Ngày 30-01-2023 02:30:22
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6327792
Số người online: 14
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
 

CHỦ ĐẦU TƯ:

Phạm Sỹ Liêm                                                ĐT: 0913 43 00 33

Lê thị Mỹ Nguyên                                           ĐT: 0905 222 711

 

BAN GIÁM HIỆU

-Hiệu trưởng: Thầy Phạm Sỹ Liêm                 ĐT: 0913 43 00 33

-Hiệu phó:       Cô Lê Thị Mỹ Nguyên              ĐT: 0905 222 711

-Hiệu phó chuyên môn: Nguyễn Thị Thu Hà   ĐT: 0905 222 526
 
CÔNG ĐOÀN:
 
* Chủ tịch Công đoàn: Cô Lê Thị Mỹ Nguyên ĐT: 0905 222 711 

 
* Bí thư Đoàn trường:: Cô  Nguyễn Thị Mai Sương ĐT: 0898 162588

 
 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn