Ngày 18-09-2021 03:34:12
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5585124
Số người online: 37
 
 
 
 
DANH SÁCH HS LỚP 10 Năm học 2021-2022
 
Đến ngày 26/8/2021SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 10/1
 GVCN: Nguyễn Thị Thanh Thúy.                  Điện thoại: 0905674891
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Đỗ Thái Bảo Châu 01/10/2006 Nữ Đà Nẵng 0919077429
2 Nguyễn Trúc Giang 12/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0906303524
3 Lê Thị Thu Hà 24/11/2006 Nữ Đà Nẵng 0934985639
4 Lê Thị Trà My 29/10/2006 Nữ Đà Nẵng 0905859924
5 Lương Tuệ Hà My 25/02/2006 Nữ Đà Nẵng 0905243666
6 Hoàng Kim Ngân 19/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0779497317
7 Nguyễn Thanh Ngân 23/05/2006 Nữ Đà Nẵng 0905404109
8 Nguyễn Thị Xuân Ngân 01/02/2006 Nữ Đà Nẵng 0934962665
9 Tu Phan Phương Nhi 27/10/2006 Nữ Quảng Bình 0914747571
10 Nguyễn Tâm Nhung 07/05/2006 Nữ Đà Nẵng 0706053414
11 Nguyễn Ngọc Tâm Như 15/07/2006 Nữ Đà Nẵng 0935008720
12 Lê Long Hoàng Phúc 07/04/2006 Nữ Đà Nẵng 0764787934
13 Nguyễn Mỹ Nhật Phương 21/04/2006 Nữ Đà Nẵng 0775531627
14 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh 03/12/2006 Nữ Đà Nẵng 0795611103
15 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/05/2006 Nữ Đà Nẵng 0905959260
16 Trương Thùy Trâm 22/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0775524174
17 Lê Thị Thúy Vi 04/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0708470527
18 Nguyễn Thị Như Ý 25/10/2006 Nữ   0906452721
19 Lê Gia Bảo 09/07/2006 Nam Đà Nẵng 0906544995
20 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 10/05/2006 Nam Đà Nẵng 0935167490
21 Nguyễn Ngọc Bảo 04/02/2006 Nam Đà Nẵng 0905458378
22 Trần Xuân Bắc 04/01/2006 Nam Đà Nẵng 0974374869
23 Lưu Quang Cảnh 19/09/2006 Nam Đà Nẵng 0777616448
24 Nguyễn Ngọc Danh 27/02/2006 Nam   0977137151
25 Trà Văn Hiếu 20/03/2006 Nam Đà Nẵng 0935732764
26 Đỗ Minh Hoàng 29/04/2006 Nam   0905920207
27 Huỳnh Cao Huy Hoàng 19/01/2006 Nam Đà Nẵng 0899912910
28 Lê Huy Hoàng 05/05/2006 Nam Đà Nẵng 0905683686
29 Đoàn Tuấn Huy 01/02/2006 Nam Đà Nẵng 0377401483
30 Hoàng Công Quốc Huy 26/12/2006 Nam Đà Nẵng 0935615953
31 Nguyễn Doãn Tống Hoàng Jimmy 07/01/2006 Nam Đà Nẵng 0935146139
32 Huỳnh Quốc Khôi 28/09/2006 Nam Đà Nẵng 0905040611
33 Vương Tuấn Kiệt 03/08/2006 Nam   0905447782
34 Đặng Lê Hoàng Phát 27/10/2006 Nam TP. Hồ Chí Minh 0938708699
35 Lê Phú Quý 14/05/2006 Nam   0773496515
36 Lê Tấn Toàn 27/10/2006 Nam Đà Nẵng 0905670969
37 Dương Quốc Việt 14/02/2006 Nam   0905472550
38 Hoàng Đại Việt 25/09/2006 Nam Hà Tĩnh 0985832304
39 Trương Chí Vinh 27/10/2006 Nam Đà Nẵng 0913472229
40 Nguyễn Văn Phi Vũ 08/09/2006 Nam Đà Nẵng 0935865701
41 Huỳnh Trâm Như 19/09/2006     906449072


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 10/2
 GVCN: Hà Thị Na.                 Điện thoại: 0935696156
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Trần Đoàn Vân Anh 12/03/2006 Nữ Đà Nẵng 0905526876
2 Trần Khánh Ly 15/10/2006 Nữ Đà Nẵng 0905502850
3 Nguyễn Đoàn Phúc` Ngân 09/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905036037
4 Phạm Ngọc Thùy Ngân 27/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0796575284
5 Nguyễn Trần Bảo Nguyên 24/07/2006 Nữ   0777976614
6 Trần Mỹ Nhàn 12/11/2006 Nữ Hồ Chí Minh 0935342229
7 Đoàn Nguyễn Bảo Ngọc 19/09/2006 Nữ   0777549091
8 Nguyễn Thị Thanh Nhàn   Nữ   0703651740
9 Huỳnh Bùi Mỹ Nhi 23/06/2006 Nữ Đà Nẵng 0905413265
10 Nguyễn Thị Kiều Ny 12/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0702796585
11 Lê Nguyễn Bảo Phương 28/10/2006 Nữ Đà Nẵng 0906407335
12 Cái Thị Minh Thi 07/03/2006 Nữ Đà Nẵng 0935420475
13 Ngô Thị Khánh Thịnh 24/04/2006 Nữ Đà Nẵng 0779489585
14 Lê Đoàn Kim Thuyên 18/12/2006 Nữ Đà Nẵng 0906447516
15 Lê Hà Trang Thy 03/02/2006 Nữ Đà Nẵng 0905468101
16 Dư Khánh Tiên 14/05/2006 Nữ Đà Nẵng 0905289268
17 Nguyễn Đinh Cát Tiên 04/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0795669404
18 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 04/08/2006 Nữ Quảng Nam 0906561805
19 Phạm Tú Trinh 10/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0777543059
20 Trần Hoàng Phương Trinh 26/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0392031611
21 Lê Thị Thúy Vân 04/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0708470527
22 Mã Hoàng Tuấn Anh 12/03/2006 Nam Đà Nẵng 0905802076
23 Trần Văn Bảo 18/11/2006 Nam TP. Hồ Chí Minh 0903022895
24 Lê Võ Đình Duy 17/11/2006 Nam Đà Nẵng 0935026530
25 Trần Thanh Hoàng Hà 05/12/2006 Nam Đà Nẵng 0386751288
26 Bùi Lê Huy Hoàng 28/06/2005 Nam Đà Nẵng 0905160736
27 Bùi Quốc Anh Huy 29/08/2006 Nam Đà Nẵng 0905408176
28 Lê Phước Khang 02/06/2006 Nam Đà Nẵng 0935017427
29 Võ Nguyên Khang 05/06/2006 Nam Đà Nẵng 0905223349
30 Đặng Minh Khánh 22/02/2006 Nam Đà Nẵng 0812533020
31 Phạm Sỹ Linh 16/09/2006 Nam   0935229921
32 Trần Duy Long 28/08/2006 Nam   0905321095
33 Nguyễn Sơn Nam 24/05/2006 Nam Đà Nẵng 0707058420
34 Kim Văn Phát 15/10/2006 Nam Đà Nẵng 0905022213
35 Lê Quang Phong 24/09/2006 Nam Đà Nẵng 0935678440
36 Nguyễn Xuân Phong 02/06/2006 Nam Đà Nẵng 0935757493
37 Lê Hữu Minh Phú 26/09/2006 Nam Đà Nẵng 0905655086
38 Nguyễn Thái Quân 16/06/2006 Nam Quảng Nam 0325834845
39 Nguyễn Ngọc Quý 22/03/2006 Nam Đà Nẵng 0947858763
40 Hồ Phạm Nguyên Thịnh 17/06/2006 Nam Đà Nẵng 0905931341

Năm học 2021 - 2022. LỚP 10/4
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 10/3
 GVCN: Đoàn Thị Kim Nhung.               Điện thoại: 0773512241
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Nguyễn Vĩ Mỹ An 13/10/2006 Nữ Đà Nẵng 0334927019
2 Phan Thị Hải Hà 28/03/2006 Nữ Đà Nẵng 0702649993
3 Võ Thị Ngọc Huyền 20/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0528826389
4 Nguyễn Lục Mỹ Kim 05/07/2006 Nữ   0903551268
5 Nguyễn Thanh Kim Nga 29/10/2006 Nữ Đà Nẵng 0763675679
6 Lê Kim Ngân 13/01/2006 Nữ   0935501667
7 Lê Nguyễn Kim Ngân 27/07/2006 Nữ Đà Nẵng 0905510151
8 Võ Huỳnh Tú Ngân 09/09/2006 Nữ Đà Nẵng 0905268204
9 Lương Viên Ngọc Nhi 04/07/2006 Nữ   0762763558
10 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 28/07/2006 Nữ Đà Nẵng 0393581942
11 Bạch Nguyễn Lan Phương 28/09/2006 Nữ   0898164781
12 Mai Ngọc Trâm 31/08/2006 Nữ   0354380764
13 Bùi Nữ Phương Trinh 27/03/2006 Nữ Đà Nẵng 0905942914
14 Phạm Khánh Uyên 16/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0906395539
15 Trần Hoàng Yến Vy 20/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0905308783
16 Mai Hoàng Như Ý 21/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0935819681
17 Nguyễn Lê Hải Yến 27/12/2006 Nữ Đà Nẵng 0905061544
18 Trần Đình Hải Yến 08/11/2006 Nữ Đà Nẵng 0817404242
19 Đoàn Quang Bảo 21/04/2006 Nam Đà Nẵng 0906466816
20 Hồ Nguyễn Phước Bảo 10/02/2006 Nam Đà Nẵng 0945412032
21 Nguyễn Công Danh 01/07/2006 Nam Nghệ An 0978174276
22 Nguyễn Quang Hùng 12/05/2006 Nam Đà Nẵng 0905364570
23 Thái Quang Khải 15/06/2006 Nam Đà Nẵng 0905140336
24 Phạm Duy Khánh 16/11/2006 Nam Đà Nẵng 0905337141
25 Trần Anh Khoa 22/09/2006 Nam Đà Nẵng 0765347492
26 Nguyễn Quốc Bảo Long 29/10/2006 Nam Đà Nẵng 0788659602
27 Trần Phương Nam 19/10/2006 Nam Đà Nẵng 0916633358
28 Nguyễn Tín Nghĩa 12/12/2006 Nam Đà Nẵng 0702688525
29 Nguyễn Hữu Nhật 04/03/2006 Nam Đà Nẵng 0989916915
30 Trần Tấn Phong 16/07/2006 Nam Đà Nẵng 0905086131
31 Tăng Ngọc Thiện Phúc 26/08/2006 Nam Đà Nẵng 0905452936
32 Nguyễn Quang Phục 12/06/2006 Nam Đà Nẵng 0905341397
33 Nguyễn Văn Thịnh 22/05/2006 Nam Đà Nẵng 0969364452
34 Ngô Văn Toàn 22/07/2006 Nam Đà Nẵng 0977288290
35 Võ Bạch Minh Toàn 09/11/2005 Nam Đà Nẵng 0905617380
36 Phạm Sơn Trà 29/01/2006 Nam Đà Nẵng 0986829226
37 Lê Hữu Trí 28/08/2006 Nam   0932452238
38 Diệp Đình Vũ 10/10/2006 Nam Quảng Nam 0339354207
39 Hồ Tuấn Vũ 16/08/2006 Nam Đà Nẵng 0905468526
40 Nguyễn Hoàng Phúc 11/12/2006 Nam   0973079652
11/4/2006     0935784924

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 10/4
 GVCN: Phạm Thị Kim Huệ.                          Điện thoại: 0977331141
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh  
1 Huỳnh Nguyễn Minh Anh 10/12/2006 Nữ Đà Nẵng  
2 Phạm Nguyễn Ngọc Anh 25/04/2006 Nữ Đà Nẵng  
3 Mai Đỗ Thanh Bình 09/08/2006 Nữ Đà Nẵng  
4 Trương Ngọc Diệp 16/05/2006 Nữ Đà Nẵng  
5 Trần Thị Thanh Hiền 29/12/2006 Nữ Đà Nẵng  
6 Phạm Lê Thanh Huyền 17/05/2006 Nữ Đà Nẵng  
7 Nguyễn Hồ Hoàng Mỹ 29/08/2006 Nữ Bình Định  
8 Nguyễn Thị Kiều Nga 28/06/2006 Nữ Đà Nẵng  
9 Đào Nguyễn Thị Kim Ngân 08/10/2006 Nữ Đà Nẵng  
10 Đỗ Hải Ngọc 20/06/2006 Nữ Đà Nẵng  
11 Đào Thị Kim Nguyên 05/12/2006 Nữ Đà Nẵng  
12 Bùi Xuân Quỳnh Nhung 24/07/2006 Nữ    
13 Đặng Minh Nhựt 24/11/2006 Nữ Đà Nẵng  
14 Nguyễn Hồ Quỳnh Oanh 26/12/2005 Nữ    
15 Nguyễn Nguyên Hồng Phúc 11/10/2006 Nữ Đà Nẵng  
16 Huỳnh Thị Thanh Thúy 25/08/2006 Nữ Đà Nẵng  
17 Huỳnh Lê Bảo Trân 31/01/2006 Nữ Đà Nẵng  
18 Lê Thị Quỳnh Trúc 12/09/2006 Nữ Đà Nẵng  
19 Nguyễn Huỳnh Thảo Vân 03/01/2006 Nữ Đà Nẵng  
20 Dương Hoàng Anh 05/12/2006 Nam Ninh Bình  
21 Bùi Đức Chánh 08/06/2006 Nam Đà Nẵng  
22 Trần Văn Tiến Dũng 13/08/2006 Nam Đà Nẵng  
23 Hồ Huy Hoàng 02/09/2006 Nam Đà Nẵng  
24 Hồ Xuân Hoàng 17/02/2006 Nam Đà Nẵng  
25 Nguyễn Đăng Hoàng 11/12/2006 Nam    
26 Lê Công Huy 21/05/2006 Nam Quảng Nam  
27 Bùi Duy Hưng 08/10/2006 Nam Đà Nẵng  
28 Hồ Ngọc Linh 26/11/2006 Nam Đà Nẵng  
29 Phan Nhật 04/10/2006 Nam Đà Nẵng  
30 Phan Văn Quốc Phú 06/01/2006 Nam Đà Nẵng  
31 Nguyễn Võ Anh Quân 07/05/2006 Nam Đà Nẵng  
32 Lê Tấn Tài 18/03/2006 Nam Đà Nẵng  
33 Trương Công Tài 08/01/2006 Nam Đà Nẵng  
34 Trần Thanh Tiến 14/05/2006 Nam Đà Nẵng  
35 Võ Công Văn 08/10/2006 Nam Đà Nẵng  
36 Lưu Văn Vũ 12/02/2006 Nam    
37 Nguyễn Hoàng Vũ 21/04/2006 Nam Đà Nẵng  
38 Ngô Quang Vỹ 27/12/2006 Nam Đà Nẵng  
39 Nguyễn Văn Quốc Vỹ 03/01/2006 Nam Đà Nẵng  
40 Vũ Quốc Huy 04/01/2006     767274134
41 Nguyễn Trí Quang 11/4/2006     0935784924
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 10/5
 GVCN: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh.                    Điện thoại: 0905051910
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Lâm Thị Phương Anh 01/02/2006 Nữ Đà Nẵng 0584556869
2 Phan Kim Anh 23/05/2006 Nữ Đà Nẵng 0905500099
3 Đỗ Lê Kỳ Duyên 20/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0935333281
4 Lương Ngọc Hải Đường 01/06/2005 Nữ Thừa Thiên Huế 0935343866
5 Lê Thị Bảo Huyền 29/09/2006 Nữ Đà Nẵng 0905201557
6 Trần Thị Quỳnh Hương 22/06/2006 Nữ Đà Nẵng 0779494522
7 Trần Ngọc Gia Khánh 16/12/2006 Nữ Đà Nẵng 0935052228
8 Hoàng Thu Ngân 20/03/2006 Nữ   0905547278
9 Phan Thị Kim Ngân 11/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0935864760
10 Lê Phương Ngọc 07/11/2006 Nữ Đà Nẵng 0905450584
11 Nguyễn Thị Thục Nhi 07/01/2006 Nữ   0905509269
12 Nguyễn Minh Phương 11/05/2006 Nữ Đà Nẵng 0914172682
13 Trần Nguyễn Mỹ Phương 19/04/2006 Nữ   0905891719
14 Liêu Diễm Quỳnh 04/10/2006 Nữ TP. Hồ Chí Minh 0935001752
15 Nguyễn Hoàng Thy Thơ 31/01/2006 Nữ   0934761128
16 Trần Thị Thanh Vân 01/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0935731841
17 Trần Ngọc Khánh Vy 29/06/2006 Nữ Đà Nẵng 0943290606
18 Ngô Thành An 06/11/2006 Nam Đà Nẵng 0905590339
19 Lê Bá Hải 16/08/2006 Nam Đà Nẵng 0919090180
20 Nguyễn Hữu Trọng Hiếu 23/11/2004 Nam Đà Nẵng 0939123612
21 Bùi Vĩnh Hoàng 31/03/2006 Nam Đà Nẵng 0906409309
22 Nguyễn Thanh Hùng 26/06/2006 Nam Đà Nẵng 0932455429
23 Nguyễn Văn Hùng 27/11/2006 Nam Đà Nẵng 0386286257
24 Nguyễn Gia Huy 24/08/2006 Nam Đà Nẵng 0905277550
25 Trần Gia Khiêm 04/10/2006 Nam Đà Nẵng 0905164219
26 Trương Anh Nguyên Khôi 26/03/2006 Nam Đà Nẵng 0905228659
27 Huỳnh Quang Nguyên 27/07/2006 Nam Đà Nẵng 0905081322
28 Mai Hữu Phước 21/07/2006 Nam Đà Nẵng 0913457304
29 Mạc Như Quang 08/08/2006 Nam   0786086937
30 Ngô Văn Quân 04/10/2006 Nam Đà Nẵng 0932537883
31 Trần Hoàng Quốc Sĩ 09/10/2006 Nam Đà Nẵng 0906410467
32 Lê Viết Tân 08/06/2006 Nam Đà Nẵng 0788652752
33 Nguyễn Văn Tiến 05/10/2005 Nam Đà Nẵng 0905710782
34 Phan Đình Tin 22/05/2006 Nam Đà Nẵng 0934922309
35 Võ Song Toàn 18/09/2006 Nam   0938845576
36 Phan Dương Minh Tri 23/07/2006 Nam Đà Nẵng 0937802879
37 La Phước Trọng 26/07/2006 Nam Đà Nẵng 0934232394
38 Phạm Thanh Tuấn 18/04/2006 Nam   0934909324
39 Lê Chí Vĩ 08/01/2006 Nam Đà Nẵng 0899868171
40 Lê Khắc Vĩnh 15/08/2006 Nam Đà Nẵng 0905140106

       
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 10/6
 GVCN: Phan Thị Sương.                                     Điện thoại: 0935524648
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Nguyễn Minh Anh 20/02/2006 Nữ   0982644785
2 Nguyễn Thị Bình 27/10/2006 Nữ   0905046622
3 Đỗ Phan Thùy Dung 26/10/2006 Nữ Đà Nẵng 0898544276
4 Trần Hương Giang 06/11/2006 Nữ Đà Nẵng 0905344427
5 Đỗ Thị Thanh Hà 15/03/2006 Nữ   0905919982
6 Nguyễn Ngọc Gia Hân 08/04/2006 Nữ Đà Nẵng 0905754495
7 Đỗ Thị Thanh Hiền 06/08/2006 Nữ Đà Nẵng 0905690260
8 Võ Thị Thanh Huyền 22/09/2006 Nữ Đà Nẵng 0905810897
9 Nguyễn Thị Xuân Mai 24/01/2006 Nữ   0901978919
10 Mai Lê Ly Na 17/12/2006 Nữ   0905883952
11 Nguyễn Hồng Kim Ngân 21/06/2006 Nữ Quảng Nam 0363322162
12 Trương Tuyết Nhi 09/02/2006 Nữ   0905665857
13 Huỳnh Thị My Pha 01/02/2006 Nữ   0911666989
14 Phạm Thị Xuân Quỳnh 20/03/2006 Nữ   0935427238
15 Lê Nguyễn Minh Tâm 07/04/2006 Nữ Đà Nẵng 0905800066
16 Nguyễn Ngọc Hồng Thanh 29/01/2006 Nữ Đà Nẵng 0768530797
17 Nguyễn Trần Thùy Trang 03/03/2006 Nữ   0935501607
18 Nguyễn Lâm Huyền Trâm 18/08/2006 Nữ   0905758664
19 Đặng Lê Thùy Trinh 07/02/2006 Nữ   0905721546
20 Nguyễn Thanh Nhã Uyên 30/03/2006 Nữ   0787627641
21 Trương Công Bảo 26/09/2006 Nam Đà Nẵng 0905892809
22 Nguyễn Mạnh Trường Danh 07/06/2006 Nam   0903521925
23 Nguyễn Phi Đức 13/06/2006 Nam   0783387456
24 Nguyễn Lữ Quốc Hào 14/05/2006 Nam   0935447080
25 Trần Minh Hiếu 03/08/2006 Nam Quảng Nam 0703356915
26 Võ Văn Trung Hiếu 06/08/2006 Nam   0905146099
27 Lê Huy Hoàng 24/08/2006 Nam   0764825575
28 Nguyễn Văn Hoàng 29/09/2006 Nam   0777493384
29 Vương Văn Hồng 26/09/2006 Nam   0969748692
30 Đặng Văn Hùng 29/06/2006 Nam   0905325260
31 Lê Hữu Huy 12/09/2006 Nam   0935181853
32 Trương Nguyễn Ngọc Huy 09/10/2005 Nam   0935608283
33 Nguyễn Hoàng Quốc Khánh 22/03/2006 Nam   0914837272
34 Nguyễn Hoài Trung Kiên 24/04/2006 Nam Đà Nẵng 0906559576
35 Nguyễn Trương Hoàng Phúc 03/09/2006 Nam   0702603417
36 Lê Minh Phước 09/04/2006 Nam Đà Nẵng 0777455302
37 Đỗ Bảo Quang 21/11/2006 Nam Hải Phòng 0786330330
38 Lê Anh Thắng 13/10/2005 Nam   0905256802
39 Lê Văn Thiện 17/09/2006 Nam Đà Nẵng 0934796170
40 Trần Thị Thanh Thảo 12/11/2006 Nữ Quảng Nam 0708148996
41  Đinh Quang Thiện  11/3/2006   Đà Nẵng 933477372

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn