Ngày 20-04-2021 07:54:08
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5435703
Số người online: 35
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐƯỢC TẶNG 3 LÁ CỜ XUẤT SẮC NĂM HỌC 2019-2020.
 
Theo lời dạy của Hoàng đế Quang Trung: DỰNG NƯỚC, LẤY VIỆC HỌC LÀM ĐẦU ! MUỐN THỊNH TRỊ, LẤY NHÂN TÀI LÀM GỐC ! Trường THPT Quang Trung đã dày công số hóa toàn bộ từ 33 Bộ SGK giấy thành 33 Bộ SGK điện tử để GV dạy trên lớp, học sinh tự học ở nhà bằng BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ e-Learning, nên đươc UBND tặng lá cờ đầu trong các trương THPT NCL trong TP Đà Nẵng. Trường THPT Quang Trung đươc UBND TP Đà Nẵng tặng Lá cờ đầu xuất sắc nhất, đồng thời được Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng và Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Lá cờ đầu xuất sắc nhất trong các trường học tại TP Đà Nẵng
Hoàng đé Quang Trung đã nói : DỰNG NƯỚC, LẤY VIỆC HỌC LÀM ĐẦU !

Theo lời dạy của Hoàng đế Quang Trung:, trường THPT Quang Trung đã dày công số hóa toàn bộ từ 33 Bộ SGK giấy thành 33 Bộ SGK điện tử để GV dạy trên lớp, học sinh tự học ở nhà bằng BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ e-Learning, nên đươc UBND tặng lá cờ đầu trong các trương THPT  NCL trong TP Đà Nẵng.

Attachments area
Hoàng đé Quang Trung đã nói : MUỐN THỊNH TRỊ, LẤY NHÂN TÀI LÀM GỐC !

Thầy trò trường THPT Quang Trung theo lời dạy của Hoàng đế Quang Trung đã nỗ lưc dạy tốt và học tốt nên năm học 2019-2020 trường đẫ được Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng lá cờ đầu trong 32 trường THPT+ và 3 TT GDTX.
Trên cơ sở đó, trường THPT Quang Trung được Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam tặng Lá cờ đầu trong 32 trường THPT và 3 TT GDTX toàn TP Đà Nẵng !

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn