Ngày 23-05-2022 21:21:26
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786251
Số người online: 38
 
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng và cách gõ tiếng việt trên diễn đàn
 
1 bài viết của bạn dù có hay đến mấy nếu bạn không biết gõ tiếng việt thì bạn cũng không thể truyền đạt được hết những điều mình muốn diễn tả bởi người đọc khi nhìn vào đã không muốn đọc những bài đó. Dành vài phút để đọc cách hướng dẫn ở đây bạn có thể gõ được tiếng việt như tất cả mọi người
1 bài viết của bạn dù có hay đến mấy nếu bạn không biết gõ tiếng việt thì bạn cũng không thể truyền đạt được hết những điều mình muốn diễn tả bởi người đọc khi nhìn vào đã không muốn đọc những bài đó. Dành vài phút để đọc cách hướng dẫn ở đây bạn có thể gõ được tiếng việt như tất cả mọi người.

- Cách gõ tiếng việt
+ Kiểu gõ TELEX (phổ biến , dễ sử dụng)
aa = â
oo = ô
ow = ơ
ee = ê
uw = ư
aw = aw
dd = đ
Dấu : Sắc = s; Huyền = f; Hỏi = r; Ngã = x; Nặng = j
Xóa dấu = z
Ví dụ : Bạn có khỏe không = Banj cos khoer khoong

- Kiểu gõ VIQR (Dành cho những ai quen với chat tiếng việt không dấu)
a^ = â
o^ = ô
e^ = ê
u+ = ư
o+ = ơ
a( = ă
dd = đ
Dấu : Sắc = " ; Huyền = ` ; Hỏi = ? ; Ngã = ~ ; Nặng = .
Xóa dấu = _
Ví dụ : Ban. ddang lam` gi` va^y. = Bạn đang làm gì vậy

- Về bài viết
+ Bạn được quyền sửa tên và nội dung bài viết trong vòng 24h
+ Sau 30s bạn mới có quyền gửi bài viết tiếp theo
___________________

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn