Ngày 18-09-2021 01:36:26
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5584931
Số người online: 35
 
 
 
 
111 CÂU NÓI KHÔN NGOAN CỦA NGƯỜI DO THÁI.
 
Tất cả mọi người nói chung, giáo viên và học sinh Quang Trung nói riêng, nên theo theo dõi và thực hành trong cuộc sống. Do Thái là đất nước sản sinh ra các vĩ nhân thế giới như Einstein, Karl Max, Guê su...

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn