Ngày 18-07-2024 10:57:00
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6740357
Số người online: 17
 
 
 
THÔNG TIN THÔNG BÁO
 
DANH SACH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2022-2023
 

DANH SÁCH 32 GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
DANH SÁCH 32 GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
TT trường TT tổ Họ và tên giáo viên Chủ nhiệm  Dạy lớp TT trường TT tổ Họ và tên giáo viên Chủ nhiệm  Dạy lớp
MÔN TOÁN MÔN HÓA
1 1 Nguyễn Thị Thu Hà HP 12/1,2,3 18 1 Trương Thị Tú Oanh 12/1 10/1 - 12/1,2,3,4,5,6,7
2 2 Nguyễn Thị Thanh Thúy T 12/6 12/4,5,6,7 19 2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/2 10/2 - 11/1,2,3,4
3 3 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/6 10/6,7 - 11/4,5 20 3 Phan Thanh Hà Thi   CN 10/3,4,5,6,7  -  Hóa 11/5
4 4 Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 10/1 10/1,5 - 11/1,3   MÔN SINH    
5 5 Nguyễn Anh 11/2 10/2,3,4 - 11/2 21 1 Đỗ Thị Phương 12/3 10/1,2,3 - 12/1 - 12/2,3,4,5,6,7
    MÔN VĂN     22 2 Lê Thị Kim Chi 10/4 10/4,5,6,7 - 11/1,2,3,4,5
6 1 Đoàn Thị Kim Nhung 10/7 10/6,7 - 12/1,2,3   MÔN TIN    
7 2 Phan Thị Sương   10/1 - 12/4,5,6,7 23 1 Nguyễn Văn Hải   11/1,2,3,4,5  -  12/1-->7
8 3 Nguyễn Thị Thái Thuận   10/2,3 - 11/1,2,3   MÔN SỬ    
9 4 Phạm Văn Duy   10/4,5 - 11/4,5 24 1 Nguyễn Văn Nghĩa 12/7 10/1,2 - 12/4,5,6,7
    MÔN ANH     25 2 Nguyễn Thị Mộng 11/3 10/6,6 - 11/1,2,3,4,5 - 12/1,2,3
10 1 Trần Thị Diệu Linh 12/2 10/3,4 - 11/1 - 12/1,2 26 3 Tô Hồng Lan Phương   10/1-->7 - 10/3,4,5
11 2 Lê Thị Bích Nhung 10/5 10/5,6 - 11/2 - 15/5,6   MÔN ĐỊA    
12 3 Trần Thị Ngọc Phương 12/4 10/1,2 - 11/3 - 12/3,4 27 1 Nguyễn Đức Tín   10/7 - 12/1 - 12/2-->7
13 4 Phạm Thị Kim Huệ 11/4 10/7 - 11/4,5 - 12/7 28 2 Phạm Thị Tú Trinh   10/3,4,5,6 - 11/1,2,3,4,5
14 5 Đặng Thị Vân Hồng       MÔN GDCD    
29 1 Nguyễn Thị Hà   10/7 - 12/1 - 12/2-->7
  MÔN LÝ     30 2 Hồ Thị Hồng Diệu 10/3 10/3,4,5,6 - 11/1,2,3,4,5
15 1 Lê Thị Phương Uyên 12/5 11/1,2,3,4,5-10/1-12/1-12/2->7   MÔN THỂ DỤC    
16 2 Trần Thị Như Minh 11/1 11/1,2 - 12/3,4 - 12/1,2,3,4,5,6,7 31 1 Hứa Anh Tuấn   10/1,2,3,4,5 - 11/1,2,3,4,5
17 3 Nguyễn Thị Bích Trâm 11/5 10/2 - 11/3,4,5, 10/1,2 32 2 Thái Anh Hải   10/6,7 - 12/1-->7

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn