Ngày 25-06-2021 11:35:10
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5502342
Số người online: 17
 
 
 
 
DANH SÁCH 5 LỚP 12 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12/1
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2020-2021
GVCN: Trần Thị Diệu Linh
STT Lớp
cũ
Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới
tính
Kết quả lớp 11 Ghi chú
ĐTB HL HK
1 11/1 Đặng Thị Thúy An 24/08/2001 Nữ 8.2 Giỏi Tốt  
2 11/1 Võ Mai 28/08/2002 Nữ 7.3 Khá Tốt  
3 c/đến Trần Thị  Hạnh 21/5/2003 Nữ 6.8 Khá Tốt  
4 11/1 Võ Thị Phương Hiền 29/10/2003 Nữ 7.4 Khá Tốt  
5 11/2 Trần Lê Hồng Minh 17/11/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
6 11/1 Phan Thị Ngọc 25/07/2003 Nữ 7.6 Khá Tốt  
7 11/1 Võ Ly Na 24/03/2003 Nữ 8.5 Giỏi Tốt  
8 11/1 Nguyễn Thị Hồng Nga 04/09/2003 Nữ 7.6 Khá Tốt  
9 11/1 Võ Hoàng Kim Ngân 16/10/2002 Nữ 7.5 Khá Tốt  
10 11/1 Nguyễn Thị Quý 19/02/2003 Nữ 6.7 TB Tốt  
11 11/1 Ng. Bình Nhã Thi 20/06/2003 Nữ 8.2 Giỏi Tốt  
12 11/1 Nguyễn Đoàn Anh Thư 09/01/2003 Nữ 6.6 TB Khá  
13 11/1 Lê Trần Bình An 18/05/2003 Nam 6.6 TB Tốt  
14 11/1 Nguyễn Thanh An 02/02/2002 Nam 7.1 Khá Tốt  
15 11/1 Trương Công Tuấn Anh 07/01/2003 Nam 7.4 Khá Tốt  
16 11/1 Nguyễn Văn Bảo Bảo 23/07/2003 Nam 7.3 Khá Tốt  
17 11/1 Trần Đình Duy 23/06/2003 Nam 7.1 Khá Khá  
18 11/1 Hoàng Minh Hải 11/10/2003 Nam 6.5 TB Khá  
19 11/1 Lê Văn Hiền 18/04/2003 Nam 6.8 TB Tốt  
20 11/1 Võ Văn Hoàng 30/10/2003 Nam 7.6 Khá Tốt  
21 11/1 Phan Văn Thành Hưng 20/05/2003 Nam 7.2 Khá Khá  
22 11/1 Đoàn Anh Huy 29/03/2003 Nam 8.1 Giỏi Tốt  
23 11/1 Phạm Gia Huy 09/05/2003 Nam 7.2 Khá Khá  
24 11/1 Trần Văn Nhật Huy 11/04/2003 Nam 7.1 Khá Tốt  
25 11/1 Nguyễn Dương Gia Khang 15/10/2003 Nam 7.7 Khá Tốt  
26 11/1 Vũ Hoàng Kim 11/10/2001 Nam 8.2 Giỏi Tốt  
27 11/1 Huỳnh Hoàng Long 17/05/2003 Nam 8.2 Giỏi Tốt  
30 11/2 Nguyễn Hải Nam 21/05/2002 Nam 7.3 Khá Tốt  
28 11/1 Trần Quốc Phong 08/06/2003 Nam 7.3 Khá Tốt  
29 11/1 Đinh Văn Thắng 06/06/2003 Nam 7.2 Khá Tốt  
30 11/1 Lê Phước Thiện 03/01/2003 Nam 7.1 Khá Tốt  
31 11/1 Trần Minh Thức 12/07/2003 Nam 6.3 TB Khá  
32 11/1 Nguyễn Vũ Anh Tín 31/08/2003 Nam 6.4 TB Tốt  
33 11/2 Nguyễn Văn Trung 30/10/2002 Nam 7.5 Khá Tốt  
34 11/1 Phạm Chí Văn 18/02/2003 Nam 6.7 Khá Tốt  
                   
                   
                   
                   
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12/2
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2020-2021
GVCN:Đỗ Thị Phương
STT Lớp
cũ
Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới
tính
Kết quả lớp 11 Ghi chú
ĐTB HL HK
1 11/2 Nguyễn Thị Mậu An 21/05/2003 Nữ 7.3 Khá Tốt  
2 11/2 Nguyễn Châu Nhật Hạ 17/05/2003 Nữ 8.0 Giỏi Tốt  
3 11/2 Nguyễn Khánh Hội 29/09/2003 Nữ 8.3 Giỏi Tốt  
4 11/1 Đào Thị Ngọc Hồng 15/01/2003 Nữ 7.8 Khá Tốt  
5 11/2 Trần Thị Bích Hồng 23/05/2003 Nữ 7.4 Khá Tốt  
6 11/1 Lê Ánh Linh 21/05/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
7 11/2 Phan Huỳnh Mỹ Linh 23/05/2003 Nữ 6.9 Khá Khá  
8 11/2 Huỳnh Thị Bích Ngọc 04/03/2003 Nữ 7.6 Khá Tốt  
9 11/2 Nguyễn Thị Ngọc 25/06/2003 Nữ 8.0 Giỏi Tốt  
10 11/2 Phan Thị Ngọc Nhi 19/07/2003 Nữ 7.2 Khá Tốt  
11 11/2 Nguyễn Thị Hồng Phúc 16/10/2003 Nữ 7.1 Khá Tốt  
12 11/2 Hồ Thị Hoài Phương 03/01/2003 Nữ 7.5 Khá Tốt  
13 11/2 Trương Thị Như Quỳnh 18/11/2003 Nữ 6.9 Khá Tốt  
14 11/2 Trịnh Thị Thảo 14/05/2003 Nữ 7.5 Khá Tốt  
15 11/2 Nguyễn Thị Tú Uyên 25/03/2003 Nữ 7.7 Khá Tốt  
16 11/2 Phạm Thị Tường Vy 09/04/2003 Nữ 7.3 Khá Tốt  
18 11/4 Triệu Nguyễn Gia Bảo 30/10/2002 Nam 7.2 Khá Tốt  
17 11/2 Dương Tấn Cường 08/01/2003 Nam 6.7 Khá Tốt  
18 11/2 Nguyễn Văn Cường 03/10/2003 Nam 7.2 Khá Tốt  
19 11/2 Trần Văn Đài 22/07/2003 Nam 6.2 Yếu TB  
20 11/2 Thái Bình Dương 06/01/2002 Nam 6.7 Khá Tốt  
21 11/2 Hoàng  Hải 22/01/2003 Nam 6.4 TB Khá  
22 11/2 Nguyễn Văn Hậu 08/03/2003 Nam 6.7 TB Khá  
23 11/2 Trương Vĩnh Hòa 14/04/2003 Nam 6.8 TB Khá  
24 11/2 Đặng Gia Huy 04/07/2002 Nam 6.3 TB Khá  
25 11/2 Giao Bảo Huy 23/06/2003 Nam 6.6 TB Tốt  
26 11/2 Phạm Bá Quốc Huy 16/07/2003 Nam 6.3 TB TB  
27 11/2 Phạm Văn Huy 19/03/2003 Nam 6.6 TB Khá  
28 11/2 Trần Văn Khánh 23/12/2003 Nam 6.6 TB Tốt  
29 11/2 Phạm Tuấn Kiệt 12/09/2003 Nam 6.8 Khá Tốt  
33 11/1 Lê Huỳnh Nam 07/01/2003 Nam 5.7 TB Tốt
31 11/2 Nguyễn Văn Nam 25/11/2003 Nam 6.5 TB Tốt  
32 11/2 Trần Đại Nam 21/07/2003 Nam 6.6 TB Khá  
33 11/2 Nguyễn Nhật Phong 17/11/2003 Nam 7.2 Khá Khá  
34 11/2 Lê Khắc Tấn Phú 02/09/2003 Nam 5.8 TB Khá  
35 11/2 Ung Văn Quyến 03/12/2003 Nam 6.6 TB Tốt  
36 11/2 Lê Ng. Phước Thiện 23/11/2003 Nam 6.3 TB Khá  
37 11/2 Nguyễn Văn Toại 04/09/2003 Nam 5.9 TB Khá  
38 11/2 Trương H.ng Bách Tùng 25/08/2003 Nam 6.4 TB Khá  
39 11/2 Đỗ Hùng Vương 25/02/2003 Nam 6.9 Khá Khá  
                   
                   
                   
                   
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12/3
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2020-2021
GVCN: Đặng Thị Ly
STT Lớp
cũ
Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới
tính
Kết quả lớp 11 Ghi chú
ĐTB HL HK
1 11/3 Bùi Thị Thủy An 07/11/2003 Nữ 6.9 Khá Tốt  
2 11/3 Nguyễn Quỳnh Anh 04/10/2003 Nữ 6.6 TB Khá  
3 11/1 Phạm Diệu Trâm Anh 25/11/2003 Nữ 7.3 Khá TB  
4 11/3 Nguyễn Hoàng Bảo Đoan 14/06/2003 Nữ 7.1 Khá Khá  
5 11/3 Phạm Thị Ánh Dung 12/03/2003 Nữ 7.2 Khá Tốt  
6 11/3 Đặng Thị Cẩm Duyên 04/11/2003 Nữ 7.4 Khá Tốt  
7 11/3 Trương Bảo Hân 15/12/2002 Nữ 6.2 TB Khá  
8 11/3 Tô Kim Hằng 11/06/2003 Nữ 6.9 Khá Khá  
9 11/3 Đinh Hoàng Xuân Mai 26/12/2003 Nữ 8.5 Giỏi Tốt  
10 11/3 Trần Hồng Ngọc 15/05/2003 Nữ 7.1 Khá Tốt  
11 11/3 Nguyễn Yến Nhi 15/09/2003 Nữ 7.0 Khá Khá  
12 11/3 Trần Trang Thanh 06/11/2003 Nữ 6.6 Khá Khá  
13 11/3 Nguyễn Thị Hoài Thương 19/02/2003 Nữ 6.9 Khá Tốt  
14 11/3 Trần Thị Thanh Trâm 27/01/2003 Nữ 7.1 Khá Tốt  
15 11/3 Hoàng Thị Thùy Trang 29/10/2003 Nữ 7.4 Khá Tốt  
16 11/3 Lê Nguyễn Phương Uyên 04/09/2003 Nữ 6.7 Khá Tốt  
17 11/3 Hồ Thị Tú Uyên 08/11/2003 Nữ 8.0 Giỏi Tốt  
18 11/3 Trần Ngọc Bảo Vy 19/09/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
19 11/3 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 27/10/2003 Nữ 6.3 TB Khá  
20 11/1 Võ Ngọc Bình 01/01/2003 Nam 7.2 Khá Khá  
21 11/3 Mai Trọng Đạt 31/10/2003 Nam 6.1 TB Yếu  
22 11/3 Nguyễn Hữu Hoàng Đạt 24/09/2003 Nam 6.3 TB TB  
23 11/3 Vũ Minh Duy 25/09/2003 Nam 7.4 Khá Khá  
24 11/3 Nguyễn Chí Hào 14/04/2003 Nam 7.1 Khá Tốt  
25 11/3 Đỗ Đức Hậu 08/05/2003 Nam 6.8 Khá Khá  
26 11/3 Nguyễn Xuân Hiền 03/02/2003 Nam 6.5 Khá Tốt  
27 11/3 Lê Nguyễn Anh Huy 02/11/2003 Nam 6.8 Khá Tốt  
28 11/3 Lý Võ Hoàng Huy 30/12/2003 Nam 5.1 Yếu TB  
29 11/3 Mai Đăng Khoa 23/09/2003 Nam 6.0 TB TB  
30 11/3 Nguyễn Anh Khoa 04/11/2003 Nam 8.2 Giỏi Tốt  
31 11/3 Nguyễn Trọng Nguyên 13/02/2002 Nam 6.7 TB TB  
32 11/3 Huỳnh Minh Nhật 03/11/2003 Nam 7.3 Khá Khá  
33 11/3 Phạm Ngọc Phát 20/09/2003 Nam 6.5 TB Khá  
34 11/3 Lê Hoàng Phúc 27/04/2003 Nam 6.3 TB Khá  
35 11/3 Nguyễn Đức Hoàng Phúc 13/09/2003 Nam 6.7 Khá TB  
36 11/3 Lê Tuấn Tài 30/08/2003 Nam 6.5 TB Khá  
37 11/3 Đặng Nguyễn Ngọc Thành 08/12/2003 Nam 6.6 Khá Tốt  
38 11/3 Lê Văn Thành Tín 16/05/2003 Nam 6.3 TB Tốt  
39 11/3 Lý Anh 23/11/2003 Nam 6.1 TB Khá  
40 11/3 Võ Văn Tuấn 20/03/2003 Nam 6.5 Khá Tốt  
41 11/3 Nguyễn Duy Vinh 01/02/2003 Nam 7.8 Khá Tốt  
                   
                   
                   
                   
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12/4
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2020-2021
GVCN:Phạm Thị Kim Huệ
STT Lớp
cũ
Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới
tính
Kết quả lớp 11  
ĐTB HL HK  
1 11/4 Lê Ngọc Tân Châu 02/09/2003 Nữ 8.0 Giỏi Tốt  
2 11/4 Đinh Thị Thùy Dương 07/04/2003 Nữ 7.5 Khá Tốt  
3 11/1 Đặng Thị Mỹ Loan 12/12/2003 Nữ 8.8 Giỏi Tốt  
4 11/4 Lê Thị Nga 23/02/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
5 11/1 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 22/07/2003 Nữ 7.5 Khá Tốt  
6 11/1 Nguyễn Thân Bích Nghi 07/05/2003 Nữ 7.1 Khá Tốt  
7 11/4 Lê Đoàn Khánh Tâm 04/03/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
8 11/4 Thái Thị Kim Thoa 23/02/2003 Nữ 7.0 Khá Khá  
9 11/4 Nguyễn Thị Bảo Tuyết 12/01/2003 Nữ 7.0 Khá Khá  
10 11/1 Đặng Thị Thu Vân 04/08/2002 Nữ 7.1 TB Khá  
11 11/4 Ngô Huỳnh Thanh Vân 24/02/2003 Nữ 7.6 Khá Tốt  
12 11/4 Trần Thị Ngọc Vân 28/08/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
13 11/4 Trần Thị Ngọc Vinh 09/05/2003 Nữ 8.0 Giỏi Tốt  
14 11/4 Lê Nguyễn Thùy Vy 31/01/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
15 11/4 Nguyễn Tôn Khánh Vy 22/09/2003 Nữ 6.8 Khá Khá  
16 11/4 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 15/12/2003 Nam 6.2 TB Khá  
17 11/4 Phạm Thiên Bảo 26/11/2003 Nam 6.7 TB Tốt  
19 11/4 Phan Thành Công 14/09/2002 Nam 6.4 TB Tốt  
20 11/4 Lê Văn Đăng 03/11/2003 Nam 6.7 Khá Tốt  
21 11/4 Huỳnh Tấn Đạt 12/12/2002 Nam 5.9 TB TB  
22 11/4 Nguyễn Tiến Đạt 02/07/2003 Nam 5.8 TB TB  
23 11/4 Nguyễn Đức Định 22/05/2003 Nam 6.7 Khá Tốt  
24 11/4 Ngô Văn Hoàng 29/08/2003 Nam 6.4 TB Khá  
25 11/4 Nguyễn Trọng Hoàng 01/06/2003 Nam 6.9 Khá Tốt  
26 11/4 Phan Huy Hoàng 30/11/2003 Nam 6.5 TB Tốt  
27 11/4 Trương Huy Hoàng 18/01/2002 Nam 5.9 TB Yếu  
28 11/4 Văn Nguyễn Huy Hoàng 01/01/2003 Nam 5.8 Yếu TB  
29 11/4 Phan Lý Cao Hùng 17/10/2003 Nam 6.9 Khá Tốt  
30 11/4 Lê Bá Huy 07/08/2003 Nam 6.4 TB Khá  
31 11/4 Bùi Quang Khải 26/09/2003 Nam 5.3 Yếu TB  
32 11/4 Hồ Hải Lâm 23/08/2003 Nam 6.5 Khá Tốt  
33 11/4 Đặng Công Long 22/11/2003 Nam 5.8 TB Yếu  
34 11/4 Ông Trần Bảo Mạnh 02/10/2003 Nam 7.0 Khá Tốt  
35 11/4 Lê Tấn Anh Quân 12/01/2003 Nam 6.7 Khá Khá  
36 11/4 Phạm Phước Tài 15/09/2003 Nam 6.3 TB Khá  
37 11/4 Trần Thế Thiên 08/02/2003 Nam 6.3 TB Khá  
38 11/4 Lê Đức Thông 26/03/2003 Nam 7.4 Khá Tốt  
39 11/4 Phan Quang Tiến 10/08/2003 Nam 7.0 Khá Tốt  
40 11/4 Nguyễn Thanh Trình 28/10/2003 Nam 6.2 TB Tốt  
41 11/4 Kiều Phước Vinh 01/08/2003 Nam 7.7 Khá Tốt  
                   
                   
                   
                   
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12/5
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Mộng
STT Lớp
cũ
Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới
tính
Kết quả lớp 11  
ĐTB HL HK  
1 11/5 Phạm Lan Anh 07/11/2003 Nữ 6.0 Yếu Khá  
2 11/5 Cao Thị Minh Hằng 13/03/2003 Nữ 7.1 Khá Tốt  
3 11/5 Nguyễn Minh Hằng 22/05/2003 Nữ 7.2 Khá Tốt  
4 11/5 Nguyễn Thị Thanh Hiền 18/10/2003 Nữ 7.2 Khá Tốt  
5 11/5 Đinh Thị Thùy Linh 20/03/2003 Nữ 6.7 TB Tốt  
6 11/5 Kiều Thị Mỹ Linh 24/06/2003 Nữ 6.3 TB TB  
7 11/5 Trần Cao Ngọc Linh 18/01/2003 Nữ 6.7 TB Khá  
8 11/5 Phan Thị Tuyết Mai 03/11/2003 Nữ 8.0 Giỏi Tốt  
9 11/5 Trần Huỳnh Diệu Minh 03/12/2003 Nữ 7.4 Khá Tốt  
10 11/5 Nguyễn Thị Trà My 25/07/2003 Nữ 7.2 Khá Khá  
11 11/5 Dương Bích Ny 30/09/2003 Nữ 7.7 Khá Tốt  
12 11/5 Phạm Thanh Phương 08/07/2003 Nữ 7.5 Khá Tốt  
13 11/5 Trần Nhật Phương 02/07/2003 Nữ 6.6 Khá Khá  
14 11/5 Phạm Thị Diễm Quỳnh 18/11/2001 Nữ 7.0 Khá Tốt  
15 11/5 Tăng A Lan Thảo 06/09/2003 Nữ 7.4 Khá Khá  
16 11/5 Văn Ngọc Thảo Tiên 29/09/2003 Nữ 6.5 TB Khá  
17 11/5 Vũ Hiền Trang 28/08/2003 Nữ 7.0 Khá Tốt  
18 11/5 Nguyễn Thị Ánh Trúc 09/08/2003 Nữ 6.3 TB Khá  
19 11/5 Lê Tường Vi 31/08/2003 Nữ 7.2 Khá Tốt  
20 11/5 Đinh Thị Hoàng Yến 14/10/2003 Nữ 6.6 Khá Tốt  
21 11/5 Nguyễn Thanh Bình 31/08/2003 Nam 6.3 TB Yếu  
22 11/5 Nguyễn Hồng Đăng 22/07/2003 Nam 5.9 TB Khá  
23 11/5 Phan Văn Duy Hiếu 01/06/2003 Nam 5.9 TB Yếu  
24 11/5 Trương Gia Hiếu 09/07/2003 Nam 6.5 TB Khá  
25 11/5 Lê Hoàng Hưng 12/11/2003 Nam 6.4 TB Khá  
26 11/5 Nguyễn Quốc Hưng 05/08/2003 Nam 7.0 Khá Khá  
27 11/5 Phạm Ngọc Gia Huy 19/09/2003 Nam 6.6 Khá Khá  
28 11/5 Đàm Văn Minh Kiệt 21/12/2003 Nam 6.6 TB Yếu  
29 11/5 Phan Văn Tuấn Kiệt 09/09/2003 Nam 5.6 Yếu TB  
30 11/5 Nguyễn Thăng Long 28/10/2003 Nam 6.5 TB TB  
31 11/5 Huỳnh Kim Bảo Luân 27/04/2003 Nam 8.3 Giỏi Tốt  
32 11/5 Hồ Hữu Ngọc 30/10/2003 Nam 6.1 TB Yếu  
33 11/5 Huỳnh Kim Quang 28/06/2003 Nam 8.6 Giỏi Tốt  
34 11/5 Lê Vĩnh Thành 09/08/2003 Nam 6.9 Khá Tốt  
35 11/5 Mai Văn Tấn Thành 01/06/2003 Nam 6.6 Khá Tốt  
36 11/5 Đỗ Minh Phúc Tiến 03/10/2003 Nam 7.5 Khá Tốt  
37 11/1 Trần Đăng Toàn 18/01/2003 Nam 6.8 Khá Khá  
38 11/5 Cao Ngọc Trí 10/04/2003 Nam 6.7 Khá Tốt  
39 11/5 Biện Thành Trung 03/05/2003 Nam 6.7 Khá Tốt  
40 11/5 Phạm Cảnh 05/02/2003 Nam 7.1 Khá Tốt  
                   
                   
                   
                   

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn