Ngày 30-03-2023 23:53:31
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6368833
Số người online: 13
 
 
 
 
GIỜ VÀO HỌC CHÍNH THỨC
 
Áp dụng từ năm học 2022-2023 về sau. Học sinh đến trường lúc 6h45, bãi học lúc 11h30

khung doiGIỜ VÀO HỌC CHÍNH THỨC

Áp dụng từ năm học 2022-2023 về sau.

 Học sinh đến trường lúc 6h45, bãi học lúc 11h30

 

Từ 6h45 đến 7h00: Học sinh, giáo viên, nhân viên đến trường

   Từ 7h00 đến 7h15: GVCN sinh hoạt 15 phút trên lớp

1.Tiết học thứ nhất: Từ 7h15 đến 8h00;

2.Tiết học thứ hai: Từ 8h00 đến 8h45;

Ra chơi lần 1 (15 phút): Từ 8h45 đến 9h00.

3.Tiết học thứ ba: Từ 9h00 đến 9h45;

4.Tiết học thứ tư: Từ 9h45 đến 10h30;

   Ra chơi lần 2 (15 phút): Từ 10h30 đến 10h45.

5.Tiết học thứ năm: Từ 10h45 đến 11h30

 

HỌC SINH GHI NHỚ:

1.    Học sinh tự ăn sáng tại nhà hay ăn trước  trước cổng trường. Nghiêm cấm học sinh đem thức ăn vào trường

2.    Từ 7h00 đến 7h15, học sinh được GVCN phân công khởi động máy vi tính để tiết 1 thầy cô dạy học bằng CNTT

3.    15 phút ra chơi học sinh phụ trách vi tính phải tắt máy và khởi động lại khi vào tiết học mới

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 


 

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn