Ngày 05-06-2023 10:59:18
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6432488
Số người online: 31
 
 
 
 
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT CỦA BỘ GD&ĐT
 
Giới thiệu các Bộ đề thi Tốt nghiệp THPT và đáp án môn Toán để học sinh tham khảo. Còn ĐỀ CƯƠNG môn Toán không đưa được lên mạng, nên học sinh sử dụng đề cương các GV phô tô để ôn tập.

Đề thi và gợi ý giải đề thi TN THPT môn Toán:
Thi THPT quốc gia 2019: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán - ảnh 1
Thi THPT quốc gia 2019: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán - ảnh 2
Thi THPT quốc gia 2019: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán - ảnh 3
Thi THPT quốc gia 2019: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán - ảnh 4
Thi THPT quốc gia 2019: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán - ảnh 5
Thi THPT quốc gia 2019: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán - ảnh 6


5 để cập nhật nhanh nhất.

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 1.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 2.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 3.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 4.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 5.

Hệ thống giáo dục trực tuyến Toliha Elearning

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 6.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 7.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 8.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 9.
Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán (tất cả mã đề) - Ảnh 10.

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn