10 lần thứ nhất : 8h thứ ba, ngày 16/8/2022; lúc 8h00 để học sinh sẽ biết danh sách lớp học, trường xếp lớp theo 2 Tổ hợp xã hội và Tổ hợp tự nhiên. Giải đáp kết quả về xếp lớp của học sinh.

Tập trung lớp 10 lần thứ hai và lịch tựu trường: lúc 8h Thứ hai 22/8/2022. Học sinh nhận lớp và sau đó học sinh lên phòng học gặp Giáo viên chủ nhiệm, GVCN sẽ bầu cán bộ lớp: 1 Lớp trưởng, 3 lớp phó: Lớp phó học tập, Lớp phó Văn thể mỹ, Lớp phó Kỷ luật và Thi đua. Bầu hai học sinh Cờ đỏ để chấm thi đua 15 phút đầu giờ. GVCM sẽ chia lớp thành 3 tổ, bầu tổ trưởng, tổ phó.

 

2.    LỊCH  TỰU TRƯỜNG:

Tất cả 3 khối lớp 10, 11 và 12 đều tựu trường vào thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 theo các giờ sau đây:

KHỐI LỚP 10: Như ở phần 1 ở trên;

 

KHỐI LỚP 11 VÀ KHỐI LỚP 12: Lúc 9h thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 học sinh xem danh sách lớp mới và sau đó, lúc  9h30, học sinh lên các phòng học gặp Giáo viên chủ nhiệm, GVCN sẽ bầu cán bộ lớp: 1 Lớp trưởng, 3 lớp phó: Lớp phó học tập, Lớp phó Văn thể mỹ, Lớp phó Kỷ luật và Thi đua. Bầu hai học sinh Cờ đỏ để chấm thi đua 15 phút đầu giờ. GVCM sẽ chia lớp thành 3 tổ, bầu tổ trưởng, tổ phó.

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn