Ngày 28-09-2023 20:28:27
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6537217
Số người online: 27
 
 
 
THÔNG TIN THÔNG BÁO
 
Hướng dẫn đọc và nghe bài giảng điện tử e-Learning
 

     

 Hướng dẫn đọc và nghe bài giảng điện tử e-Learning trên Website thptquangtrung.vn của trường Quang Trung.

1) Cài LectureMAKER.

2) Tải Website Quang Trung từ Google Chrome bằng một trong hai tên miền:

thptquangtrung.vn hay thpt-quangtrung-danang.edu.vn

(nếu cài trên explorer e thì không xem và nghe được bài giảng)

3) Trên menu ngang: rà chuột vào một trong hai biểu tượng

BAIGIANGE­_LEARNINGCN (bài giảng cả năm)

Hay BAIGIANG E_LEARNINGHKII (bài giảng học kỳ II)

thì sẽ hiện ra tên các môn học:

- Kích vào một môn học sẽ hiện ra một trang gồm nhiều bài giảng, sau đó chọn một bài giảng bằng cách kích đúp vào chữ File đính kèm thì tự động sẽ hiện ra một biểu tượng chữ nhật màu đỏ với tên bài giảng có đuôi .lmd (biểu tượng này đã save trong máy vi tính ở download).

- Kích vào biểu tượng này thì trong lần mở file đầu tiên sẽ hiện ra một bảng hình chữ nhật của công ty DauLMU, bấm OK thì giao diện bài giảng sẽ hiện ra. Sau đó kích chuột vào giao diện hay bấm một nút bất kỳ trên bàn phím thì bài giảng hiện ra kèm theo lời giảng của giáo viên.

Chú ý: Trong quá trình sử dụng phần 1) và phần 2), nếu màn hình hiện ra bảng hình vuông ở trên thì bấm OK để đọc và nghe được bài giảng.

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn