Ngày 31-05-2020 01:49:50
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5173440
Số người online: 17
 
 
 
 
SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM ĐỂ GIÁO VIÊN DẠY TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH
 
Để dạy trực tuyến cho học sinh, GVBM cài phần mềm Zoom này trên laptop, nghiên cứu kỹ để dạy trực tuyến cho học sinh trong giai đoạn học sinh ở nhà tránh Covid-19.

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn