Ngày 18-07-2024 11:32:16
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6740376
Số người online: 17
 
 
 
 
Thiên hùng ca về vùng đất Thăng Long lịch sử
 
 
TẬP1
  
TẬP 2
  
TẬP 3
 
TẬP 4
  
TẬP 5
  
TẬP 6
 
TẬP 7
 
TẬP 8
 
TẬP 9
https://youtu.be/lvnQLgQAZpw
  
TẬP 9

 
 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn