Ngày 31-03-2023 01:39:36
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6368969
Số người online: 21
 
 
 
 
Hai tổ hợp lớp 10 mới của trường THPT Quang Trung ăm học 2922-2023
 
Tổ hợp 1:KHTN cho lớp 10/1 và 10/2 Tổ hợp 2:KHXH cho 5 lớp 10/3 đến 10/7
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY LỚP 10 MỚI: TRƯỜNG QUANG TRUNG CÓ 2 TỔ HỢP MÔN HỌC LỚP 10
Số GV TỔ HỢP 1: Nhóm môn khoa học XÃ HỘI Số GV TỔ HỢP 2: Nhóm môn khoa học TỰ NHIÊN
    Môn học Thành Tăng Số tiết tuần     Môn học Thành Tăng Số tiết tuần
4 Môn học bắt buộc 1. Ngữ văn: 3 +  Chuyên đề: 1 3 1 4 4 Môn học bắt buộc 1. Ngữ văn: 3 + Chuyên đề: 1 3 1 4
5 2. Toán: 3 + chuyên đề: 1 4 1 5 5 2. Toán:3 + chuyên đề: 1 4 1 5
4 3. Tiếng Anh: 3 3 1 4 4 3. Tiếng Anh: 3 3 1 4
3 4. Lịch sử 2   2 3 4. Lịch sử 2   2
2 5a. Giáo dục thể chất 2   2 2 5a. Giáo dục thể chất 2   2
  5b. Giáo dục QP-AN: dạy tập trung 1 tuần sau HKI 17   5b. Giáo dục QP-AN: dạy tập trung sau HKI 17
  Môn học lựa chọn           Môn học lựa chọn        
2 6. Địa lý: 2+ chuyên đề:1 3   3 3.5 6.Vật lý 2 + chuyên đề 1 3   3
2 7. GD kinh tế và pháp luật 2   2 2 7. Hóa học 2   2
  8. Công nghệ trồng trọt (Sinh dạy) 2   2 2 8. Sinh học 2   2
2 9. Sinh học 2   2 2 9. Công nghệ (Lý dạy) 2   2
        9         9
  Chuyên đề học tập lựa chọn 3 cụm chuyên đề (đã nói ở trên);             Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 3   3 2 Chuyên đề học tập lựa chọn 3 cụm chuyên đề (đã nói ở trên);              Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 3   3
  Hoạt động giáo dục địa phương   1   1   Hoạt động giáo dục địa phương   1   1
  Tổng cộng các tiết 1 tuần       30   Tổng cộng các tiết 1 tuần       30
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Sỹ Liêm

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn