Ngày 20-04-2021 08:53:02
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5435767
Số người online: 34
 
 
 
 
TKB HỌC KỲ II LỚP 12
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 . Năm học 2020 - 2021
KHỐI 12. Áp dụng từ ngày 11/01/2021
Ngày Tiết 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Toán - Hà Sử - Nghĩa Ng.ngữ - Nhung Văn - Na1 Văn - Sương
3 GDCD - Hà CD Toán - Hà Lí - Hóa Ng.ngữ - Huệ Ng.ngữ - Nhung
4 Văn - Nguyên1 Ng.ngữ - Linh GDCD - Hà CD Toán - Hà Sử - Mộng
5 Ng.ngữ - Linh Văn - Nguyên1 C.nghệ - Minh GDCD - Hà CD Sinh - Phương1
Thứ 3 1 Toán - Hà GDCD - Hà CD Ng.ngữ - Nhung Lí - Hóa Sử - Mộng
2 Toán - Hà Sinh - Phương1 Hóa - Thúy GDCD - Hà CD Toán - T
3 Văn - Nguyên1 Toán - Hà Toán - T C.nghệ - Minh Lí - Hóa
4 Tin - Hải Toán - Hà Văn - Nguyên1 Văn - Na1 Hóa - Thúy
5 Sinh - Phương1 Văn - Nguyên1 Hóa -Thúy Văn - Na1 Ng.ngữ - Nhung
Thứ 4 1 Toán - Hà TD - Hải1 Ng.ngữ - Nhung Sử - Mộng Văn - Sương
2 Toán - Hà TD - Hải1 Tin - Hải Ng.ngữ - Huệ Toán - T
3 Văn - Nguyên1 Hóa - Oanh Toán - T Toán - Hà TD - Hải1
4 Địa - Quỳnh1 Lí - Uyên Toán - T Toán - Hà TD - Hải1
5 Hóa - Oanh Văn - Nguyên1 Sử - Nghĩa Văn - Na1 GDCD - Hà CD
Thứ 5 1 TD - Hải1 Ng.ngữ - Linh Văn - Nguyên1 Toán - Hà Văn - Sương
2 TD - Hải1 Lí - Uyên Toán - T Toán - Hà Văn - Sương
3 Văn - Nguyên1 Toán - Hà TD - Hải1 Sử - Mộng Toán - T
4 Hóa - Oanh Toán - Hà TD - Hải1 Địa - Quỳnh1 Toán - T
5 Lí - Uyên Hóa - Oanh GDCD - Hà CD Văn - Na1 Địa - Quỳnh1
Thứ 6 1 Sinh - Phương1 Văn - Nguyên1 Toán - T Hóa - (Hóa) Ng.ngữ - Nhung
2 Ng.ngữ - Linh Văn - Nguyên1 Sinh - Phương1 Ng.ngữ - Huệ Toán - T
3 Lí - Uyên Tin - Hải Văn - Nguyên1 TD - Hải1 Địa - Quỳnh1
4 C.nghệ - Minh Địa - Quỳnh1 Sử - Nghĩa TD - Hải1 Tin - Hải
5 Sử - Nghĩa Ng.ngữ - Linh Địa - Quỳnh1 Tin - Hải Văn - Sương
Thứ 7 1 Hóa - Oanh Sử - Nghĩa Văn - Nguyên1 Sinh - Phương1 Hóa - Thúy
2 Ng.ngữ - Linh GDCD - Hà CD Văn - Nguyên1 Lí - Hóa Ng.ngữ - Nhung
3 Ng.ngữ - Linh Địa - Quỳnh1 Ng.ngữ - Nhung Hóa -Thúy GDCD - Hà CD
4 Lí - Uyên C. nghệ - Minh Địa - Quỳnh1 Ng.ngữ - Huệ Lí - Hóa
5 Văn - Nguyên1 Ng.ngữ - Linh Lí - Hóa Địa - Quỳnh1 C.nghệ - Minh

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn