Ngày 06-08-2020 14:08:49
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5230473
Số người online: 26
 
 
 
 
KỸ THUẬT TRỒNG NHO
 
Trong chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, học sinh cần có những trải nghiệm về KHKT, chúng tôi xin giới thiệu cách trồng nho cho trải nghiệm môn Sinh học và môn Công nghệ lớp 10
NHO HẠ ĐEN ĐƯỢC TRỒNG THẾ NÀO Ở MIỀN BẮC:

https://youtu.be/29zji51xuqU


NHO HẠ ĐEN TRỒNG Ở MIỀN BẮC (Nho den không hạt - Trung Quốc)

https://youtu.be/Li0eF3JVSS4

CÁCH LÀM GIÀN VÀ CHĂM SÓC NHO

https://youtu.be/_1pTa8eCUy0

CÁCH CHO NHO LEO GIÀN

https://youtu.be/PH4FcUM_XOk


TRỒNG NHO Ở ĐÔ THỊ

https://youtu.be/P4dgNzzWTaY

Kỹ thuật trồng nho:

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn