Ngày 26-05-2024 18:25:34
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6701148
Số người online: 15
 
 
 
 
CẤU TRÚC ĐỀ THI TN MÔN XÃ HỘI
 
Dùng cho các kì thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông,Đại học Cao đẳng năm học 2008-2009.Các học sinh cần chú ý để định hướng việc học và ôn tập đúng trọng tâm

N NG÷ V¨N

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)

Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài.

            VĂN HỌC VIỆT NAM

            - Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm
   1945 đến hết thế kỉ XX          

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh

            - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -
   Phạm Văn Đồng       

            - Tây Tiến – Quang Dũng        

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu

            - Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng) -
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng – Xuân Quỳnh  

            - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo           

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường        

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi 

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ          

            VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI     

            - Thuốc - Lỗ Tấn        

            - Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp         

            - Ông già và biển cả (trích) – Hê-minh-uê.      

Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 400 từ).

          - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

            - Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)

Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học.

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó (câu III.a hoặc III.b).

Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm).

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh

            - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng

            - Tây Tiến – Quang Dũng        

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu      

            - Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -  
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng - Xuân Quỳnh  

            - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo           

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Những đứa con trong gia đình (trích)- Nguyễn Thi  

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.         

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm).

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh

            - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

            - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -
  
 Phạm Văn Đồng       

            - Tây Tiến – Quang Dũng        

            - Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên    

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu

            - Tố Hữu         

            - Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -  
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng – Xuân Quỳnh  

            - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo           

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Những đứa con trong gia đình (trích)- Nguyễn Thi  

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Một người Hà Nội - Nguyễn Khải    

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.         

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài.

            VĂN HỌC VIỆT NAM

            - Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm
    1945 đến hết thế kỉ XX         

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh

            - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh        

            - Tây Tiến – Quang Dũng        

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu      

            - Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -  
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng – Xuân Quỳnh  

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.         

            VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI     

            - Thuốc - Lỗ Tấn        

            - Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp         

            - Ông già và biển cả (trích) – Hê-minh-uê.      

Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 400 từ).

            - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

            - Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Câu III. (5,0 điểm): Vận dụng khả năng đọc  hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học.

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh

            - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

            - Tây Tiến – Quang Dũng        

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu      

            - Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -  
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng – Xuân Quỳnh  

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường        

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.         

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)

Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam.

            – Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

- Hai đứa trẻ - Thạch Lam     

            - Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân        

            - Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng           

            - Chí Phèo Nam Cao           

            - Nam Cao      

            - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) –           
   Nguyễn Huy Tưởng

            - Vội vàng – Xuân Diệu          

            - Xuân Diệu    

            - Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử        

            - Tràng giang – Huy Cận       

            - Chiều tối – Hồ Chí Minh       

            - Từ ấy - Tố Hữu        

            - Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân 

            - Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX     

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh 

            - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh        

            - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -
    Phạm Văn Đồng      

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu      

            - Tố Hữu         

            - Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -  
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng – Xuân Quỳnh  

            - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo           

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi 

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.         

Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 600 từ).

            - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

            - Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm): Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học.

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc III.b).

Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm).

            - Hai đứa trẻ - Thạch Lam     

            - Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân        

            - Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng           

            - Chí PhèoNam Cao           

            - Đời thừa – Nam Cao

            - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng    

            - Vội vàng – Xuân Diệu          

            - Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử        

            - Tràng giang – Huy Cận       

            - Tương tư - Nguyễn Bính       

            - Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh        

            - Chiều tối – Hồ Chí Minh       

            - Lai Tân – Hồ Chí Minh         

            - Từ ấy - Tố Hữu        

            - Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân 

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh 

            - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -
   Phạm Văn Đồng       

            - Tây Tiến – Quang Dũng        

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu      

            - Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -  
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng – Xuân Quỳnh  

            - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo           

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường        

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi 

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.         

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm).

            - Hai đứa trẻ - Thạch Lam

            - Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân        

            - Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng           

            - Chí PhèoNam Cao           

            - Đời thừa – Nam Cao

            - Nam Cao      

            - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng    

            - Vội vàng – Xuân Diệu          

            - Xuân Diệu    

            - Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử        

            - Tràng giang – Huy Cận       

            - Tương tư - Nguyễn Bính       

            - Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh        

            - Chiều tối – Hồ Chí Minh       

            - Lai Tân – Hồ Chí Minh         

            - Từ ấy - Tố Hữu        

            - Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân 

            - Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh 

            - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh        

            - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -
   Phạm Văn Đồng       

            - Tây Tiến – Quang Dũng        

            - Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên    

            - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu      

            - Tố Hữu         

            - Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -  
   
Nguyễn Khoa Điềm   

            - Sóng – Xuân Quỳnh  

            - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo           

            - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân

            - Nguyễn Tuân

            - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường        

            - Vợ nhặt – Kim Lân   

            - Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài     

            - Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành   

            - Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi 

            - Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

            - Một người Hà Nội - Nguyễn Khải    

            - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.         

N LÞCH

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 (3,0 điểm)

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)    

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga
(1991
- 2000)   

- Các nước Đông Bắc Á  

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ          

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh 

- Nước Mĩ           

- Tây Âu 

- Nhật Bản          

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh      

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX         

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000        

Câu II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (4,0 điểm)    

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925         

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu
năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935         

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời           

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)       

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)        

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953
- 1954)   

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)           

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)   

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)           

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975.         

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)  

 - Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội
(1986
- 2000)   

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000     

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó (câu III.a hoặc III.b).

Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000   

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)    

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga
(1991
- 2000)   

- Các nước Đông Bắc Á  

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ          

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh 

- Nước Mĩ           

- Tây Âu 

- Nhật Bản          

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh      

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX         

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000        

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000           

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925         

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930  

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935         

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời           

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)       

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)        

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953
- 1954)   

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)           

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)           

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975          

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)          

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000   

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)    

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga
(1991
- 2000)   

- Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên         

- Các nước Đông Nam Á 

- Ấn Độ và khu vực Trung Đông   

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh 

- Nước Mĩ           

- Tây Âu 

- Nhật Bản          

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh      

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX         

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

    

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000           

- Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930  

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935         

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

- Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945

- Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946        

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)       

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)        

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953
- 1954)   

- Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ hoà bình (1954 - 1960)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 - 1965)

- Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 - 1968)

- Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ
(1969
- 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)           

- Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975       

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)  

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)          

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Câu I. Phần Lịch sử thế giới (3,0 điểm)        

1. Bối cảnh quốc tế (sự hình thành trật tự thế giới mới) sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)           

2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) 

- Liên Xô: Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và quá trình xây dựng đất nước

- Các nước Đông Âu: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. Hội đồng tương trợ kinh tế và Tổ chức Hiệp ước Vacsava. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

- Liên bang Nga 1991 - 2000        

3. Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945 - 2000)     

- Khái quát phong trào giải phóng dân tộc, sự hình thành, phát triển các quốc gia độc lập

- Trung Quốc: Thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959); công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978)

- Lào và Campuchia: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng đất nước ở Lào. Những giai đoạn chính của lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 2000

- Các nước Đông Nam Á khác: Những nét chính về quá trình xây dựng đất nước. Sự thành lập và quá trình phát triển của khối ASEAN

- Ấn Độ: Quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước từ năm 1945 đến năm 2000

- Cuba: Quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

4. Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)         

- Những nét chung về các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

- Mĩ: Tình hình kinh tế, chính trị

- Tây Âu: Tình hình kinh tế, chính trị. Liên minh châu Âu

- Nhật Bản: Tình hình kinh tế, chính trị

5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)          

- Quan hệ quốc tế thời kì Chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của nó

- Xu thế đối thoại và việc giải quyết những vụ xung đột khu vực

6. Cách mạng khoa học – công nghệ      

- Nguyên nhân và thành tựu

- Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó           

Câu II và câu III. Phần Lịch sử Việt Nam (7,0 điểm)           

1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Các phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản. Khởi nghĩa Yên Bái. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội ở Việt Nam

- Phong trào dân tộc (1930 - 1945)

- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong những năm 1945 - 1946

- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai và quá trình mở rộng chiến tranh, lập ách thống trị ở vùng chúng chiếm đóng

- Quá trình xây dựng nền dân chủ cộng hoà ở Việt Nam

- Sự phát triển của mặt trận quân sự trong tiến trình kháng chiến

- Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương

4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

- Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết

- Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, con người trên miền Bắc (1954 - 1965). Chế độ thực dân mới của Mĩ và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam (1954 - 1965)

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược (1965 - 1973). Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

- Tình hình hai miền Nam - Bắc sau Đại thắng mùa Xuân 1975. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976 - 1986)

- Xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới (1986 - 2000)

 

 C.CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO . ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I, II và III (7,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên quan đến Lịch sử Việt Nam ở lớp 12)

- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 và hậu quả của nó

- Đại hội II (1920) và Đại hội VII (1935) của Quốc tế Cộng sản

- Mặt trận Nhân dân Pháp

- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

II. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga
(1991
- 2000)

- Các nước Đông Bắc Á

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

- Nước Mĩ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

III. Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914)

- Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914
- 1918)

IV. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
(1939
- 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953
- 1954)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

-Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b).

IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

- Các nước Đông Bắc Á

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

- Nước Mĩ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953
- 1954)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Đất nước trên đường đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga
(1991
- 2000)

- Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

- Các nước Đông Nam Á

- Ấn Độ và khu vực Trung Đông

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

- Nước Mĩ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

 Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945

- Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953
- 1954)

- Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ hoà bình (1954 - 1960)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 - 1965)

- Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 - 1968)

- Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ
(1969
- 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

- Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân 1975

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

M«N ®ÞA LÝ

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I. (3,0 điểm)

Địa lí tự nhiên

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

- Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.

- Đất nước nhiều đồi núi.

- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

- Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Thiên nhiên phân hoá đa dạng.

- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

Địa lí dân cư

- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư.

- Lao động và việc làm.

- Đô thị hoá.         

Câu II. (2,0 điểm)

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế

- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp).

- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp).

- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch).

Câu III. (3,0 điểm)     

Địa lí các vùng kinh tế

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.

- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.

- Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông
Cửu Long.

- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.

- Các vùng kinh tế trọng điểm.

Địa lí địa phương (địa lí tỉnh, thành phố)

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó (câu IV.a hoặc IV.b).

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Nội dung nằm trong chương trình Chuẩn, đã nêu ở trên.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Nội dung nằm trong chương trình Nâng cao. Ngoài phần nội dung đã nêu ở trên, bổ sung các nội dung sau đây:

- Chất lượng cuộc sống (thuộc phần Địa lí dân cư);

- Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (thuộc phần Địa lí kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế);

- Vốn đất và sử dụng vốn đất (thuộc phần Địa lí kinh tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp);

- Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long (thuộc phần Địa lí kinh tế - Địa lí các vùng kinh tế).

* Lưu ý: Việc kiểm tra các kĩ năng địa lí được kết hợp khi kiểm tra các nội dung nói trên. Các kĩ năng được kiểm tra gồm:

- Kĩ năng về bản đồ: đọc bản đồ ở Atlat Địa lí Việt Nam (không vẽ lược đồ). Yêu cầu sử dụng Atlat do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành từ năm 2005 trở lại đây.

- Kĩ năng về biểu đồ: vẽ, nhận xét và giải thích; đọc biểu đồ cho trước.

- Kĩ năng về bảng số liệu: tính toán, nhận xét.

 

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Câu I. (3,0 điểm)

Địa lí tự nhiên

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

- Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.

- Đất nước nhiều đồi núi.

- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

- Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Thiên nhiên phân hoá đa dạng.

- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

Địa lí dân cư

- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư.

- Lao động và việc làm.

- Đô thị hoá.

Câu II. (3,5 điểm)      

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế

- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp).

- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp).

- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch).

Câu III. (3,5 điểm)

Địa lí các vùng kinh tế

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.

- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.

- Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.

- Các vùng kinh tế trọng điểm.

Địa lí địa phương (địa lí tỉnh, thành phố)

* Lưu ý: Việc kiểm tra các kĩ năng địa lí được kết hợp khi kiểm tra các nội dung nói trên. Các kĩ năng được kiểm tra gồm:

- Kĩ năng về bản đồ: đọc bản đồ ở Atlat Địa lí Việt Nam (không vẽ lược đồ). Yêu cầu sử dụng Atlat do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành từ năm 2005 trở lại đây.

- Kĩ năng về biểu đồ: vẽ, nhận xét và giải thích; đọc biểu đồ cho trước.

- Kĩ năng về bảng số liệu: tính toán, nhận xét.

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I. (2,0 điểm)        

Địa lí tự nhiên

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

- Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.

- Đất nước nhiều đồi núi.

- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

- Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Thiên nhiên phân hoá đa dạng.

- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

Địa lí dân cư

- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư.

- Lao động và việc làm.

- Đô thị hoá.

Câu II. (3,0 điểm)      

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế

- Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp).

- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp).

- Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch).

Địa lí các vùng kinh tế

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ.

- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.

- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.

- Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông
Cửu Long.

- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.

- Các vùng kinh tế trọng điểm.

Câu III. (3,0 điểm)     

Kĩ năng

- Vẽ lược đồ Việt Nam và điền một số đối tượng địa lí lên lược đồ.

- Về bảng số liệu: tính toán, nhận xét.

- Về biểu đồ: vẽ, nhận xét và giải thích.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b).

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Nội dung nằm trong chương trình Chuẩn, đã nêu ở trên.                           

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Nội dung nằm trong chương trình Nâng cao. Ngoài phần nội dung đã nêu ở trên, bổ sung các nội dung sau đây:

- Chất lượng cuộc sống (thuộc phần Địa lí dân cư);

- Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (thuộc phần Địa lí kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế);

- Vốn đất và sử dụng vốn đất (thuộc phần Địa lí kinh tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp);

- Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long (thuộc phần Địa lí kinh tế - Địa lí các vùng kinh tế).

* Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi.


M«n tiÕng Anh

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Lĩnh vực

Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra

Loại
 tiểu mục

Tỉ trọng/ Số lượng câu

Ngữ âm

·    Trọng âm, và/

·    Nguyên âm & phụ âm

 

MCQ đơn lẻ

 

5

Ngữ pháp - Từ vựng

 

·    Danh từ / Đại từ / Động từ (thời và hợp thời) / Tính từ/Từ nối / v.v.

9

·    Cấu trúc câu

5

·    Phương thức cấu tạo từ

·    Chọn từ / cụm từ / cụm từ cố định, v.v…

6

Chức năng giao tiếp

·     Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản, vv… (Yếu tố văn hoá được khuyến khích)

 

5

Kĩ năng Đọc

·     Điền từ vào chỗ trống (Sử dụng từ/ngữ (nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng): 01 bài text; độ dài: ±150 từ

MCQ (Text-based)

5

 

·     Đọc hiểu:

o    Số lượng bài text: 01

o    Độ dài: ±200 từ

·     Từ vựng (cận / nghịch nghĩa trên cơ sở văn cảnh (yếu tố văn hoá được khuyến khích), vv…

5

Kĩ năng Viết

·     Xác định lỗi liên quan đến kĩ năng Viết

MCQ đơn lẻ

5

·   Viết chuyển hoá / kết hợp câu (Subordination / coordination,…
ở cấp độ phrase đến clause), hoặc

·   Dựng câu / Chọn câu / Cấu trúc cận nghĩa

MCQ đơn lẻ

 

5

 

Tổng số câu

 

50

Ghi chú:

  1. Lời chỉ dẫn (instructions) viết bằng tiếng Anh.
  2. Kí hiệu "/" có nghĩa là hoặc

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Lĩnh vực

Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra

Loại
tiểu mục

Tỉ trọng/
Số lượng câu

Ngữ âm

·  Trọng âm từ (chính / phụ)

·  Trường độ âm và phương thức phát âm

MCQ đơn lẻ

5

Ngữ pháp - Từ vựng

 

·  Danh từ / động từ (thời và hợp thời) /đại từ / tính từ / trạng từ / từ nối / v.v…

·  Cấu trúc câu

7

5

·  Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice / usage)

6

·  Tổ hợp từ / cụm từ cố định / Động từ hai thành phần (phrasal verb)

4

·  Từ đồng nghĩa / dị nghĩa

3

Chức năng giao tiếp

·  Từ/ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản, v.v… (Yếu tố văn hoá được khuyến khích)

5

Kĩ năng Đọc

 

 

 

1. Điền từ vào chỗ trống: (Sử dụng từ/ngữ; nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng); 01 bài text; độ dài: ± 200 từ

MCQ
Text-based

10

2. Đọc lấy thông tin cụ thể/đại ý (đoán nghĩa từ mới; nghĩa ngữ cảnh; ví von; hoán dụ; ẩn dụ; tương phản; đồng nghĩa/dị nghĩa;...); 01 bài text; độ dài: ± 400 từ; chủ đề: phổ thông

MCQ
Text-based

10

3. Đọc phân tích/đọc phê phán/ tổng hợp/ suy diễn; 01 bài text; độ dài: ± 400 từ; chủ đề: phổ thông

10

Kĩ năng Viết

 

 

 

 

 

1. Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan đến kĩ năng viết)

MCQ đơn lẻ

5

2. Viết gián tiếp

Cụ thể, các vấn đề có thể sử dụng để kiểm tra Viết bao gồm:

o    Loại câu

o    Câu cận nghĩa

o    Chấm câu

o    Tính cân đối

o    Hợp mệnh đề chính-phụ

o    Tính nhất quán (mood, voice, speaker position, …)

o    Tương phản

o    Hoà hợp chủ-vị

o    Sự mập mờ về nghĩa (do vị trí bổ ngữ, …)

o    Dựng câu với từ/cụm từ cho sẵn

o   

Với phần viết 2 này, người soạn đề có thể chọn vấn đề cụ thể trong những vấn đề trên cho bài thi. 

10

 

 

 

Tổng số 

 

80

Ghi chú:               

  1. Lời chỉ dẫn (instructions) viết bằng tiếng Anh.
  2. Kí hiệu "/" có nghĩa là hoặc

M«N TIÕNG NGA

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

STT

Nội dung

Số câu

Ghi chú

1

Ngữ pháp: cấp độ từ

20

 

1.1. Giới từ

3

1.2. Danh từ

4

1.3. Động từ (thời, thể, thức, tính động từ, trạng động từ)

4

1.4. Tính từ

2

1.5. Đại từ

3

1.6. Số từ

1

1.7. Liên từ

3

2

Ngữ pháp: cấp độ câu

10

 

2.1. Kết thúc câu

4

2.2. Viết câu đồng nghĩa

3

2.3. Viết câu dựa vào từ gợi ý

3

3

Ý nghĩa từ vựng

5

 

4

Tình huống giao tiếp

5

 

5

Văn bản điền khuyết (từ/cụm từ)

5

Văn bản khoảng
100 từ

5.1. Giới từ

1

5.2. Ý nghĩa từ vựng

1

5.3. Động từ (thời, thể, thức, tính động từ, trạng động từ)

1

5.4. Liên từ

1

5.5. Tính từ/đại từ

1

6

Văn bản đọc hiểu (trả lời câu hỏi/ kết thúc câu)

5

Văn bản khoảng
150 từ

 

Tổng cộng

50

 

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

STT

Nội dung

Số câu

Ghi chú

1

Ngữ pháp: cấp độ từ

35

 

1.1. Giới từ

6

1.2. Danh từ

6

1.3. Động từ (thời, thể, thức, tính động từ, trạng động từ)

6

1.4. Tính từ

4

1.5. Đại từ

6

1.6. Số từ

2

1.7. Liên từ

5

2

Ngữ pháp: cấp độ câu

15

 

2.1. Kết thúc câu

5

2.2. Viết câu đồng nghĩa

5

2.3. Viết câu dựa vào từ gợi ý

5

3

Ý nghĩa từ vựng

5

 

4

Xác định lỗi sai

5

 

4.1. Biến đổi hình thái từ (danh từ, tính từ, đại từ)

1

4.2. Động từ (thời, thể, thức, tính động từ, trạng động từ)

1

4.3. Liên từ

1

4.4. Giới từ

1

4.5. Ý nghĩa từ vựng

1

5

Tình huống giao tiếp

5

 

6

Văn bản điền khuyết (từ/cụm từ)

10

Văn bản khoảng
150-200 từ

6.1. Giới từ

2

6.2. Ý nghĩa từ vựng

2

6.3. Động từ (thời, thể, thức, tính động từ, trạng động từ)

2

6.4. Liên từ

2

6.5. Tính từ/ đại từ

2

7

Văn bản đọc hiểu (trả lời câu hỏi/ kết thúc câu)

5

Văn bản khoảng
150-200 từ

Tổng cộng

80

 

N TIÕNG PH¸P

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

 

TT

Nội dung

Số câu

I

ĐỌC HIỂU (Bài khoá khoảng 200 - 220 từ)

8

II

NGỮ PHÁP

26

1

Định từ (Déterminants):

1.     Articles définis / indéfinis / partitifs (le, un, du...)

2.     Possessifs (mon, ma, mes...)

3.     Démonstratifs (ce, cet, cette, ces)

Indéfinis (tout, quelques, plusieurs, chaque)

6

2

Tính từ (Adjectifs):

Accord, comparaison de qualité et de quantité

2

 

3

Trạng từ (Adverbes):

Adverbes de manière, de quantité, d’intensité

2

 

4

Đại từ (Pronoms):

1. Pronoms personnels:

- Formes: le, la, les, me, te, nous, vous, lui, leur,

2. Pronoms adverbiaux: en, y

- Places des pronoms

3. Pronoms relatifs (formes simples): qui, que, dont,

4. Pronoms démonstratifs: celui (celui-ci/), celle (celle- ci/), ceux (ceux-ci/), celles (celles-ci/)

5. Pronoms indéfinis: on, personne, rien

6

5

Động từ (Temps et modes des verbes):           

1.     Indicatif: Présent, Passé composé, Imparfait, Futur simple

2.     Conditionnel: Présent

3.     Impératif

Subjonctif présent

4

 

6

Giới từ (Prépositions et locutions prépositives): à, de, grâce à

2

 

7

Từ nối (Articulateurs logiques): mais, et, parce que, quand

4

III

 

TỪ VỰNG

8

1

Cấu tạo từ (Formation des mots):

Formation des mots, mots de la même famille

4

2

Từ đồng nghĩa (Synonymes)

2

3

Từ trái nghĩa (Antonymes):

Antonymie morphologique (agréable / désagréable)

Antonymie lexicale (aimer / détester)

2

IV

 

VIẾT

8

1

Hoàn thành câu (Compléter les phrases)

4

2

Chọn câu tương ứng về nghĩa

(Trouver des phrases ayant le même sens que la phrase donnée)

4

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TT

Nội dung

Số câu

1

KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

44

 

NGỮ PHÁP

30

Từ nối (Articulateurs logiques)

1.     Cause: parce que, comme

2.     Conséquence: donc, si bien que

3.     But: pour que, afin que

pposition et concession: mais, pourtant…

6

 

Giới từ (Prépositions et locutions prépositives): à, de, grâce à

4

Động từ (Temps et modes du verbe):

1.     Indicatif: Présent, Passé composé, Imparfait, Plus-que-parfait, Futur simple, Futur antérieur

2.     Conditionnel: Présent/ Futur dans le passé

3.     Participe présent/Participe passé/Gérondif

4.     Subjonctif présent

mpératif

8

Đại từ (Pronoms):

1. Pronoms personnels: le, la, les, me, te, nous

vous, lui, leur

2. Pronoms adverbiaux: en, y

- Formes

- Places des pronoms

3. Pronom neutre: le

4. Pronoms relatifs: qui, que, dont, , lequel (auquel...)

5. Pronoms démonstratifs: celui (celui-ci/là), celle (celle-ci/là), ceux (ceux-ci), celles (celles-ci)

6. Pronoms possessifs: le mien, la mienne...

7. Pronoms indéfinis: on, personne, rien, quelqu’un, chacun....

6

 

1. Tính từ (Adjectifs + comparaison)

2. Trạng từ (Adverbes + comparaison)

3

3

TỪ VỰNG

14

1.     Cấu tạo từ (Formation des mots):

Formation des mots (nominalisation, formation des verbes, des noms à partir des adjectifs, formation des adverbes à partir des adjectifs)

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa (Synonymie/ antonymie): morphologique et lexicale

 

8

 

 

6

2

VIẾT

16

 

1. Chọn câu tương ứng về nghĩa

(Trouver des phrases ayant le même sens que la phrase donnée)

2. Tình huống

(Situation de communication)

3. Hoàn thành câu

(Compléter les phrases)

6

 

 

4

 

6

3

ĐỌC HIỂU

20

 

1. Bài test de closure

2. Bài texte informatif hoặc argumentatif...

 (Khoảng 220 từ trong đó không quá 5% từ mới)

10

10

 

N TIÕNG TRUNG QUèC

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

TT

Nội dung

Số câu

Ghi chú

1

Ngữ âm

5

Chọn 1 trong 4 phương án cho sẵn điền vào chỗ trống để hoàn thành phiên âm của từ.

1.1 Thanh mẫu

2

1.2 Vận mẫu

2

1.3 Thanh điệu

1

2

Từ vựng

5

Chọn 1 trong 4 phương án giải thích cho từ/cụm từ gạch chân.

Giải thích cho từ/cụm từ

3

Ngữ pháp

35

- Chọn 1 trong 4 phương án xác định từ loại cho từ gạch chân.

- Chọn 1 trong 4 phương án cho sẵn hoàn thành câu.

- Từ 4 vị trí cho sẵn trong câu chọn vị trí đúng cho từ/cụm từ trong ngoặc.

- Chọn 1 câu đúng trong 4 phương án cho sẵn.

3.1 Từ loại

20

3.1.1 Xác định từ loại

2

3.1.2 Cách dùng của từ loại

18

3.1.2.1 Thực từ

9

3.1.2.2 Hư từ

9

3.2 Cú pháp

15

3.2.1 Chức năng cú pháp

8

3.2.2 Câu phức

7

3.2.2.1 Từ nối

3

3.2.2.2 Cặp từ nối

4

4

Kĩ năng tổng hợp

5

Từ 4 phương án cho sẵn chọn phương án đúng trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc có độ dài khoảng 150 chữ Hán.

Tổng số câu

50

 

 

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TT

Nội dung

Số câu

Ghi chú

1

Ngữ âm

8

Chọn 1 trong 4 phương án cho sẵn điền vào chỗ trống để hoàn thành phiên âm của từ.

1.1 Thanh mẫu

3

1.2 Vận mẫu

3

1.3 Thanh điệu

2

2

Từ vựng

12

Chọn 1 trong 4 phương án giải thích cho từ/cụm từ gạch chân.

Giải thích cho từ/cụm từ

3

Ngữ pháp

45

- Chọn 1 trong 4 phương án xác định từ loại cho từ gạch chân.

- Chọn 1 trong 4 phương án cho sẵn hoàn thành câu.

- Từ 4 vị trí cho sẵn trong câu chọn vị trí đúng cho từ/cụm từ trong ngoặc.

- Chọn 1 câu đúng trong 4 phương án cho sẵn.

 

 

3.1 Từ loại

25

3.1.1 Xác định từ loại

5

3.1.2 Cách dùng của từ loại

20

3.1.2.1 Thực từ

10

3.1.2.2 Hư từ

10

3.2 Cú pháp

20

3.2.1 Chức năng cú pháp

10

3.2.2 Câu phức

10

3.2.2.1 Từ nối

5

3.2.2.2 Cặp từ nối

5

4

Kĩ năng tổng hợp

15

- Từ 4 phương án cho sẵn chọn phương án đúng điền vào chỗ trống hoàn thành 1 hoặc 2 bài đọc hiểu có tổng độ dài khoảng 400 chữ Hán (từ 10 đến 12 chỗ trống).

- Từ 4 phương án cho sẵn, chọn phương án đúng trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc hiểu. Bài đọc có độ dài khoảng 300 chữ Hán (từ 3 đến 5 chỗ trống).

Tổng số câu

80

 

 

 

 

 

 

N TIÕNG §øc

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Nội dung

Số lượng câu

Khái quát

Chi tiết

1. Ngữ pháp

 

20

 

- Quán từ và các từ mang chức năng quán từ

4

- Giới từ

4

- Động từ

3

- Tính từ

3

- Đại từ

3

- Liên từ

3

2. Từ vựng

 

10

 

- Cấu tạo từ

3

- Chọn từ và cụm từ

7

3. Đọc hiểu

Bài khoá dài khoảng 120-150 từ

10

 

- Trả lời câu hỏi

 

- Hoàn thành câu

 

- Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

 

 

4. Viết

 

10

 

- Trật tự các thành phần câu

4

- Hoàn thành câu

4

- Chọn câu có nghĩa tương đương

2

            B. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Nội dung

Số lượng câu

Khái quát

Chi tiết

1. Ngữ pháp và  yếu tố văn hoá

 

30

- Quán từ và các từ mang chức năng quán từ

4

- Giới từ

5

- Động từ

4

- Tính từ

4

- Đại từ

4

- Liên từ

4

- Tiểu từ tình thái

1

- Tình huống và chức năng giao tiếp cơ bản

4

2. Từ vựng

 

10

- Cấu tạo từ

2

- Chọn từ và cụm từ thích hợp

5

- Từ đồng nghĩa, trái nghĩa và đa nghĩa

3

3. Đọc hiểu

Bài khoá dài khoảng 200-250 từ

20

- Trả lời câu hỏi

 

- Chọn câu đúng, sai

 

- Hoàn thành câu

 

- Sắp xếp trật tự các đoạn

 

- Điền từ và cụm từ thích hợp vào chỗ trống

 

4. Viết

 

20

- Hoàn thành câu

8

- Sắp xếp trật tự các thành phần câu

4

- Tìm lỗi trong câu

4

- Chọn câu tương ứng về nghĩa

4

 

N TiÕNG NHËT

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Lĩnh vực

Dạng bài

Nội dung kiểm tra

Số câu

I. Kiến thức ngôn ngữ

40

Chữ Hán -Từ vựng

− Đọc chữ Hán

− Viết chữ Hán

Chữ Hán

5

5

− Điền từ

Danh từ, động từ, tính từ, từ ngoại lai, phó từ...

5

− Chọn câu đồng nghĩa

Nghĩa của từ, cụm từ trong câu

5

Ngữ pháp

− Điền trợ từ

Trợ từ

7

− Cho dạng đúng của từ

Dạng, thời, thức...

5

− Điền từ, cụm từ

Tình thái, từ để hỏi, chỉ thị từ...

8

II. Kĩ năng

10

Ứng dụng ngôn ngữ

− Chọn lời thoại thích hợp

Từ, cụm từ, lời thoại đơn giản trong giao tiếp

5

Đọc

− Đoạn văn ngắn (150 – 200 kí tự) (Đọc điền từ, cụm từ)

− Đoạn văn dài (250 – 300 kí tự) (Đọc trả lời câu hỏi)

Đoán nghĩa từ, các cách diễn đạt, các cách diễn đạt ngầm ẩn, tìm nghĩa ngữ cảnh...

2

 

3

 

Tổng số câu

50

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Lĩnh vực

Dạng bài

Nội dung kiểm tra

Số câu

I. Kiến thức ngôn ngữ

55

Chữ Hán -Từ vựng

− Đọc chữ Hán

− Viết chữ Hán

Chữ hán

5

5

− Điền từ

 

Danh từ, động từ, tính từ, từ ngoại lai, phó từ

15

− Chọn câu đồng nghĩa

Nghĩa của từ, cụm từ trong câu

5

Ngữ pháp

− Điền trợ từ

Trợ từ

10

− Cho dạng đúng của từ

Dạng, thời, thức...

5

− Điền từ, cụm từ

 

Tình thái, từ để hỏi, chỉ thị từ...

10

II.   Kĩ năng

25

Viết

− Sắp xếp trật tự từ trong câu

− Tìm và sửa lỗi sai

Loại câu, mệnh đề phụ, sự mập mờ về nghĩa, trợ từ...

5

5

Ứng dụng ngôn ngữ

− Chọn lời thoại thích hợp

Từ, cụm từ, lời thoại đơn giản trong giao tiếp

5

Đọc

− Đoạn văn ngắn    (150 – 200 kí tự) (Đọc trả lời câu hỏi)

− Đoạn văn dài (300 – 350 kí tự)

(Đọc và điền từ, cụm từ)

− Đoạn văn dài (350 – 400 kí tự) (Đọc trả lời câu hỏi)

Đoán nghĩa từ, các cách diễn đạt, các cách diễn đạt ngầm ẩn, tìm nghĩa ngữ cảnh...

2

 

4

 

4

Tổng số câu

80

 

 

   :: Các Văn bản khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn