Lễ bế giảng năm học 2007 - 2008
Lễ bế giảng năm học 2007 - 2008
Quá thấp tới mức như thể "ăn cắp" Yahoo. 40 USD/
 

 
Video hoạt động của trường năm học 2008 - 2009.
Video hoạt động của trường năm học 2008 - 2009.
Video hoạt động của trường năm học 2008 - 2009.