Ngày 03-03-2021 00:46:59
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5394144
Số người online: 0
 
 
 
 
TOÀN CẢNH 80 NĂM THỰC DÂN PHÁP ĐÔ HỘ VIỆT NAM
 
Để thấy rõ vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước để có được nước Việt Nam thống nhất và lớn mạnh như hiện nay.

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn