Ngày 23-05-2022 21:30:16
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786270
Số người online: 44
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HỌC TUẦN HỌC TRỰC TIẾP ĐẦU TIÊN LỚP 12 THPT QUANG TRUNG
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

    Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH HỌC TUẦN  HỌC TRỰC TIẾP ĐẦU TIÊN

TỪ NGÀY 22/11/2021 ĐẾN 28/11/2021 NĂM HỌC 2021 - 2022

I. Thời gian biểu:

Khối 12: Học buổi sáng. Học trực tiếp

(Mỗi tiết 45 phút, giải lao 15 phút sau tiết 2 và tiết 4)

TIẾT

BUỔI SÁNG

Tiết 1

7h15 – 8h00

Tiết 2

8h00 – 8h45

Giải lao 15 phút

Tiết 3

9h00 – 9h45

Tiết 4

9h45 – 10h30

Giải lao 15 phút

Tiết 5

10h45 – 11h30

 Từ 7h GVCN sinh hoạt 15 phút đầu giờ.Khối 10, 11: Học buổi chiều. học online

(Mỗi tiết 40 phút, nghỉ giữa các tiết 10 phút)

TIẾT

BUỔI CHIỀU

Tiết 1

13h00 – 13h40

Tiết 2

13h50 – 14h30

Tiết 3

14h40 – 15h20

Tiết 4

15h30 – 16h10

Tiết 5

16h20 – 17h00

II. Phân công phòng học:

Lớp

Phòng học

Tầng

12/1

5

3

12/2

12

4

12/3

7

3

12/4

14

4

12/5

9

3

12/6

16

4

12/7

11

3

 

III. Phân công dạy thay Cô Trâm ( Lý ) đang cách ly y tế

Thứ. ngày

Tiết

Lớp

Giáo viên dạy thay

Hai

( 22/11/2021)

3

12/5

Cô Uyên ( Lý)

Ba

(23/11/2021)

4

12/4

Cô Uyên ( Lý)

( 24/11/2021)

5

12/5

Cô Quỳnh ( Địa)

Bảy

( 27/11/2021)

1

12/4

Cô Thúy ( Hóa)

 

IV. Danh sách học sinh 12 không thể đến trường  từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

 

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Khu vực

Số điện thoại
 liên hệ

 

 

1

Huỳnh Thị Phước Hải

12/2

Cấp độ 3

0788573808

 

 

2

Nguyễn Lê Thanh Thiện

12/4

Cấp độ 3

0339131669

 

 

3

Nguyễn Quang Phương

12/3

Cấp độ 3

0703311034

 

 

4

Phạm Thị Hoài Anh

12/3

Cấp độ 3

0788525828

 

 

5

Lê Văn Thành

12/3

Cấp độ 3

0906415834

 

 

6

Đặng Thế Anh Tú

12/7

Cấp độ 3

0979156979

 

 

7

Đoàn Thị Kim Chi

12/5

Cấp độ 3

0905910411

 

 

8

Võ Thị Ngọc Thảo

12/3

cấp độ 3

0934939250

 

 

9

Nguyễn Minh Thức

12/3

cấp độ 4

 

 

 

10

Nguyễn Trịnh Duy Bảo

12/7

Đang cách ly y tế

0905275693

 

 

11

Huỳnh Ngọc Ly

12/3

Cách ly tại nhà

0901967954

 

 

12

Trần Thị Ngọc Khanh

12/3

Cách ly tại nhà

 

 

13

Lê Trung Khoa

12/7

Cách ly tại nhà

0932588647

 

 

14

Lê Ngọc Hân

12/4

Khu vực
phong tỏa

905940716

 

 

 

Nơi nhận:

-  Công khai HĐSP, Web, Fb;

- Lưu: VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Sỹ Liêm

                  

 

                                                                                  


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn