Ngày 03-03-2024 23:53:53
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6635841
Số người online: 16
 
 
 
 
Nhảy sạp trong Ngày Hội Văn hoá dân gian
 
Do học sinh THPT Quang Trung biểu diễn 2018
https://youtu.be/8625JAzVIN8

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn