Ngày 28-09-2023 21:30:42
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6537252
Số người online: 19
 
 
 
 
Đề mẫu Kiểm tra cuối HKI cho lớp 10 mới
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Toán, Lớp 10.

Thời gian làm bài: 90 phút,

không tính thời gian phát đề

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………… Lớp: ………….

Số báo danh: ………………………………………Phòng thi: ………………… Mã đề:  246

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm).

Câu 2. (1 điểm).

Câu 3. (1 điểm).

 

……………………………………..HẾT…………………………………….


 

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn