Ngày 06-12-2023 13:55:24
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6579154
Số người online: 28
 
 
 
 26-03-2023 19:52:58
Tuyển sinh theo phương án xét học bạ bậc THCS; Chỉ nhận ‘vào học các học sinh lớp 9 có hạnh kiểm khá và tốt; Học giỏi ở lớp 9 được nhận học bổng; Có thể nộp học phí từng tháng. Nếu nộp học phí cả học kỳ 5 tháng được giảm 250.000 đồng. Nộp cả năm được giảm 900.000 đồng./.
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NH 2023-2024 (15-03-2023)
 
DANH SACH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2022-2023 (07-03-2023)
 
TRA CỨU QUANG TRỌNG (26-12-2020)
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 NĂM HỌC 2023-2024 (15-03-2023)
 
THÔNG BÁO: THPT QuangTrung được UBND thành phố cho mở rộng thành trường Tiểu học, THCS và THPT Quang Trung. (13-06-2017)
 
 
 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 10 MÔN ANH VÀ GDKT-PF

 06-12-2023 11:43:48
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP CUỐI KỲ I LỚP 10 VÀ 11 MÔN HÓA

 06-12-2023 11:40:24
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 10 VÀ 11 CUỐI KỲ I MÔN HÓA

 06-12-2023 11:34:23
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẠP CUỐI HKI CÁC MÔN TOÁN LÝ SINH LỚP 10

 06-12-2023 11:30:29
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH LỚP 12

 06-12-2023 11:20:09
   

 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐ KYI 202-2023 ĐỀ SỞ GD ĐT.

 06-12-2023 11:13:47
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 12

 06-12-2023 11:10:44
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN TIN, LÝ VÀ SINH 12

 06-12-2023 11:07:48
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 12, SỬ 12 VÀ CÔNG NGHỆ 12

 06-12-2023 11:04:39
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 12

 06-12-2023 10:59:22
Theo chương trình 2006: 1)Đề Toán của Bộ GD ĐT 2) ĐCÔT toán 12
   

 Video về 2 nhạc sỹ Văn Cao và Trịnh Công Sơn

 22-10-2023 01:54:32
   

 TÊN SGK LỚP11 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

 05-08-2023 17:09:46
Khối KHTN và Khối KHXH
   

 TÊN SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

 05-08-2023 16:49:20
   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

 05-08-2023 16:46:50
7 lớp 10, gồm 3 lớp KHTN và 4 lớp KHXH.
   

 DIỄN VĂN BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG THPT QUANG TRUNG

 25-05-2023 16:10:25
   

 
 
 

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn