Ngày 28-01-2021 11:22:22
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5368086
Số người online: 20
 
 
 
 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA BỘ GD&ĐT
 
Do ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học trình bày.

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn