Ngày 18-07-2024 12:02:53
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6740389
Số người online: 13
 
 
 
 
Bạn Giám hiệu
 
Ban Giám hiệu:
Hiệu trưởng: Phạm Sỹ Liêm
Hiệu phó: Lê Thị Mỹ Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hà
Bí thư Chi bộ: Nguyễn Văn Nghĩa
Bí thư Đoàn trường: Nguyễn Thị Thanh Thúy 

 
 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn