Ngày 26-05-2024 18:06:23
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6701144
Số người online: 19
 
 
 
 26-03-2023 19:52:58
Tuyển sinh theo phương án xét học bạ bậc THCS; Chỉ nhận ‘vào học các học sinh lớp 9 có hạnh kiểm khá và tốt; Học giỏi ở lớp 9 được nhận học bổng; Có thể nộp học phí từng tháng. Nếu nộp học phí cả học kỳ 5 tháng được giảm 250.000 đồng. Nộp cả năm được giảm 900.000 đồng./.
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NH 2023-2024 (15-03-2023)
 
DANH SACH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2022-2023 (07-03-2023)
 
TRA CỨU QUANG TRỌNG (26-12-2020)
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 NĂM HỌC 2023-2024 (15-03-2023)
 
THÔNG BÁO: THPT QuangTrung được UBND thành phố cho mở rộng thành trường Tiểu học, THCS và THPT Quang Trung. (13-06-2017)
 
 
 ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ LỚP 11 VÀ LỚP 12 NĂM HỌC 2023 - 2024

 09-04-2024 10:00:40
CÔNG NGHỆ LỚP 11 VÀ CÔNG NGHỆ LỚP 12
   

 ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬT LÍ LỚP 11 NĂM HỌC 2023 - 2024

 09-04-2024 09:43:39
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HKII LỚP 10

 09-04-2024 09:41:14
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HKII LỚP 12

 08-04-2024 10:22:26
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 12 MON TOAN + DIA

 09-12-2023 10:25:58
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 12 MON VAN + ANH + TIN

 09-12-2023 10:07:21
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 12 MON C NGHE + GDCD + SU + SINH + HOA + LY

 09-12-2023 09:54:31
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 11 MON VAN + TOAN

 09-12-2023 09:02:56
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 11 MON C NGHE + DIA + SU + GDKT&PL HOA + SINH + LY + TIN

 09-12-2023 09:05:10
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 10 MON TOAN + HOA

 09-12-2023 10:30:12
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 10 MON ANH + VAN +TOAN

 09-12-2023 08:17:45
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 10 GD + ĐIA + SU + SINH + LY + C NGHE

 09-12-2023 08:08:10
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 12

 07-12-2023 07:37:32
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP LỚP 10 MÔN ANH 10

 08-12-2023 16:55:06
   

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP CUỐI KỲ I LỚP 10 VÀ 11 MÔN HÓA

 06-12-2023 11:40:24
   

 
 
 

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn