Ngày 23-05-2022 22:37:06
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786337
Số người online: 30
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 11 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010-2911
 
Lớp  15 16 17 18 19 22 23 24
Phòng  11B1  11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8
  1 Khiển CN Triệu CN Hà CN Uyên  CN Vũ T Tài CN V.Thảo CN Nghĩa CN
S 2 Hạnh L Triệu V Hà V Uyên L Vũ T Tài A Nghĩa S Huệ CN
  3 Hạnh L Triệu V Hà V Lâm Đ Vũ T Tài A Huệ CN Khiển CD
2 4 Bitmap Bitmap Bitmap
Triệu V
Lâm Đ Hạnh CN Uyên L Tài A Huệ CN Khiển CD Thảo V
5   Linh A Thúy T Thu V Huệ L Khiển CD N. Ánh Ti Liễu Si
  6   Linh A Thúy T Thu V Huệ L Lâm Đ Liễu Si Trường T
C 7 Hải TD Thuý T Huệ L Linh A Thu V Liễu Si Lâm Đ Trường T
  8 Hải TD Thuý T Huệ L Linh A Liễu Si Thu V Phúc L Lâm Đ
  1 Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Linh A
  Hà V Quỳnh H Khiển CD Tài A Thảo V Oanh H
S 2 Linh A   Khiển CD Quỳnh H Tài A Nghĩa S Thảo V Oanh H
  3 Triệu V Hải TD Linh A Hạnh CN Nghĩa S Quỳnh H Tài A V.Thảo V
3 4 Triệu V Hải TD Linh A Khiển CD Hạnh CN Quỳnh H Tài A Nghĩa S
5 N. Ánh Ti Hạnh CN   Hải TD  Thu V Huệ L Quỳnh H Trường T
  6 Hạnh L N. Ánh Ti   Hải TD Thu V Huệ L Quỳnh H Trường T
C 7 Oanh H Hạnh L Hải TD   Huệ L Thu V Trang T Lộc A
  8 Oanh H Hạnh L Hải TD   Huệ L Thu V Trang T Lộc A
  1 Triệu V Khiển CD Quỳnh H Linh A Tài A Vũ T Bitmap
Hải TD
Phúc L
S 2 Triệu V Nghĩa S Quỳnh H Linh A Tài A Vũ T Hải TD Phúc L
  3 Nghĩa S Triệu V  Linh A Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Vũ T
Quỳnh H Tài Anh    Thảo V
4 4 Lâm Đ Triệu V Linh A Vũ T Quỳnh H N. Ánh Ti   Thảo V
5 Hạnh L Thúy T N. Ánh Tin Liễu Si   Huệ L Trang T Lộc A
  6 Hạnh CN Thúy T Liễu Si N.Ánh Ti   Huệ L Trang T Lộc A
C 7 Thúy T Hạnh L Hà V Thu V Bitmap
Hải TD
Vũ T Thảo V Huệ CN
  8 Thúy T Hạnh L Hà V Thu V Hải TD Vũ T Huệ CN N. Ánh Ti
  1 Thuý T Linh A Huệ L Quỳnh H Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Vũ T
  Phúc L Hải TD
S 2 Thuý T Linh A Huệ L Quỳnh H Vũ T   Phúc L Hải TD
  3 Linh A Oanh H Thúy T Vũ T Quỳnh H Hải TD Thảo V  
6 4 Linh A Oanh H Thúy T Vũ T Quỳnh H Hải TD Thảo V  
5 Liễu Si Thuý T Linh A Uyên L Hạnh CN Thu V Quỳnh H Lộc A
  6 Hạnh CN Thuý T Linh A Uyên L Thu V Tài A Quỳnh H Lộc A
C 7 Thúy T Hạnh CN Lâm Đ Linh A Thu V Quỳnh H Tài A Thảo V
  8 Thuý T Liễu Si Hạnh CN Linh A Lâm Đ Thu V Tài A Thảo V
  1 Khiển CN Triệu CN Hà V CN Uyên  CN Vũ CN Tài CN V.Thảo CN Nghĩa CN
S 2 Khiển CD Triệu V Hà V Hạnh CN Tài A Vũ T Thảo V Oanh H
  3 Hạnh L Triệu V Thúy T Thu V Tài A Vũ T Thảo V Oanh H
7 4 Triệu V Hạnh L Thúy T Thu V N. Ánh Ti Huệ L Tài A Thảo V
5 Oanh H Linh A Huệ L Vũ T Thu V Quỳnh H Tài A Phúc L
  6 Oanh H Linh A Nghĩa S Vũ T Thu V Tài A Trang T Phúc L
C 7 Linh A Oanh H Quỳnh H Nghĩa S Vũ T Thu V Phúc L Trường T
  8 Linh A Oanh H Quỳnh H Uyên L Vũ T Thu V Trang T Trường T

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn