Ngày 28-10-2020 20:33:25
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5299142
Số người online: 9
 
 
 
 
VIDEO LÍNH MỸ ĐỔ BỘ VÀO VIỆT NAM TẠI BÃI BIỂN XUÂN THIỀU
 
Ngày 8 thangs 3 năm 1965. Lính Mỹ chết 58.355, bị thương 305.000 trong đó 153.000 bị thương nặng hay tàn phế!

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn