Ngày 18-09-2021 02:54:55
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5585069
Số người online: 52
 
 
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11 NĂM HỌC 2021-2011.
 
Tính đến ngày 26/8/2021.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 11/1
         GVCN: Lê Thị Bích Nhung.                   Điện thoại: 0906436383
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Bùi Thùy Anh 24/09/2005 Nữ Thành phố Đà Nẵng 0914000447
2 Huỳnh Châu Anh 03/11/2005 Nữ Đà Nẵng  0935005219
3 Phạm Thị Xuân Ánh 12/07/2005 Nữ Thành phố Đà Nẵng 0905568837
4 Nguyễn Thị Phương Dung 13/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0905532191
5 Phan Thị Mỹ Duyên 11/12/2005 Nữ Đà Nẵng 0382012808
6 Trần Ngọc Khánh Đoan 13/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0943290606
7 Võ Phạm Ngân Hà 20/12/2005 Nữ Đà Nẵng 0905483082
8 Lê Thị Thúy Hằng 18/10/2005 Nữ Đà Nẵng 0935061404
9 Đinh Dương Ngọc Hân 25/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0905874747
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/12/2004 Nữ Quảng Nam 0935211248
11 Hoàng Anh Mi Lan 20/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0764035671
12 Nguyễn Phan Nhật Linh 16/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0935404161
13 Huỳnh Đinh Trúc Ly 27/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0905252778
14 Võ Ngọc Thảo My 30/06/2005 Nữ Quảng Nam 0914834777
15 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0788557155
16 Huỳnh Huyền Giáng Ngọc 08/03/2005 Nữ Hà Nội 0762554237
17 Lâm Duy Bảo Ngọc 04/02/2005 Nữ Đà Nẵng 0905773586
18 Trần Bùi Thảo Nguyên 06/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0932583054
19 Phan Minh Nguyệt 15/12/2005 Nữ Đà Nẵng 0935144399
20 Nguyễn Thị Nam Phương 20/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0384616518
21 Nguyễn Thị Mỹ Thư 28/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0935893348
22 Phạm Huỳnh Anh Thư 13/02/2005 Nữ Đà Nẵng 0905333915
23 Hồ Thị Thanh Trang 05/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0329272716
24 Trần Thanh Trúc 23/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0901985973
25 Nguyễn Hoàng Nhật Bảo 26/08/2005 Nam Đà Nẵng 0905550926
26 Đặng Công Chiến 27/11/2005 Nam Đà Nẵng 0905716393
27 Nguyễn Ngọc Đức 01/10/2005 Nam Đà Nẵng 0935351159
28 Ngô Văn Ngọc Hiếu 12/05/2005 Nam Đà Nẵng 0905075676
29 Nguyễn Hữu Khải Hoàn 03/11/2005 Nam Đà Nẵng 0793565699
30 Hồ Xuân Huy 10/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905663004
31 Võ Tuấn Hưng 27/03/2005 Nam Đà Nẵng 0905500259
32 Trần Nam Khánh 24/10/2005 Nam Đà Nẵng  0905371291
33 Phạm Huỳnh Bảo Khiêm 22/08/2005 Nam Đà Nẵng 0796783289
34 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 02/02/2005 Nam Đà Nẵng 0913418637
35 Nguyễn Tường Linh 06/01/2005 Nam Đà Nẵng 0989192019
36 Nguyễn Thanh Long 10/11/2005 Nam a 0934795845
37 Trần Văn Hoàng Tâm 05/04/2005 Nam Thừa Thiên - Huế 0935545212
38 Đặng Hoàng Thiện 16/02/2005 Nam Đà Nẵng 0775419254
39 Huỳnh Gia Thịnh 16/10/2005 Nam Đà Nẵng 0977544569
40 Nguyễn Hữu Thịnh 16/09/2005 Nam Quảng Ngãi 0779457612
41 Nguyễn Châu Thành Trung 09/11/2005 Nam Thành phố Đà Nẵng 0903066809
42 Hồ Đăng Tuấn 16/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905597242
43 Trần Đăng Việt 25/12/2005 Nam Đà Nẵng 0905765632
44 Dương Hiển Vinh 08/03/2005 Nam Đà Nẵng 0903555664
45 Nguyễn Lê Tuấn Vũ 25/06/2005 Nam Đà Nẵng 0772555827
46          
47          


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNGDANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 11/2
         GVCN: Trần Thị Như Minh               Điện thoại: 0703161049
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Lê Tâm Anh 28/09/2005 Nữ Hà Tĩnh  0392819775
2 Phạm Trần Bảo Chân 02/01/2005 Nữ Gia Lai  0967803456
3 Hồ Thị Minh Hằng 26/08/2005 Nữ Đà Nẵng  0905273410
4 Nguyễn Bảo Khánh Hòa 07/04/2005 Nữ Đà Nẵng  0906578769
5 Hồ Thị Ánh Hồng 28/10/2005 Nữ Đà Nẵng  0905890620
6 Xa Phan Thanh Huyền 11/02/2005 Nữ Đà Nẵng 0932581575
7 Phạm Thanh Ngọc Linh 06/02/2004 Nữ Đà Nẵng  0833406470
8 Trịnh Hoàng An 10/12/2005 Nam Đồng Nai  0914177389
9 Nguyễn Hoàng Ngọc My 27/04/2005 Nữ Đà Nẵng  0905227063
10 Nguyễn Thị Thu Ngân 29/08/2005 Nữ Đà Nẵng  0905508208
11 Nguyễn Huỳnh Gia Nghi 24/08/2004 Nữ Lào  0905767295
12 Chế Thị Tố Nhi 12/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0905781778
13 Lê Quỳnh Nhi 09/12/2005 Nữ Đà Nẵng  0982488416
14 Nguyễn Thị Ánh Như 24/02/2005 Nữ Quảng Nam  0905409118
15 Phan Lê Hoàng Thiên Quý 16/06/2005 Nữ Đà Nẵng  0905630872
16 Thống Thùy Nhật Quỳnh 25/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0905186330
17 Hoàng Thị Thu Thảo 12/03/2005 Nữ Đà Nẵng  0934731178
18 Nguyễn Ngọc Như Thảo 19/12/2005 Nữ Đà Nẵng  0932579399
19 Nguyễn Anh Thư 10/11/2005 Nữ Thái Bình  0981325156
20 Huỳnh Khánh Trang 19/12/2005 Nữ Đà Nẵng  0784680908
21 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 03/07/2005 Nữ Đà Nẵng  0905397417
22 Nguyễn Lê Tú Uyên 07/01/2005 Nữ Đà Nẵng  0935895463
23 Nguyễn Đức Duy 20/05/2005 Nam Đà Nẵng  0905551191
24 Trần Nguyễn Tuấn Hải 07/08/2005 Nam Quảng Nam  0394880079
25 Hồ Văn Anh Hiếu 26/06/2005 Nam Đà Nẵng  0777552936
26 Nguyễn Nhật Hoàng 28/04/2005 Nam  Đà Nẵng 0935263331
27 Nguyễn Văn Hoàng 19/03/2005 Nam Đà Nẵng  0905249263
28 Phạm Quang Khải 20/10/2005 Nam Đà Nẵng  0905070731
29 Phạm Văn Lâm 22/01/2005 Nam Đà Nẵng  0799407414
30 Lê Nguyễn Hoàng Long 04/08/2003 Nam Đà Nẵng 0769414118
31 Phan Bảo Luân 12/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905774472
32 Nguyễn Hoàng Minh 15/05/2005 Nam Đà Nẵng 0917764927
33 Nguyễn Hoàng Nghi 16/07/2005 Nam Đà Nẵng  0935206145
34 Trần Thanh Phát 10/04/2005 Nam Đà Nẵng 0906522718
35 Phan Trần Xuân Phúc 14/01/2005 Nam Đà Nẵng 0905842787
36 Nguyễn Lương Quý 15/12/2005 Nam Đà Nẵng 0934700847
37 Trương Tất Thành 02/08/2005 Nam Đà Nẵng  0913692342
38 Tô Đông Ngọc Tú 13/02/2005 Nam Đà Nẵng 0972755328
39 Thiều Lê Đình Tuấn 19/01/2005 Nam Đà Nẵng 0903565245
40 Nguyễn Khánh Tùng 12/06/2004 Nam Đà Nẵng 0905378829
41 Trần Phạm Hoàng Tùng 26/11/2005 Nam Đà Nẵng  0906444737
42 Nguyễn Kim Nhật Tuyên 24/11/2005 Nam Đà Nẵng 0702461171
43 Đặng Nguyễn Nguyên Vũ 12/10/2005 Nam Đà Nẵng 0905565848SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNGDANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 11/3
         GVCN: Lê Thị Kim Chi               Điện thoại: 0399923337
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Trâm Anh 22/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0905653284
2 Phan Thị Tú Anh 07/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0898183325
3 Phan Linh Đan 08/10/2005 Nữ Đà Nẵng 0905058966
4 Bùi Thị Khánh Duyên 28/04/2005 Nữ Đà Nẵng 0935546635
5 Diệp Thị Bảo Duyên 29/10/2005 Nữ Quảng Nam 0973565401
6 Lưu Khánh Hoàng Giang 26/12/2004 Nữ Quảng Ninh 0905056378
7 Nguyễn Châu Giang 19/04/2005 Nữ Đà Nẵng 0983080539
8 Đặng Trần Gia Hân 15/09/2005 Nữ Nghệ An 0914557019
9 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 14/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0766513512
10 Trần Lê Huyền Thảo 28/04/2005 Nữ Đà Nẵng 0905624030
11 Trương Thị Thu Nga 22/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0702601420
12 Nguyễn Thị Thanh Nghĩa 16/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0935855634
13 Đinh Nguyễn Yến Nhi 24/01/2005 Nữ Đắk Lắk 0906980643
14 Văn Thị Thanh Tần 11/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0782784846
15 Đinh Thị Phương Thảo 08/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0914717138
16 Hoàng Lưu Phương Thảo 25/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0777437023
17 Lê Phương Thảo 15/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0778590219
18 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 01/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0905725737
19 Trương Thị Bích Trâm 06/10/2005 Nữ Đà Nẵng 0906424428
20 Nguyễn Thùy Trang 05/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0968253829
21 Văn Thị Thùy Trang 22/10/2005 Nữ Đà Nẵng 0775545494
22 Đặng Lê Thị Kiều Trinh 17/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0934824612
23 Lê Thị Tú Uyên 15/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0935071204
24 Nguyễn Thị Như Ý 21/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0354858508
25 Đoàn Quang Đại 04/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905931747
26 Trần Minh Đức 23/09/2005 Nam Đà Nẵng 0905759827
27 Nguyễn Hồng Đức 06/05/2005 Nam Quảng Nam 0903577200
28 Huỳnh Minh Đức 28/09/2005 Nam Đà Nẵng 0905771522
29 Lý Duy Quốc 28/02/2005 Nam Thừa Thiên - Huế 0835835480
30 Trương Lê Xuân Hiếu 05/05/2005 Nam Đà Nẵng 0914677677
31 Nguyễn Trung Hiếu 07/05/2004 Nam Nghệ An 0905811097
32 Lê Nguyễn Huy Hoàng 08/06/2005 Nam Đà Nẵng 0905164984
33 Bạch Đăng Khoa 23/10/2005 Nam Đà Nẵng 0702301371
34 Huỳnh Đăng Khoa 09/09/2005 Nam Đà Nẵng 0905430458
35 Trần Đức Duy Long 12/03/2005 Nam Đà Nẵng 0905442557
36 Đào Duy Mạnh 24/08/2005 Nam Đà Nẵng 0905998148
37 Nguyễn Võ Trọng Minh 23/05/2005 Nam Đà Nẵng 0905057536
38 Phạm Công Minh 05/04/2005 Nam Đà Nẵng 0772543028
39 Nguyễn Duy Nhất Thành 15/10/2005 Nam Đà Nẵng 0969738078
40 Lê Đức Thanh Tú 24/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905534616
41 Trần Đức Trí 10/02/2005 Nam Đà Nẵng 0905212460
42 Đào Nguyên Tuấn 14/11/2004 Nam Đà Nẵng 0796791028
43 Nguyễn Phúc Thiện 21/03/2005 Nam Đà Nẵng 0905447687
44 Trương Quang Vinh 22/10/2005 Nam Đà Nẵng 0906461652


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 11/4
         GVCN:  Lê Thị Hóa              Điện thoại: 0988242476
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Nguyễn Lương Phương Anh 30/03/2005 Nữ Đà Nẵng  0905133633
2 Mai Anh Đào 15/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0905383498
3 Nguyễn Trần Tâm Đoan 11/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0905308522
4 Phạm Thị Thanh Hiền 08/12/2005 Nữ TP. HCM 0935879466
5 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 04/11/2005 Nữ Quảng Nam 0905424968
6 Lê Hoàng Ngọc Na 26/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0765016714
7 Nguyễn Phùng Tâm Nhi 13/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0905561923
8 Ông Thị Mỹ Nhung 26/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0702941976
9 Nguyễn Thị Thúy Thảo 29/10/2005 Nữ Đà Nẵng 0934917569
10 Trương Nguyễn Bảo Thoa 11/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0935570257
11 Trần Đỗ Anh Thư 05/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0935142077
12 Đặng Phạm Anh Thư 21/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0905706876
13 Trần Đỗ Anh Thùy 05/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0935142077
14 Nguyễn Thảo Trâm 19/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0905454206
15 Nguyễn Thị Bích Trâm 10/02/2005 Nữ Đà Nẵng 0772709680
16 Phan Quỳnh Ngoc Trâm 26/04/2005 Nữ Đà Nẵng 0905022295
17 Đặng Hoàng Huyền Trang 16/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0976291629
18 Đỗ Diệu Uyên 03/07/2005 Nữ Thừa Thiên - Huế 0382513059
19 Đoàn Thị Mỹ Uyên 13/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0772552695
20 Nguyễn Thị Tường Vy 23/12/2005 Nữ Đà Nẵng 0905796612
21 Nguyễn Thanh Đức 31/08/2004 Nam Đà Nẵng 0982026162
22 Hồ Lê Anh Đức 26/02/2005 Nam   0937097624
23 Trần Gia Hào 12/08/2005 Nam Đà Nẵng 0905907852
24 Nguyễn Bá Hảo 23/02/2005 Nam Đà Nẵng 0935518710
25 Trần Văn Hiền 21/01/2005 Nam Đà Nẵng 0905437967
26 Hà Đức Hoàng 26/03/2005 Nam Đà Nẵng 0983892265
27 Lê Tất Nhật Hưng 11/09/2005 Nam Đà Nẵng 0773451377
28 Nguyễn Trần Tuấn Hưng 14/11/2005 Nam Đà Nẵng 0905374669
29 Lê Đình Nhật Huy 13/09/2005 Nam Đà Nẵng 0903812347
30 Phan Đình Khang 26/03/2005 Nam Đà Nẵng 0931023919
31 Lê Hồng Lộc 12/01/2005 Nam Đà Nẵng 0905758758
32 Nguyễn Văn Minh 18/06/2005 Nam Đà Nẵng 0934846764
33 Nguyễn Xuân Nguyên 31/07/2005 Nam Đà Nẵng 0934718557
34 Phạm Tiến Phát 23/09/2005 Nam Đà Nẵng 0905866039
35 Lê Đình Quốc 30/04/2005 Nam Đà Nẵng 0935101157
36 Trần Hữu Quyền 23/01/2005 Nam Đà Nẵng 0932398414
37 Nguyễn Tuấn Sang 21/04/2005 Nam Đà Nẵng 0905444416
38 Lê Văn Tài 06/09/2005 Nam Đà Nẵng 0905267125
39 Trần Viết Tấn 04/12/2005 Nam Đà Nẵng 0935929710
40 Bùi Trần Minh Triều 01/10/2005 Nam Thừa Thiên Huế 0905402243
41 Huỳnh Minh Tường 30/11/2005 Nam Đà Nẵng 0905448924
42 Lê Minh Việt 26/11/2005 Nam Đà Nẵng 0905728590
43 Kiều Phước Vĩnh Khang  08/11/2005 Nam Đà Nẵng 933300339


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNGDANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 11/5
         GVCN: Lê Thị Phương Uyên               Điện thoại: 0935323343
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Dương Thị Vân Anh 06/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0905737611
2 Nguyễn Hồng Ánh 20/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0354365363
3 Nguyễn Phương Đoan 28/10/2005 Nữ Đà Nẵng    0905854432
4 Đặng Thị Ánh Dương 03/02/2005 Nữ Đà Nẵng 0794249876
5 Lê Mai Linh 02/04/2005 Nữ Đà Nẵng  0905310851
6 Lê Nguyễn Trà My 18/07/2005 Nữ Đà Nẵng  0935805221
7 Nguyễn Đức Minh Ngọc 14/08/2005 Nữ Đà Nẵng  0935355989
8 Phạm Thị Ánh Ngọc 17/09/2005 Nữ Đà Nẵng  0769161063
9 Trương Song Thảo Nguyên 18/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0774567739
10 Lê Tố Nha 05/10/2005 Nữ Đà Nẵng 0913590717
11 Trần Tâm Như 01/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0905921951
12 Lương Thị Thanh Thảo 14/03/2005 Nữ Đà Nẵng  0908988837
13 Đào Lê Hoài Thương 28/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0902488250
14 Lê Nguyễn Bảo Trâm 11/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0934707298
15 Trần Thị Thùy Trâm 04/12/2005 Nữ Quảng Nam 0905660269
16 Võ Thị Thu Trang 19/09/2005 Nữ Quảng Nam 0905870757
17 Trần Châu Khánh Trinh 10/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0905224264
18 Đào Ngọc Tường Uyên 14/02/2005 Nữ Đà nẵng 0905617619
19 Nguyễn Thị Thảo Uyên 10/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0385942046
20 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 26/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0935663698
21 Trần Khánh Uyên 11/04/2004 Nữ   0935456983
22 Trần Công Anh 06/07/2005 Nam Đà Nẵng 0936701957
23 Lưu Minh Bảo 11/03/2005 Nam Đà Nẵng 0934809080
24 Lê Nguyễn Đức Công 30/07/2005 Nam  Hưng Yên 0905228520
25 Trương Minh Đạt 23/12/2005 Nam Đà Nẵng 0776134559
26 Nguyễn Dương Văn Định 04/07/2005 Nam Thừa Thiên - Huế 0905273026
27 Phạm Văn Đức 11/02/2005 Nam Đà Nẵng 0906559862
28 Lê Hoàng Hải 06/04/2005 Nam Đà Nẵng 0905222773
29 Nguyễn Đức Hưng 27/01/2005 Nam Quảng Bình 0905319085
30 Trương Phước Huy 03/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905172934
31 Doãn Quang Huy 01/12/2005 Nam Đà Nẵng 0352138147
32 Nguyễn Huy Khánh 09/11/2005 Nam Nghệ An 0944123126
33 Thái Trần Bảo Lộc 17/11/2004 Nam Đà Nẵng 0905551340
34 Hà Đức Minh 29/08/2005 Nam Đà Nẵng 0931315867
35 Cao Khánh Nam 22/07/2005 Nam Nghệ An 0905772090
36 Hoàng Chính Quân 17/05/2005 Nam Đà Nẵng 0905523871
37 Lê Văn Minh Quân 03/12/2004 Nam Đà Nẵng 0905525071
38 Lê Văn Hoài Rin 30/08/2005 Nam Đà Nẵng 0905768499
39 Huỳnh Trí Thắng 02/07/2005 Nam Đà Nẵng 0935163910
40 Lê Nguyễn Quốc Thịnh 01/05/2003 Nam Đà Nẵng 0905333947
41 Phan Tiến Thịnh 09/07/2005 Nam Đà Nẵng 0934785906
42 Hồ Công Toàn 06/08/2004 Nam Đà Nẵng 0768176310
43 Trần Song Toàn 17/09/2005 Nam Đà Nẵng 0906535849
44 Nguyễn Viết Minh Anh 27/10/2005  Nam Quảng Nam 935502941


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNGDANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 11/6
         GVCN:  Nguyễn Thị Thu Thủy              Điện thoại: 0702186819
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Lê Thùy An 04/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0934899467
2 Trần Lê Mai Anh 19/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0905273741
3 Đinh Thúy Hằng 17/10/2005 Nữ Đà Nẵng 0935555943
4 Trần Phạm Bảo Hân 25/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0935017070
5 Trần Thị Thu Hiền 20/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0979493728
6 Nguyễn Tô Hoài 29/07/2005 Nữ TP.HCM 0978136607
7 Nguyễn Thị Yến Lan 23/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0326664627
8 Nguyễn Thị Ngọc Nga 28/07/2005 Nữ Đà Nẵng  0905369912
9 Trần Thị Bảo Ngọc 14/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0987331771
10 Lê Đoan Kiều Nhi 01/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0935601416
11 Võ Thị Minh Nguyệt 14/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0772413325
12 Ngô Dương Ý Nhi 25/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0905215238
13 Nguyễn Nguyên Phương 02/12/2005 Nữ Đà Nẵng 0905318470
14 Hồ Trần Lệ Quyên 09/08/2005 Nữ TP. HCM 0394777284
15 Lê Nguyễn Nguyên Thảo 18/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0925060636
16 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0398676935
17 Ngô Nguyễn Thùy Trang 30/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0905647328
18 Nguyễn Thụy Huỳnh Trâm 20/10/2005 Nữ Bến Tre 0962460144
19 Đào Nhã Uyên 15/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0932689614
20 Huỳnh Ngọc Mỹ Uyên 06/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0903546507
21 Nguyễn Thị Tường Vy 01/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0708122511
22 Nguyễn Thị Yến Vy 01/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0905899371
23 Lê Hoàng Yến 06/11/2005 Nữ Quảng Nam 0935200483
24 Hồ Hoài Ngân 13/08/2005 Nữ Đà Nẵng  0816259036
25 Nguyễn Đắc Thanh Cang 04/03/2005 Nam Đà Nẵng 0972377212
26 Nguyễn Đàm Quốc Duy 17/07/2005 Nam Đà Nẵng 0935337384
27 Hồ Trần Minh Duy Hải 29/07/2005 Nam Đà Nẵng 0935605249
28 Lưu Tuấn Hiền 27/04/2005 Nam Đà Nẵng 0932595793
29 Ngô Đức Hoàng 11/10/2005 Nam Đà Nẵng 0905261263
30 Bảo Hoàng Huy 13/08/2005 Nam Đà Nẵng 0775462210
31 Nguyễn Ngọc Lành 20/02/2005 Nam Đà Nẵng 0787535494
32 Phạm Văn Khánh Long 29/09/2005 Nam Đà Nẵng 0905619161
33 Huỳnh Xuân Mẫn 21/08/2005 Nam Đà Nẵng 0905201783
34 Đỗ Hoàng Minh 06/11/2005 Nam Đà Nẵng 0766663692
35 Nguyễn Đức Minh 13/04/2005 Nam Quảng Nam 0905595660
36 Đặng Văn Nhật 05/01/2005 Nam Đà Nẵng 0796745359
37 Lê Nguyễn Tam Thanh 06/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905160737
38 Nguyễn Hoàng Chiến Thắng 31/03/2005 Nam Đà Nẵng 0364635707
39 Lê Đức Tiến 07/09/2005 Nam Đà Nẵng  0918516270
40 Lê Duy Trí 24/03/2005 Nam Đà Nẵng 0934969640
41 Nguyễn Võ Khánh Trường 14/11/2005 Nam Đà Nẵng 0779449992
42 Trần Thái Trường 01/01/2005 Nam Quảng Nam 0935131154
43 Lê Nguyễn Hoàng Tú 13/07/2005 Nam TP Hồ Chí Minh 0905281422
44 Võ Văn Tuấn 20/06/2005 Nam Đà Nẵng 0767744208
45 Lê Công Vinh 03/10/2005 Nam Nam Định 0967918788


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 11/7
         GVCN: Nguyễn Thị Bích Trâm               Điện thoại: 0702558467
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Hoàng Thị Việt Anh 03/10/2005 Nữ Thừa Thiên Huế 0907997205
2 Lê Thị Ngọc Ánh 18/08/2005 Nữ Đà Nẵng 0935111842
3 Trần Hà Giang 17/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0931956452
4 Huỳnh Thị Thanh Hà 06/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0702746842
5 Nguyễn Gia Hân 13/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0936190712
6 Nguyễn Hoàng Xuân Hương 13/11/2005 Nữ Đà Nẵng 0935048099
7 Lê Thị Thanh Hương 25/08/2005 Nữ   0935127438
8 Đào Quỳnh Mai 30/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0905452590
9 Nguyễn Thảo My 31/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0779601108
10 Nguyễn Đào Phương Ngân 31/08/2005 Nữ Quảng Nam 0772411707
11 Nguyễn Thị Như Nghĩa 06/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0932556110
12 Nguyễn Lê Yến Nhi 22/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0934890718
13 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 28/06/2005 Nữ Đà Nẵng 0905088398
14 Huỳnh Phan Thục Nhi 08/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0786766151
15 Lê Huỳnh Tuyết Nhung 26/04/2005 Nữ Đà Nẵng 0905807225
16 Hà Thị Thu Phương 06/05/2005 Nữ Quảng Nam 0935547944
17 Huỳnh Lê Uyên Phương 06/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0918546666
18 Phan Ngọc Yến Trâm 08/05/2005 Nữ Đà Nẵng 0905907272
19 Mai Thị Kiều Trang 26/03/2005 Nữ Đà Nẵng 0935117393
20 Trần Ngô Phương Trinh 12/02/2005 Nữ Đà Nẵng 0935876123
21 Lương Trần Thảo Uyên 01/07/2005 Nữ Đà Nẵng 0905711222
22 Trần Ngọc Phương Uyên 21/11/2005 Nữ Đà Nẵng    0905182758
23 Phan Thị Tường Vy 28/09/2005 Nữ Đà Nẵng 0822169155
24 Trần Khánh Vy 03/01/2005 Nữ Đà Nẵng 0903551888
25 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 06/07/2005 Nam Đà Nẵng 0935757412
26 Nguyễn Tuấn Cảnh 18/12/2005 Nam Nam Định 0977454575
27 Nguyễn Trọng Hiếu 04/10/2005 Nam Đà Nẵng 0789147812
28 Hồ Kỳ Anh Huy 16/10/2005 Nam Đà Nẵng 0901777151
29 Phan Đắc Huy 19/08/2005 Nam Đà Nẵng 0905700728
30 Đặng Duy Khánh 14/08/2005 Nam Đà Nẵng  0906622952
31 Trần Quang Khởi 23/09/2005 Nam Đà Nẵng 0932552546
32 Nguyễn Trung Kiên 06/02/2005 Nam Đà Nẵng 0906967494
33 Nguyễn Phúc Khương 28/08/2005 Nam Quảng Nam 0971618525
34 Võ Tường Luân 31/07/2005 Nam Đà Nẵng 0373742152
35 Nguyễn Văn Linh 21/08/2005 Nam Đà Nẵng 0763635054
36 Võ Văn Minh 04/12/2005 Nam Đà Nẵng 0905735021
37 Dương Minh Nghĩa 21/07/2005 Nam Đà Nẵng 0905320428
38 Trần Bùi Minh Nhật 27/07/2005 Nam Đà Nẵng 0795642958
39 Vũ Thanh Tài 16/11/2005 Nam Lâm Đồng 0947285972
40 Phạm Hoàng Thái 18/02/2005 Nam Quảng Nam 0985404419
41 Trần Văn Xuân Thanh 20/10/2004 Nam Đà Nẵng 0905505146
42 Ngô Nguyễn Chí Thành 20/08/2005 Nam Đà Nẵng 0913060877
43 Nguyễn Văn Thịnh 05/07/2005 Nam Đà Nẵng 0767595872

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn