Ngày 23-05-2022 21:43:58
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786281
Số người online: 38
 
 
 
 
TẦM NHÌN GIÁO DỤC VIỆT NAM TỪ THỜI PHONG KIẾN ĐẾN 1975
 
Việc dạy và học cùng cách tổ chức thi cử từ thời Gia Long, qua thời Pháp thuộc đên ngày Thống nhất đất nước 1975.


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn