Ngày 23-05-2022 20:52:12
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786205
Số người online: 42
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 12
 
SỞ GD - ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I -
 KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
          Năm học 2010 - 2011 (Áp dụng từ ngày23/08/2010)
PHÒNG HỌC 5 6 7 12 13 14 20 21
Thứ  Buổi  Tiết  12B1  12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8
Chủ nhiệm 1 Hà CN Oanh CN Giang CN Vũ CN Lộc CN Phúc CN Giang CN Thơm CN
2 S 2 Oanh H Uyên L Giang Si Dũng CN Lộc A Tâm H Giang T Thân V
3 Uyên L Hiệp V Hà V Hằng L Bảo V Lộc A Thân V  Dũng L
4 Tài A Hiệp V Hằng L Hà V Bảo V Giang Si Dũng L Giang T
C
5
Thịnh TD   Giang T Vũ A Hoà Đ Phúc L Dũng CN Thơm A
6 Thịnh TD   Giang T Vũ A Phúc L Hạnh Ti Hoà Đ Thơm A
7   Thịnh TD Vũ A Hà T Trang T Hoà Đ  Thơm A Dũng CN
8   Thịnh TD Vũ A Hà T Dũng CN  Trang T Thơm A Hoà Đ
3 S 1 Hiệp V Lâm Đ  Hằng L Hà V Trang T Bảo V Giang T Thân V 
2 Hiệp V Oanh H Lâm Đ Hà V Trang T Lộc A Giang T Thân V 
3 Oanh H Bình A Hà V Lâm Đ Lộc A Trang T Thân V  Giang T
4 Lâm Đ 6, 3, 18, 1, 6, 73, 19, 21
Bình A
Hà V Hằng L Hạnh Ti Trang T Thân V  Giang T
C 5 Hà T Hạnh Ti Thịnh TD   Bảo V Phúc L Nghĩa S Thơm A
6 Hạnh Ti Hà T Thịnh TD   Bảo V Nghĩa S Dũng L Thơm A
7 Tài A Hà T   Thịnh TD Phúc L Dũng CN Thơm A Nghĩa S
8 Tài A Oanh H   Thịnh TD Nghĩa S Bảo V Thơm A Dũng L
4 S 1 Uyên L Bình A Hằng L Hà V Lộc A Tâm H Thân V  Giang T
2 Nga Si Bình A Hà V Hằng L Tâm H Lộc A Giang T Thân V
3 Oanh H Hiệp V Giang T Hà T Nga Si Giang Si Dũng L Hạnh Ti
4 Hiệp V Nga Si Dung H Hà T Tâm H Bảo V Hạnh Ti Dũng L
C 5 Hà T Uyên L Hương S 7, 2, 28, 1, 7, 74, 29, 20 8, 3, 26, 1, 8, 72, 27, 21
Dung H
Thịnh TD   Thắng H Giang Si
6 Hà T Hương S Giang Si Dung H Thịnh TD   Thắng H Thơm A
7 Hương S Hà T Dung H Giang Si   Thịnh TD Thơm A Giang T
8 Uyên L Hà T Dung H Hương S   Thịnh TD Giang Si Giang T
6 S 1 Diệp CD Oanh H Hằng L Hà T Cường CD Trang T GiangT Thân V
2 Oanh H Bình A Diệp CD Hà T Phúc L Trang T GiangT Cường CD
3 Hiệp V Diệp CD Giang T Hằng L Trang T Phúc L Cường CD Thắng H
4 Hà T Hiệp V Giang T Diệp CD Trang T 9, 0, 33, 21, 10, 74, 37, 20 9, 74, 34, 0, 10, 72, 36, 0
Cường CD
Thân V  Thắng H
C 5 Uyên L Oanh H Vũ A Dung H Lộc A Tâm H Thịnh TD  
6 Uyên L Dũng CN Vũ A Hằng L Tâm H Lộc A Thịnh TD  
7 Tài A Uyên L Giang T Vũ A Bảo V Trang T   Thịnh TD
8 Tài A Uyên L Giang T Vũ A Bảo V Trang T   Thịnh TD
Sinh hoạt 1 Hà T Oanh H Giang Si Vũ A Lộc A Phúc L Giang T Thơm A
7 S 2 Hà T Nga Si Hà V Vũ A Tâm H Lộc A Giang T Thân V 
3 Hiệp V Hà T Hằng L Hà V Nga Si Tâm H Thân V  Thắng H
4 Nga Si Hiệp V Vũ A Hà T Lộc A Bảo V Thắng H Giang T
C 5 Hà T Uyên L Hương S Hạnh Ti Phúc L Nghĩa S Giang Si Dũng L
6 Hà T Hương S Hạnh Ti Giang Si Nghĩa S Phúc L Dũng L Thắng H
7 Hương S Hà T Dũng CN Dung H Trang T Bảo V Nghĩa S Giang Si
8 Dũng CN Hà T Dung H Hương S Trang T Bảo V Thắng H Nghĩa S
Ban B hướng A:Toán - Lý - Hóa D: Toán - Văn - Anh
Chú ý: GVCN chào cờ hay sinh hoạt tiết 1 thứ hai và sinh hoạt tiết 1 thứ bảy

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn