Ngày 21-06-2024 19:53:36
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6723179
Số người online: 10
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
 

CHỦ ĐẦU TƯ:

Phạm Sỹ Liêm                                                  ĐT: 0913 430 033

Lê Thị Mỹ Nguyên                                            ĐT: 0905 222 711

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Phạm Sỹ Liêm                              ĐT: 0913 430 033

Hiệu phó:      Lê Thị Mỹ Nguyên                       ĐT: 0905 222 711

Hiệu phó chuyên môn: Nguyễn Thị Thu Hà     ĐT: 0905 222 526

  

CÔNG ĐOÀN:

Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Mỹ Nguyên           ĐT: 0905 222 711  
 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn