Ngày 18-09-2021 01:40:09
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5584937
Số người online: 37
 
 
 
 
 30 bài hát Như Quỳnh
   

 CON ĐƯỜNGCỨU NƯỚC CỦA BÁC HỒ
   

 Thư viện thông minh
   

 TÔI ĐI HỌC
Truyện ngắn của THANH TỊNH
   

 Cô Thompson
   

 Thời sự chó - mèo
   

 Tôi đi học
Mời các em học sinhb đọc lại bài: "Tôi đi học" của Thanh Tịnh
   

  Ơí Huế ơi là ....Huế
   

 Giọng Quảng Nam
   

 Beatbox
Hướng dẫn kỹ thuật Beatbox
   

 
 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn