Ngày 29-11-2020 00:19:36
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5322310
Số người online: 0
 
 
 
 
GS TS HOÀNG CHÍ BẢO KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ
 
Giới thiệu các mẫu chuyện rất sinh động, tuy rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc như l các tấm gương chúng ta noi theo. Bài nói chuyện của GS TS Hoàng Chí Bảo gồm 2 phần. Các mẫu chuyện để chúng ta học tập theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Hưng Yên.


GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Hưng Yên (tiếp theo)GS TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện về di chúc của Bác Hồ.

Phần 1:


Attachments area
Phần 2:

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn