Ngày 06-12-2023 14:07:06
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6579158
Số người online: 29
 
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA
 
Đề mẫu của Bộ gd đt


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Toán, Lớp 12. 

Thời gian làm bài: 90 phút, 

không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho hàm số có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. B. C. D.

Câu 2: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. B. C. D.


Câu 3: Cho hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên.vẽ  

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn bằng bao nhiêu ?

A. B.

C. D.
Câu 4: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên ?

A. B.

C. D.Câu 5: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên ?

A. B.

C. D.


Câu 6: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

A. B. C. D.

Câu 7: Xét là hai số thực bất kì tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B.

C. D.

Câu 8: Cho là hai số thực dương tùy ýbất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B.

C. D.

Câu 9: Cho là số thực dương,  và thỏa mãn điều kiện Mệnh đề nào dướisau đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 10: Hàm số nào dưới sau đây đồng biến trên

A. B. C. D.

Câu 11: Tập xác định của hàm số là 

 A. B. C. D.

Câu 12: Phương trình có nghiệm là

A. B.   C. D.

Câu 13: Phương trình có nghiệm là 

A. B.   C. D.

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình

A. B. C. D.

Câu 15: Khối hai mươi mặt đều (tham khảo hình vẽ) sau đây có bao nhiêu đỉnh ?

A. B.

C. D.

Câu 16: Thể tích của Kkhối lập phương cạnh a có thể tích bằng bao nhiêu ?

A. B.

C. D.

Câu 17: Gọi lần lượt là độ dài đường sinh và, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho được tính bởi công thức nào dưới đây ?

A. B. C. D.

Câu 18: Cho hình hình nón có bán kính đáy bằng chiều caođộ dài đường sinh bằng Diện tích xung quanh của Thể tích của khối nón đã cho bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 19: Cho khối mặt cầu có bán kính Thể diện tích bằng Bán kính của bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 20: Cho mmặt phẳng và mMặt cầu . Biết cắt cắt mặt phẳng theo giao tuyến là một đường tròn, Biết rằng có bán kính có bán kính Kkhoảng cách từ I đến bằng bao nhiêuMệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 21: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập số thực ?

A. B. C. D.

Câu 22: Cho hàm số liên tục trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

A. B. C. D.

Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.  


Câu 24: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên ?

A.         B.

C.           D.Câu 25: Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

A. B. C. D.
Câu 26: Đạo hàm của hàm số

A. B.


C. D.

Câu 27: Cho Khi đó bằng 

A. B. C. D.

Câu 28: bằng 

A. B. C. D.

Câu 29: Đạo hàm của hàm số

A. B. C. D.

Câu 30: Xét phương trình Đặt phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây ? 

A. B. C. D.

Câu 31: Tập nghiệm của phương trình

A. B.   C. D.

Câu 32: Cho khối đa diện có tất cả các mặt đều là tam giác. Gọi lần lượt là số mặt và số cạnh của Mệnh đề nào dướisau đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 33: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là điểm H trên cạnh AC sao cho đường thẳng  SC  tạo với mặt phẳng đáy một góc Thể tích của khối chóp bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 34: Trong không gian, cho tam giác vuông tại Quay tam giác xung quanh cạnh được hình nón có độ dài đường sinh bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 35: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh Một khối trụ có hai đáy là hai hình đường tròn lần lượt nội tiếp tam giác và tam giác Thể Diện tích xung quanh của bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Ông A gửi tiết kiệm 50 triệu đồng ở ngân hàng X với lãi suất không đổi 5,5% một năm.             Bà B gửi tiết kiệm 985 triệu đồng ở ngân hàng Y  với lãi suất không đổi 6,0% một năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi của bà B lớn hơn hai lần tổng số tiền cả vốn lẫn lãi                     của ông ?

Câu 2: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh số đo của góc giữa hai mặt phẳng bằng Tính thể tích khối lăng trụ

Câu 3: Cho hàm số Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đồ thị hàm số đã cho có ba điểm cực trị lập thành là ba đỉnh của một tam giác vuông.

Câu 4: Giải Giải phương trình: 

-------------HẾT ----------


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn