Ngày 23-09-2020 02:06:04
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5272610
Số người online: 17
 
 
 
 
PHỎNG VẤN BÁC HỒ NĂM 1966.
 
Từ năm 1965, Mỹ đã ồ ạt đưa quan vào Việt Nam tại bải biển Xuân Thiều quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng. Đến năm 1966, Bác Hồ đã tiên đoán Mỹ còn hung hăng đưa thêm nhiều quân nữa vào xâm lược nước ta, yểm trợ cho chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, nhưng từ năm 1966, Bác Hồ đã tiên đoán một cách thiên tài là tuy Mỹ sẽ đưa quân ồ ạt vào Miền Nam Việt Nam, nhưng nhân dân ta sẽ đánh thắng quân đội viễn chinh Mỹ, và đến nay lới tiên đoán thiên tài đó đã trở thành hiện thực: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào!

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn