Ngày 26-05-2020 18:02:05
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5169842
Số người online: 25
 
 
 
 
GS. TS HOÀNG CHÍ BẢO NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ BÁC HỒ.
 
Giới thiệu các mẫu chuyện rất sinh động, tuy rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc như l các tấm gương chúng ta noi theo. Bài nói chuyện của GS TS Hoàng Chí Bảo gồm 2 phần: GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Hưng Yên. PHẦN I: GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề trong Hội nghị chuyên đề năm 2018 :"Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. PHẦN 2: Giới thiệu nội dung di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Hưng Yên.


GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Hưng Yên (tiếp theo)GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về di chúc của Bác Hồ.

Phần 1:


Attachments area
Phần 2:

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn