Ngày 23-05-2022 20:44:37
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786188
Số người online: 36
 
 
 
 
SƠ ĐỒ PHÒNG NĂM HỌC 2010 - 2011
 
Tầng T9
Sân thượng 2
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
 68 Đỗ Quang 
SƠ ĐỒ PHÒNG
 NĂM HỌC 2010 - 2011

T8
Sân thượng 1 Đầu thang
máy
Sân khấu Không gian đa năng 2
T7 WC13 P.30   P. thí
nghiệm Vật lý
P. thí nghiệm sinh học P. thí nghiệm hóa học Điện thoại: 0511 - 3656697 , 0511 - 3691445,
0511 - 2460052, 0511 - 2460053
T6 WC12 P.29 Thang máy Thang bộ số 1 P 25 P 26 P 27
T5 WC11 P.28 P22
 11B6
P23
 11B7
P24
 11B8
T4 WC10 Khu vực Ban Giám Hiệu P21
 12B8
P20
12B7
P19
11B5
Cầu thang bộ số 2 P18
 11B4
P17
11B3
P16
11B2
P15
11B1
WC4
 
WC3
 
WC2
T3 WC9 P14
 12B6
P13
 12B5
P12
 12B4
P11
10B8
P10
10B7
P9
10B6
P8
10B5
T2 WC8 P7
12B3
P6
12B2
P5
12B1
P4
10B4
P3
10B3
P2
10B2
P1
 10B1
T1 WC7    P.
photo
Không gian đa năng 1          Sân
             khấu
  WC6
 P. Hiệu
 trưởng
Phòng
  Hội đồng
WC5 Thư viện
điện tử
Văn
phòng
WC1
  P. Y tế

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn