Ngày 31-05-2020 01:10:18
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5173417
Số người online: 5
 
 
 
 
NỘI DUNG DẠY HỌC TUẦN 5 LỚP 12 TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐÀ NĂNG
 

2. LỚP 12

 

STT

Môn

Nội dung

1

Toán

Phương pháp tính tích phân – đổi biến số

2

Lịch sử

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

3

Ngữ văn

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

4

Sinh học

Cá thể và quần thể sinh vật

5

Tiếng Anh

Unit 12: Water Sports (Reading)

6

Hóa học

Kim loại kiềm; kiềm thổ; Nhôm và hợp chất của chúng

7

Toán

Phương trình mặt phẳng

8

Địa lí

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

9

Ngữ văn

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

10

Vật lí

- Các loại quang phổ;

- Tia Hồng ngoại và tia tử ngoại;

- Tia X.

11

Tiếng Anh

- Vocabulary: Sports

- The pronunciation of /-s/ and /-ed/endings

12

Giáo dục công dân

Công dân với các quyền dân chủ

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn