Ngày 27-04-2018 14:36:34
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 4552407
Số người online: 11
 
 
 
 
Luyện thi Đại học môn Vật Lý (219 Video)
 

 
 
PHẦN I: LÝ THUYẾT - CÁC BÀI HỌC
 
 ĐỀ THI ĐÃ RA - PHƯƠNG PHÁP - CẤU TRÚC ĐỀ THI
 
 
1/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 1  
 
2/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 2
 
3/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 3
 
4/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 4
 
5/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 5
 
6/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 6
 
7/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 7
 
8/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 8
 
9/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 9
 
10/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 10
 
11/ Giải đề thi đại học 2012 môn Vật Lý - Phần 11
 
12/ Giải đề thi đại học 2011 môn Vật Lý 
 
13/ Giải đề thi đại học 2010 môn Vật Lý 
 
 Chữa đề thi ĐH 2011
 
14/ PP GIẢI NHANH VẬT LÍ I phần 1
 
15/ Phương pháp học vật lỹ
 
 16/ Môn Lý - 2011 - Bài 01+02
 
VẬT LÝ LỚP 10
 
17/ Chuyển động thẳng biến đổi đều
 
18/ Chuyển động tròn đều, ly tâm
 
19/ Video HTV4 BTKY Vật Lý 10 - Bài 1
 
20/ Video HTV4 BTKY Vật Lý 10 - Bài 2
 
21/ Video HTV4 BTKY Vật Lý 10 - Bài 3
 
22/ Video HTV4 BTKY Vật Lý 10 - Bài 4
 
23/ BTKT Vật Lý 10: Bài 1+2
 
24/ BTKT Vật Lý 10: Bài 3+4
 
25/ BTKT Vật Lý 10: Bài 5+6
 
26/ BTKT Vật Lý 10: Bài 7+8
 
27/ BTKT Vật Lý 10: Bài 9+10
 
28/BTKT Vật Lý 10: Bài 11+12
 
29/ BTKT Vật Lý 10: Bài 13+14
 
30/ BTKT Vật Lý 10: Bài 15+16
 
31/ BTKT Vật Lý 10: Bài 17+18
 
32/ BTKT Vật Lý 10: Bài 19+20
 
33/ BTKT Vật Lý 10: Bài 21+22
 
34/ BTKT Vật Lý 10: Bài 23+24
 
35/ BTKT Vật Lý 10: Bài 25+26
 
36/ BTKT Vật Lý 10: Bài 49+50
 
 
VẬT LÝ LỚP 11
 
37/ BTKT Vật Lý 11: Bàdi 1+2
 
38/ BTKT Vật Lý 11: Bài 3+4
 
39/ BTKT Vật Lý 11: Bài 5+6
 
40/ BTKT Vật Lý 11: Bài 7+8
 
41/ BTKT Vật Lý 11: Bài 9+10
 
42/ BTKT Vật Lý 11: Bài 15+16
 
43/ BTKT Vật Lý 11: Bài 17+18
 
44/ BTKT Vật Lý 11: Bài 25+26
 
45/ BT về dao động tắc dần
 
 
VẬT LÝ LỚP 12
 
46/ Các kiến thức cần nhớ về dao động điều hòa
 
47/ Năng lượng dao động điều hòa 1
 
48/ PT tổng hợp của dao đọng điều hòa cùng phương cùng tần số
 
49/ Tổng ôn dao động điều hòa
 
50/ Chuyển động quay của vật rắn
 
51/ Kỹ năng vận dụng pt động lực vật  rắn để giải các bài tập
 
52/ PP giải các bài toán về momen động lượng các vật răn
 
53/ PP giải các bài toán chuyyến động quay vật nrắn quanh một trục
 
54/ PP bảo toàn khối lượng
 
55/ Mạch điên RLC có tần số thay đổi
 
56/ PP giải các BT về năng lượng điện tử mạch LC
 
57/ Dòng điện xoay chiều LTĐH Phần 8
 
58/ Dòng điện xoay chiều -
 
59/  Dòng điện xoay chiều -  Phần 1
 
60/ Sử dụng máy tính để giải BT điện xoay chiều
 
61/ Phương pháp giải bài toán về độ lệch pha
 
62/ Khảo sat sự biến thiên của công suất trong mạch điện xoay chiều
 
63/ Khảo sat sự biến thiên của công suất trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh
 
 64/ Dòng điện xoay chiều . Thủ thuật trtăc nghiệm
 
65/ Định luật Ôm cho RLC
 
66/ Máy phát điện xoay chiều
 
67/ Động cơ không đồng bộ ba pha
 
68/ Lý thuyết dao động điều hòa 1
 
69/ Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và điều hòa
 
70/ Dao động điều hòa của con lắc lò xo
 
71/ Bài toán lợc trong chuyển động lò xo
 
72/ Năng lượng dao động điều hòa cua lò xo
 
73/ Bài toán căt ghép lò xo
 
74/ Bài toán về sự nhanh chậm của đồng hồ
 
75/ Dạng bài tập về dao động tắc dần
 
76/ Năng lượng dao động điều hòa
 
77/ Giao thoa sóng nước
 
78/ Giao thoa ánh sáng đơn sắc
 
79/ Các hiện tượng giao tho ánh sáng
 
80/ Giao thoa ánh sáng hỗn tạp
 
81/ Giao thoa ánh sáng hỗn tạp - P2
 
82/ Hiện tượng tán sắc ánh sáng
 
83/ Tán sắc ánh sáng
 
84/ Mỹ ném bom nguyên tử tại Horoshima
 
85/ Các BT về giao thoa ánh sáng
 
86/ Sóng ánh sáng
 
87/ Lượng tử ánh sáng
 
88/ Con lắc đơn
 
89/ Con lắc lò xo
 
90/ PP giải các BT về con lắc
 
91/ Lý thuyết dao đọng điều hòa của con lắc
 
92/ Năng lượng trong dao động điều hòa
 
 
93/ Phương trình tổng hợp DDDH
 
94/ Năng lượng DDDH 2
 
 95/ Kiến thức cần nhớ về DDDH
 
96/ Năng lực điện từ trong mạch dao đông
 
97/ Phương pháp xác định chu kỳ của con lắc đơn
 
98/ Khảo sat sóng dừng
 
99/ PP giải toán về momen đông vật răn
 
100/ Năng lượng của vật rắn trong chuyển động
 
101/ Sự hao phí điện năng của máy biến thế
 
102/ Dạng toán con lăc đon bị đức dây
 
103/ Kỹ năng giải bài tập xd vt lực căng dây
 
Động cơ không đồng bộ ba pha
 
104/ Kỹ năng viết PT sóng cơ học
 
105/ Phương pháp giải các bài toán về sóng âm
 
106/ Sóng âm và năng lượng sóng âm
  
107/ cương về dòng điện xoay chiều - phần 1
 
108/ Phương pháp giải bài toán lệch pha
 
109/ Lượng tử ánh sáng
 
110/ BTKT Vật Lý 12: Bài 5+6
 
111/ BTKT Vật Lý 12: Bài 7+8: CON LĂC ĐƠN
 
112/ BTKT Vật Lý 12: Bài 11+12
 
113/ BTKT Vật Lý 12: Bài 17+18
 
 
 
PHẦN II: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 
 
114/ TN về hiện tượng khúc xạ ánh sáng
 
115/ Mắt và thấu kính
 
116/ Mắt -  Lasik Laser
 
117/ Mắt, Cataract
 
118/ Thí nghiệm vật lý
 
119/ Vật lý thí nghiệm
 
120/ Vật lý thật tuyệt
 
121/ Làm sôi nước đá
 
122/ Từ phổ nam châm chữ U
 
123/ Từ phổ thanh nạm châm
 
124/ Từ phổ của dòng điện trong ống dây
 
125/ Thí ngiệm: Cảm ứng từ
 
126/ Hiện tượng cảm ứng từ 2
 
127/ Mô phỏng dòng diện
 
128/ Từ trường năng lượng
 
129/ Máy phát điện xoay chiều
 
130/ Máy phát điện
 
131/ Động cơ điện ba pha
 
132/ Máy biến áp
 
133/ Cách làm máy phát điện đơn giản
 
134/ Bộ đối điện một chiều
 
135/ Máy quấnd dây tự động
 
136/ Máy phát điện bằng sức gió
 
137/ Transitor switch
 
139/ Hướng dẫn chế tạo kính thiên văn
 
140/ Giao thoa sóng
 
141/ Video sóng dừng trên dây đàn hồi
 
142/ Thí nghiệm của Tesla
 
143/ Thí nghiệm vật lý cực hay
 
144/ Nhiệt hạch bằng lase
 
145/ Thí nghiệm ảo vật lý lớp 11
 
146/ Hiện tượng quang điiện
 
147/ Giáo án trắc nghiệm video
 
148/ Lực đẩy Ác si mét
 
149/ TH nghiệm lại lực Ác si mét
 
150/ Định luật Faraday
 
151/ Thí nghiệm phát hiện ra proton
 
152/ Cách làm máy phat điện đơn giản
 
153/ Cách làm đèn đối lưu
 
154/ Mẹo thắp nến từ xa
 
155/ Chạy trên mặt nước
 
156/ Thí nghiệm sinh động về quả bom hẹn giừ
 
157/ Bếp ga sinh học đun bằng khói
 
158/ Âm thanh tạo sóng siêu âm chống muổi
 
159/ Chế tạo súng hơi
 
160/ Động cơ phản lực
 
161/ Dòng điện xoay chiều qua điện trở R
 
162/ Dòng AC qua C
 
163/ Nguyên tắc hoạt động của máy bơm nước
 
164/ Phục hồi pin laptop
 
165/ Trái đất bắt đầu hình thành như thế nào?
 
166/ Electric motor assembly
 
167/ Cấu tạo và hoạt động của cánh máy bay
 
168/ Máy nén khí
 
169/ Vận chuyển máy phát điện 100 tấn
 
170/ Máy bay tự chế
 
171/ Chế tạo máy bay điều khiển từ xa
 
172/ Tìm hiểu về tàu sân bay
 
173/ Chế tạo máy làm lạnh
 
174/ Xe tự hành của Mỹ  đã phóng lên được Sao Hỏa tháng 8/2012
 
 
 PHẦN III: lUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC
 
175/ Ôn tập về dao đọng điều hòa - LTĐH Phần 1
 
176/ Ôn tập về dao đọng điều hòa - LTĐH Phần 2
 
177/ Ôn tập về dao đọng điều hòa - LTĐH Phần 3
 
178/ Ôn tập về dao đọng điều hòa - LTĐH Phần 4
 
179/ Ôn tập về dao đọng điều hòa - LTĐH Phần 5
 
180/ Tổng ôn về dao động điều hòa
 
181/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 1
 
182/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 2
 
183/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 3
 
184/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 4
 
185/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 5
 
186/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 6
 
187/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 7
 
188/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 8
 
189/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 9
 
190/ Giải đề thi đại học Môn Lý, số 1 phấn 10
 
191/ Giải đề thi đại học Môn Lý (P1)
 
192/ Giải đề thi đại học Môn Lý (P2)
 
193/ Giải đề thi đại học Môn Lý (P3)
 
194/ Giải đề thi đại học Môn Lý (P4)
 
195/ Giải đề thi đại học Môn Lý (P5)
 
196/ Giải đề thi đại học Môn Lý (P6)
 
197/ Giải đề thi đại học Môn Lý (P7)
 
198/ Sóng Cơ - Phần 2  
 
199/ Ôn thi đại học 12 - Môn Lý - 2011 - Bài 07+08   
 
200/ Ôn thi đại học 12 - Môn Lý - 2011
 
201/ GIẢI ĐỀ THI THỬ LÝ 2012
 
202/ LUYỆN THI ĐH LÝ 12
 
203/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - PHẦN 1+2
 
204/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - PHẦN 3+4
 
205/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 5+6
 
206/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI  7+8
 
207/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 9+10
 
208/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 11+12
 
209/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 13+14
 
210/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI  15+16
 
211/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 17+18
 
212/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 19+20
 
213/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI  21+22
 
214/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI  23+24
 
215/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI  25+26
 
 216/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI  27+28
 
217/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 29+30
 
218/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 31+32
 
219/ ÔN THI ĐH LÝ 2012 - BÀI 33+34
 
 
 CHÚC CÁC EM NỖ LỰC HỌC TẬP VÀ THÀNH CÔNG !
 
 
 

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn