Ngày 01-12-2021 07:28:07
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5640472
Số người online: 26
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 
Trường THPT Quang Trung công bố Thời khóa biểu chính thức bắt đầu học từ thứ hai 6/9/2021. Các tuần đầu học online, sau khi TP hết giãn cách thì học trực tiếp trên các phòng học. Mỗi buổi học 5 tiết, mỗi tuần học 30 tiết, toàn bộ học bằng CNTT với SGK điện tử, Thầy Cô dạy trên lớp 100% bằng Giáo án điện tử e-Learning với máy tính và tivi 55 inch.


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10 HKI NĂM HỌC 2021 - 2022


Phòng

Tầng 2,5

1

2

3

4

19

20

GVCN

Thúy H

Na T

Nhung V

Huệ A

Quỳnh T

Sương V

Ngày

Tiết

10/1

10/2

10/3

10/4

10/5

10/6

 

 

 

Thứ 2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn -

Nguyên V

TD - Hải TD

Tin - Hải Ti

Toán - Quỳnh T

Văn – Sương V

Anh - Huệ A

3

Địa - Quỳnh Đ

TD - Hải TD

Toán - Na T

Tin - Hải Ti

Anh - Huệ A

GDCD - Hà

4

TD - Hải TD

Tin - Hải Ti

Anh - Phương A

Anh - Huệ A

Sinh - Phương Si

Toán - Quỳnh T

5

TD - Hải TD

Toán - Na T

Hóa - Thúy  H

Lí - Hóa L

Văn – Sương V

Tin - Hải Ti

 

 

 

Thứ 3

1

Toán - Na T

Sinh - Phương Si

TD - Hải TD

Văn – Sương V

Lí - Hóa L

Toán - Quỳnh T

2

Toán - Na T

Sử - Nghĩa S

TD - Hải TD

    Sinh – Phương Si

Toán - Quỳnh T

Lí - Hóa L

3

Địa - Quỳnh Đ

Văn - Nguyên V

Văn - Nhung V

Sử - Nghĩa S

Toán - Quỳnh T

Văn – Sương V

4

Anh - Phương A

Địa - Quỳnh Đ

Toán - Na T

Hóa - Thúy  H

Toán - Quỳnh T

C.nghệ - Phương

5

Tin - Hải Ti

Anh - Phương A

Toán - Na T

Anh - Huệ A

Hóa - Thúy  H

Địa - Quỳnh Đ

 

 

 

Thứ 4

1

Văn -

Nguyên V

C.nghệ - Phương

Anh -

Phương A

Anh - Huệ A

TD - Hải TD

Toán - Quỳnh T

2

Văn -

Nguyên V

Địa - Quỳnh Đ

Lí - Hóa L

Văn – Sương V

TD - Hải TD

Anh - Huệ A

3

Sinh -

Phương Si

Anh - Phương A

Toán - Na T

Hóa - Thúy  H

Toán - Quỳnh T

Văn – Sương V

4

Anh  - Phương A

Toán - Na T

Văn - Nhung V

Toán - Quỳnh T

Anh - Huệ A

Văn – Sương V

5

Toán - Na T

Văn - Nguyên V

Địa - Quỳnh Đ

Toán - Quỳnh T

Hóa - Thúy  H

Sử - Nghĩa S

 

 

 

Thứ 5

1

  Anh - Phương A

Toán - Na T

Tin - Hải Ti

Toán - Quỳnh T

Anh - Huệ A

TD - Hải TD

2

Hóa - Thúy  H

Anh - Phương A

Toán - Na T

Toán - Quỳnh T

Văn – Sương V

TD - Hải TD

3

Toán - Na T

Văn - Nguyên V

Lí - Hóa L

Văn – Sương V

Tin - Hải Ti

Anh - Huệ A

4

 Văn - Nguyên V

Lí - Hóa L

C.nghệ - Phương

Anh - Huệ A

Sử - Nghĩa S

Địa - Quỳnh Đ

5

GDCD – Hà

Lí - Hóa L

  Anh  - Phương A

   C.nghệ - Phương

Địa - Quỳnh

Đ

Hóa - Thúy  H

 

 

 

Thứ 6

1

Văn -

Nguyên V

Hóa - Thúy  H

Văn - Nhung V

TD - Hải TD

C.nghệ -

Phương

Toán - Quỳnh T

2

Sử - Nghĩa S

Tin - Hải Ti

Anh -

Phương A

TD - Hải TD

Địa - Quỳnh

Đ

Toán - Quỳnh T

3

C.nghệ -

Phương

Anh - Phương A

Hóa - Thúy  H

GDCD - Hà

Tin - Hải Ti

Anh - Huệ A

4

Anh -

Phương A

GDCD - Hà

Sử - Nghĩa S

Địa - Quỳnh Đ

Toán - Quỳnh T

Văn – Sương V

5

Lí - Hóa L

Văn - Nguyên V

GDCD - Hà

Văn – Sương V

Anh - Huệ A

Tin - Hải Ti

 

 

 

Thứ 7

1

Anh -

Phương A

Toán - Na T

Văn - Nhung V

Văn – Sương V

Anh - Huệ A

Hóa - Thúy  H

2

Lí - Hóa L

Toán - Na T

Văn - Nhung V

Tin - Hải Ti

GDCD - Hà

Sinh - Phương Si

3

Tin - Hải Ti

Hóa - Thúy  H

Sinh - Phương Si

Địa - Quỳnh Đ

Lí - Hóa L

Văn – Sương V

4

Hóa - Thúy  H

Anh - Phương A

Địa - Quỳnh Đ

Anh - Huệ A

Văn – Sương V

Lí - Hóa L

5

Toán - Na T

Văn - Nguyên V

Anh -

Phương A

Lí - Hóa L

Văn – Sương V

Anh - Huệ A

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

      THI KHÓA BIỂU LỚP 11 HKI NĂM HỌC 2021 - 2022


Phòng

Tầng 4

12

13

14

15

16

17

18

GVCN

Nhung A

Minh L

Chi Si

Hóa L

Uyên L

Thủy T

Trâm L

Ngày

Tiết

11/1

11/2

11/3

11/4

11/5

11/6

11/7

 

 

 

Thứ 2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Hóa – Oanh H

Anh -Nhung A

Toán – Thúy T

Văn - Nhung V

Sinh – Chi Si

C.nghệ - Trâm

Địa - Quỳnh Đ

3

TD - Tuấn

Văn - Na V

Hóa - Chi

C.nghệ -Trâm

Anh - Linh A

Toán - Thủy T

Văn - Nhung V

4

TD - Tuấn

Địa - Quỳnh Đ

Văn - Na V

Hóa - Chi

Lí – Uyên L

Toán - Thủy T

Sử - Nghĩa S

5

Anh – Nhung A

Sinh – Chi Si

C.nghệ -  Trâm

Toán - Quỳnh T

GDCD - Hà

Văn - Nhung V

Toán - Thủy T

 

 

 

Thứ 3

1

Văn - Na V

Lí – Minh L

TD - Tuấn

Văn –

Nhung V

Tin - Thi

Toán - Thủy T

Anh - Huệ A

2

Sinh – Chi Si

Văn - Na V

TD - Tuấn

Văn - Nhung

V

Anh -

Linh A

Anh - Huệ A

C.nghệ - Trâm

3

Anh -

Nhung A

Toán - Na T

Tin – Thi Ti

Hóa - Chi

C.nghệ -

Trâm

Anh - Huệ A

Hóa – Oanh H

4

Hóa – Oanh H

Anh -

Nhung A

Hóa - Chi

Anh – Linh A

Toán - Thủy T

Sử - Nghĩa S

Anh - Huệ A

5

Toán - Quỳnh T

Hóa – Oanh H

Anh -

Nhung A

Lí - Hóa L

Văn -

Nhung V

Sinh – Chi Si

Toán - Thủy T

 

 

 

Thứ 4

1

GDCD - Hà

Lí – Minh L

Anh -

Nhung A

Lí - Hóa L

TD - Tuấn

Tin – Thi Ti

Hóa – Oanh H

2

Hóa – Oanh H

Sử - Nghĩa S

Lí – Uyên L

Toán - Quỳnh T

TD - Tuấn

Văn - Nhung V

Tin – Thi Ti

3

Anh -

Nhung A

Hóa – Oanh H

Toán – Thúy T

Tin – Thi Ti

Văn -

Nhung V

Anh - Huệ A

Lí – Trâm L

4

Tin – Thi Ti

Anh -

Nhung A

Toán – Thúy T

Sinh – Chi Si

Hóa – Oanh H

Địa - Quỳnh Đ

Lí – Trâm  L

5

Văn - Na V

Tin – Thi Ti

Hóa - Chi

Anh – Linh A

Lí – Uyên L

Hóa – Oanh H

Văn - Nhung V

 

 

 

Thứ 5

1

Địa - Quỳnh

Đ

Văn - Na V

Sử - Nghĩa S

Lí - Hóa L

Toán - Thủy T

TD - Tuấn

Văn - Nhung V

2

Lí – Uyên L

Văn - Na V

Sinh – Chi Si

Văn - Nhung

V

Sử - Nghĩa S

TD - Tuấn

Anh - Huệ A

3

Toán - Quỳnh T

Lí – Minh L

Anh – Nhung A

Anh – Linh A

Toán - Thủy T

Lí – Uyên L

TD - Tuấn

4

Toán - Quỳnh T

Toán - Na T

Văn - Na V

Hóa – Chi Si

Anh -

Linh A

Văn - Nhung V

TD - Tuấn

5

Văn - Na V

Toán - Na T

Toán – Thúy T

Toán - Quỳnh T

Văn -

Nhung V

Anh - Huệ A

Sinh – Chi Si

 

 

 

Thứ 6

1

Lí – Uyên Ll

Văn - Na V

Anh -

Nhung A

TD - Tuấn

Hóa - Oanh

GDCD - Hà

Anh - Huệ

2

Văn - Na V

GDCD - Hà

Toán – Thúy T

TD - Tuấn

Văn -

Nhung V

Hóa – Oanh H

Toán - Thủy

3

Toán - Quỳnh T

Hóa – Oanh H

Lí – Uyên L

Sử - Nghĩa S

  Địa -Quỳnh Đ

Văn - Nhung V

Toán - Thủy

4

 C.nghệ - Trâm

 Anh - Nhung A

Văn - Na V

Anh – Linh A

Lí – Uyên L

Anh - Huệ A

  Văn - Nhung V

5

Anh - Nhung A

C.nghệ - Trâm

 Địa - Quỳnh Đ

Toán - Quỳnh T

  Anh - Linh A

Lí – Uyên L

 Văn - Nhung V

 

 

 

Thứ 7

1

Anh - Nhung A

TD - Tuấn

Văn - Na V

GDCD - Hà

Toán - Thủy T

Lí – Uyên L

Lí – Trâm L

2

Lí – Uyên L

TD - Tuấn

Văn - Na V

 Địa - Quỳnh Đ

 Hóa – Oanh H

Toán - Thủy T

Anh - Huệ A

3

Sử - Nghĩa S

Toán - Na T

Lí – Uyên L

Toán - Quỳnh T

Văn - Nhung V

Toán - Thủy T

GDCD - Hà

4

Văn - Na V

Toán - Na T

 Anh - Nhung A

Anh – Linh A

 Toán -Thủy T

Văn - Nhung V

 Hóa – Oanh H

5

Toán - Quỳnh T

 Anh  - Nhung A

GDCD - Hà

  Văn – Nhung V

  Anh - Linh A

Hóa – Oanh H

  Toán - Thủy T

 

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 


 

       THI KHÓA BIỂU LỚP 12 HKI NĂM HỌC 2021 - 2022


Phòng

Tầng

3

5

6

7

8

9

10

11

GVCN

Oanh H

Phương Si

Phương A

Nguyên V

Thúy T

Nghĩa S

Linh A

Ngày

Tiết

12/1

12/2

12/3

12/4

12/5

12/6

12/7

 

 

 

Thứ 2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán - Hà T

C.nghệ - Minh

Lí – Uyên L

Hóa – Thúy H

GDCD - Hà

Sinh -Phương Si

Sử - Nghĩa S

3

Lí – Uyên L

Hóa – Oanh H

Toán - Hà T

Anh -

Nhung A

Toán – Thúy T

Sử - Nghĩa S

Sinh – Phương Si

4

Văn - Nguyên

V

Anh -

Nhung A

C.nghệ - Minh

Toán - Hà T

Lí – Trâm L

Toán – Thúy T

Hóa - Thúy  H

5

Hóa – Oanh H

Văn - Nguyên

V

Anh -

Phương A

Toán - Hà T

Sử - Nghĩa S

Địa - Quỳnh Đ

Văn - Na V

 

 

 

Thứ 3

1

Địa - Quỳnh Đ

Văn - Nguyên

V

Toán - Hà T

Anh -

Nhung A

Lí – Trâm L

Anh – Linh A

Sử - Nghĩa S

2

Toán - Hà T

Anh -

Nhung A

Tin – Thi Ti

Địa - Quỳnh

Đ

Văn – Sương V

Lí – Minh L

Hóa - Thúy  H

3

TD - Tuấn

Toán - Hà T

Anh -

Phương A

Hóa - Thuy

H

Anh -

Linh A

GDCD - Hà

Văn - Na V

4

TD - Tuấn

Toán - Hà T

Văn – Sương V

Văn -

Nguyên V

TD - Hải TD

Văn - Na V

Tin – Thi Ti

5

Sử - Nghĩa S

Văn - Nguyên

V

Văn – Sương V

Sinh -

Phương Si

TD - Hải TD

Văn - Na V

Anh – Linh A

 

 

 

Thứ 4

1

Toán - Hà T

Lí – Uyên L

Văn – Sương v

Sử - Nghĩa S

Toán – Thúy T

Anh – Linh A

Văn - Na V

2

Toán - Hà T

Sinh - Phương

Si

Anh -

Phương A

GDCD - Hà

 Hóa – Thúy H

 Toán – Thúy T

C.nghệ - Minh

3

GDCD - Hà

Toán - Hà T

Lí – Uyên L

Văn -

Nguyên V

 Địa - Quỳnh Đ

Văn - Na V

Anh – Linh A

4

Sinh - Phương

Si

GDCD - Hà

TD - Tuấn

Toán - Hà T

Anh -

Linh A

TD - Hải TD

Văn - Na V

5

Anh -

Phương A

Anh -

Nhung A

TD - Tuấn

Lí – Trâm L

Văn – SươngV

TD - Hải TD

GDCD - Hà

 

 

 

Thứ 5

1

Tin – Thi Ti

Lí – Uyên L

Toán - Hà T

Anh -

Nhung A

Sinh -

Phương Si

 Toán – Thúy T

Anh – Linh A

2

Văn - Nguyên

V

Địa - Quỳnh Đ

Toán - Hà T

Sinh -

Phương Si

Anh -

Linh A

Tin – Thi Ti

Lí – Minh L

3

Sử - Nghĩa S

Sinh - Phương

Si

Anh -

Phương A

Toán - Hà T

Tin – Thi Ti

Văn - Na V

Toán – Thúy T

4

Anh -

Phương A

Toán - Hà T

Văn – Sương V

Tin – Thi Ti

Toán – Thúy T

C.nghệ - Minh

TD - Hải TD

5

C.nghệ - Minh

Tin – Thi Ti

Sử - Nghĩa S

Văn -

Nguyên V

Văn – Sương V

Anh – Linh A

TD - Hải TD

 

 

 

Thứ 6

1

Toán - Hà T

Sử - Nghĩa S

Địa - Quỳnh Đ

Lí – Trâm L

Văn – Sương V

Anh – Linh A

Toán – Thúy T

2

Lí – Uyên L

Văn -Nguyên

V

Toán - Hà T

Anh -

Nhung A

Văn – Sương V

Sinh -

Phương Si

Anh - LinhvA

3

Văn - Nguyên

V

Anh -

Nhung A

Văn – Sương V

Toán - Hà T

Anh -

Linh A

Văn - Na V

Toán – Thúy T

4

Văn - Nguyên

V

Toán - Hà T

Hóa – Oanh H

TD - Hải TD

Toán - Thúy

Hóa - Thúy  H

Sinh - Phương Si

5

Anh -

Phương A

Hóa – Oanh H

Sinh - Phương

Si

TD - Hải TD

Toán - Thúy

Sử - Nghĩa S

Văn - Na V

 

 

 

Thứ 7

1

Văn - Nguyên

V

Sử - Nghĩa S

Hóa – Oanh H

C.nghệ -

Minh

Sinh -

Phương Si

Anh – Linh A

Toán – Thúy T

2

Anh -

Phương A

Văn - Nguyên

V

Sử - Nghĩa S

Anh -

Nhung A

Hóa - Thúy

H

Toán – Thúy T

Anh – Linh A

3

Hóa – Oanh H

Anh

 Nhung A

Anh

Phương A

Văn –

Nguyên V

Anh - Linh A

Toán – Thúy T

Lí – Minh L

4

Sinh - Phương

Si

TD - Tuấn

GDCD - Hà

Văn -

Nguyên V

Sử - Nghĩa S

Lí – Minh L

Toán – Thúy T

5

Lí – Uyên L

TD - Tuấn

Sinh - Phương

Si

Sử - Nghĩa S

C.nghệ -

Minh

Hóa - Thúy  H

Địa - Quỳnh Đ

 

                                                                                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn