Ngày 21-06-2024 20:40:29
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6723218
Số người online: 25
 
 
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
 
7 lớp 10, gồm 3 lớp KHTN và 4 lớp KHXH.
       
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/1 KHTN  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2023 - 2024  
         
STT Họ và tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Lớp
1 Phạm Lê Tuyết  An Nữ 06/06/2008 Đà Nẵng   1
2 Hồ Nguyễn Lan  Anh Nữ 03/03/2008 Đà Nẵng   1
3 Võ Trần Phương  Anh Nữ 28/03/2008 Đà Nẵng   1  
4 Nguyễn Danh Thiên Bảo Nam 27/06/2008 Đà Nẵng   1
5 Phạm Trương Kim  Bình Nữ 22/12/2008 Đà Nẵng   1
6 Đỗ Nguyễn Huy Chương Nam 10/10/2008 Đà Nẵng   1
7 Nguyễn Văn Duy Nam 10/11/2008 Đà Nẵng   1
8 Nguyễn Hoàng Anh Duy Nam 15/10/2008 Đà Nẵng   1
9 Huỳnh Ngọc Phong Hàn Nam 13/04/2008 Đà Nẵng   1
10 Mai Phước Huy Hoàng Nam 25/10/2007 Đà Nẵng   1
11 Phan Tiến  Hưng Nam 23/10/2008 Đà Nẵng   1
12 Trần Ngọc Phước Hưng Nam 12/10/2008 Bình Định   1
13 Lê Quang Huy Nam 13/12/2008 Đà Nẵng   1
14 Trần Quang Huy Nam 14/01/2008 Đà Nẵng   1
15 Nguyễn Trung Huy Nam 30/07/2008 Đà Nẵng   7
16 Trần Quốc Khánh Nam 25/12/2008 Đà Nẵng   1
17 Nguyễn Công Lanh Nam 16/01/2008 Đà Nẵng   1
18 Lê Hoàng Phương Linh Nữ 28/06/2008 Đà Nẵng   1
19 Nguyễn Thanh Long Nam 13/10/2008 Đà Nẵng   1
20 Trần Tuyết Mai Nữ 26/11/2008 Đà Nẵng   1
21 Bùi Nhựt Minh Nam 01/10/2008 Đà Nẵng   1
22 Hoàng Thị Lê Na Nữ 24/03/2008 Brno-CH Séc   1
23 Phạm Đắc Minh Nhật Nam 17/12/2008 Đà Nẵng   1
24 Phạm Mẫn Nhi Nữ 22/12/2008 Đà Nẵng   1
25 Võ Thị Thục  Quyên Nữ 26/07/2008 Đà Nẵng   1
26 Phạm Ngọc Sang Nam 13/08/2008 Đà Nẵng   1
27 Dương Đức Tài Nam 20/01/2008 Đà Nẵng   1
28 Phạm Phú  Thiên Nam 14/02/2008 Đà Nẵng   1
29 Nguyễn Phú Thịnh Nam 09/10/2008 Quảng Nam   1
30 Nguyễn Duy Thuận Nam 20/06/2008 Đà Nẵng   1
31 Nguyễn Huỳnh Xuân Thùy Nữ 04/12/2008 Đà Nẵng   1
32 Trần Trung  Tiến Nam 27/08/2008 Đà Nẵng   1
33 Trịnh Hiền Trân Nữ 19/03/2008 Đà Nẵng   1
34 Võ Thi Kiều  Trinh Nữ 31/12/2008 Đà Nẵng   1
35 Trần Vũ Phương Uyên Nữ 03/09/2008 Đà Nẵng   1
36 Võ Trần Bảo  Uyên Nữ 23/11/2008 Đà Nẵng   1
37 Lê Tường Vi Nữ 03/09/2008 Đà Nẵng   1
38 Đỗ Huy Quốc Việt Nam 06/10/2008 Đà Nẵng   1
               
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/2 HKTN  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2023 - 2024  
         
STT Họ và tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Lớp
1 Kiều Bảo  Anh Nữ 28/08/2008 Đà Nẵng   2
2 Đỗ Hoàng Thái Bảo Nam 06/01/2008 Đà Nẵng   2
3 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo Nam 08/08/2008 Đà Nẵng   2
4 Hà Gia  Hân Nữ 03/12/2008 Quảng Nam   2
5 Đào Thị Thanh Hằng Nữ 07/06/2008 Đà Nẵng   2
6 Nguyễn Kim  Hạnh Nam 08/07/2008 Nghệ An   2
7 Lê Đình Hiếu Nam 12/02/2008 Quảng Nam   2
8 Nguyễn Trần Vĩnh Hoàng Nam 18/08/2008 Đà Nẵng   2
9 Lê Trần Ngọc Hùng Nam 22/12/2008 Đà Nẵng   2
10 Trần Tiến Hưng Nam 17/02/2008 Đà Nẵng   2
11 Ngô Xuân  Huy Nam 11/12/2008 Đà Nẵng   2
12 Hoàng Ngọc Khang Nam 06/01/2008 Đà Nẵng   2
13 Đặng Nguyễn Ngân Khánh Nữ 02/09/2008 Đà Nẵng   2
14 Nguyễn Hữu Gia  Khiêm Nam 14/08/2008 Đà Nẵng   2
15 Lương Anh Khoa Nam 11/05/2008 Đà Nẵng   2
16 Sử Đăng Khoa Nam 14/02/2008 Đà Nẵng   2
17 Đào Ngô Mỹ  Kiều Nữ 18/12/2008 Đà Nẵng   2
18 Nguyễn Gia Kim Nữ 25/07/2008 Đà Nẵng   2
19 Nguyễn Thị Trúc Lam Nữ 21/09/2008 Đà Nẵng   2
20 Võ Như Hoài  Linh Nam 01/02/2008 Đà Nẵng   2
21 Bùi Thành Lộc Nam 02/04/2008 Đà Nẵng   2
22 Trần Hữu Xuân Quang Nam 17/05/2008 Đà Nẵng   2
23 Phạm Anh Quốc Nam 07/05/2008 Thái Bình   2
24 Đoàn Khắc Sơn Nam 18/03/2008 Đà Nẵng   2
25 Nguyễn Danh  Thái Nam 11/02/2006 Đà Nẵng   2
26 Nguyễn Đỗ Huyền  Thanh Nữ 20/10/2008 Quảng Nam   2
27 Trần Thùy Phương Thảo Nữ 03/07/2008 Đà Nẵng   2
28 Lê Hoàng Bảo  Thy Nữ 01/10/2008 Đà Nẵng   2
29 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 23/05/2006 Đà Nẵng   2
30 Lê Ngọc  Toàn Nam 10/03/2008 Quảng Nam   2
31 Trần Ngọc Huyền  Trân Nữ 19/11/2008 Đà Nẵng   2
32 Nguyễn Ngọc Minh Trí Nam 09/03/2008 Đà Nẵng   2
33 Nguyễn Viết Minh Trí Nam 08/11/2008 Đà Nẵng   2
34 Nguyễn Thanh Trung Nam 23/09/2008 Đà Nẵng   2
35 Nguyễn Hà Thảo Uyên Nữ 11/03/2008 Đà Nẵng   2
36 Hoàng Trân Tường  Vy Nữ 25/08/2008 Đà Nẵng   2
               
               
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/3  KHTN  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2023 - 2024  
         
STT Họ và tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Lớp
1 Trương Thị Ngọc Ánh Nữ 12/09/2008 Đà Nẵng   3
2 Lê Nguyễn Gia Bảo Nam 16/08/2008 Đà Nẵng   3
3 Huỳnh Quốc Bảo Nam 24/04/2008 Đà Nẵng   3
4 Phạm Quốc Bảo Nam 24/12/2008 Đà Nẵng   3
5 Huỳnh Gia Bảo Nam 01/11/2008 Đà Nẵng   3
6 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ 15/12/2008 Đà Nẵng   3
7 Lê Minh Hoàng Nam 10/03/2008 Đà Nẵng   3
8 Lê Minh  Huân Nam 01/12/2008 Đà Nẵng   3
9 Mai Phước Hưng Nam 28/06/2008 Đà Nẵng   3
10 Lê Quốc  Huy Nam 08/01/2008 Thanh Hóa   3
11 Huỳnh Hữu Khánh Nam 31/07/2008 Đà Nẵng   3
12 Bùi Gia Khánh Nam 26/10/2008 Đà Nẵng   3
13 Nguyễn Duy Quốc Khánh Nam 02/09/2008 Đà Nẵng   3
14 Trần Thiện Khiêm Nam 28/11/2008 Đà Nẵng   3
15 Nguyễn Đăng  Khoa Nam 27/04/2008 Đà Nẵng   3
16 Nguyễn Trần Gia Kiên Nữ 24/02/2008 Quảng Ngãi   3
17 Đặng Thanh  Long Nam 24/07/2008 Đà Nẵng   3
18 Nguyễn Trần Quốc Minh Nam 19/06/2008 Đà Nẵng   3
19 Đặng Thị Thảo  My Nữ 31/10/2008 Đà Nẵng   3
20 Nguyễn Trà  My Nữ 28/11/2008 Đà Nẵng   3
21 Võ Trương Ngọc Mỹ Nữ 17/12/2008 Đà Nẵng   3
22 Nguyễn Hồ Phương Nga Nữ 16/04/2008 Đà Nẵng   3
23 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 08/08/2008 Đà Nẵng   3
24 Huỳnh Phương Nguyên Nữ 03/08/2008 Đà Nẵng   3
25 Nguyễn Hoàng  Nguyên Nam 24/11/2008 Đà Nẵng   3
26 Hoàng Trọng Nhân Nam 01/02/2008 Hải Dương   3
27 Trịnh Lê Quỳnh  Như Nữ 05/04/2008 Quảng Nam   3
28 Trương Vũ Hải Phi Nam 10/05/2008 Đà Nẵng   3
29 Bùi Phạm Ngọc Phúc Nam 02/05/2008 Đà Nẵng   3
30 Trương Đông Quân Nam 27/02/2008 Đà Nẵng   3
31 Phan Phú Quyền Nam 29/03/2008 Đà Nẵng   3
32 Đỗ Phương Thảo Nữ 20/08/2008 Đà Nẵng   3
33 Trần Quốc  Thiên Nam 02/10/2008 Đà Nẵng   3
34 Trương Ngọc Quỳnh Trân Nữ 06/10/2008 Đà Nẵng   3
35 Lê Phương  Trinh Nữ 27/07/2008 Đà Nẵng   3
36 Hoàng Thị Như Ý Nữ 08/11/2008 Đà Nẵng   6
37 Nguyễn Quốc  Vương Nam 30/11/2008 Đà Nẵng   3
               
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/4  KHXH  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2023 - 2024  
         
STT Họ và tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Lớp
1 Lê Hoàng Tuấn  Anh Nam 09/02/2007 Đà Nẵng   4
2 Nguyễn Quốc Duy Anh Nam 02/11/2008 Đà Nẵng   4
3 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 10/04/2007 Đà Nẵng   4
4 Lê Dương Bảo Châu Nữ 21/01/2008 Đà Nẵng   4
5 Nguyễn Khoa Bội Châu Nữ 01/01/2008 Đà Nẵng   4
6 Cao Hoàng Bảo  Châu Nữ 01/11/2008 Đà Nẵng   4
7 Huỳnh  Danh Nam 21/11/2008 Quảng Nam   4
8 Dương Thị Huyền Diệu Nữ 26/09/2008 Đà Nẵng   4
9 Đào Xuân Minh Đức Nam 09/01/2008 Hà Nội   4
10 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 13/06/2008 Đà Nẵng   4
11 Nguyễn Trà Giang Nữ 17/08/2008 Đà Nẵng   4
12 Nguyễn Thanh Nữ 25/10/2008 Đà Nẵng   4
13 Cái Hoàng Bảo  Hân Nữ 22/12/2008 Đà Nẵng   1
14 Hồ Gia Hân Nữ 05/07/2008 Đà Nẵng   4
15 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 30/06/2008 Đà Nẵng   4
16 Nguyễn Mai Hồng  Hạnh Nữ 24/01/2008 Đà Nẵng   4
17 Nguyễn Nhật Hoàng Nam 30/09/2008 Đà Nẵng   4
18 Thái Anh Khoa Nam 22/05/2008 Bình Định   4
19 Phạm Thị Minh  Khuê Nữ 27/03/2008 Gia Lai   4
20 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/2008 Nam Định   4
21 Trần Đăng  Khôi Nam 03/10/2008 Quảng Nam   7
22 Nguyễn Lê Thảo  Linh Nữ 20/11/2008 Đà Nẵng   4
23 Đào Ngọc Duy Lộc Nam 09/04/2008 Đà Nẵng   4
24 Nguyễn Tấn Minh Long Nam 08/10/2008 Đà Nẵng   4
25 Nguyễn Huỳnh Thanh Ngọc Nữ 04/07/2008 Đà Nẵng   4
26 Lê Nguyễn Tố Nhi Nữ 25/08/2008 Quảng Trị   4
27 Đỗ Phạm Thanh Phong Nam 28/05/2008 Đà Nẵng   4
28 Dương Quang Phúc Nam 31/08/2008 Đà Nẵng   4
29 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 08/10/2008 Quảng Trị   4
30 Lê Mai Anh Phương Nữ 20/05/2008 Đà Nẵng   4
31 Hoàng Ngọc Quốc Nam 29/06/2008 Đà Nẵng   4
32 Võ Thị Thanh Tâm Nữ 07/09/2008 Đà Nẵng   4
33 Phạm Khanh Uyên  Thao Nữ 22/02/2008 Đà Nẵng   4
34 Nguyễn Quốc Thiện Nam 01/11/2008 Đà Nẵng   4
35 Hồ Tấn   Thịnh Nam 26/09/2008 Đà Nẵng   4
36 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 12/07/2008 Đà Nẵng   4
37 Nguyễn Thị Kim  Thư Nữ 10/01/2008 Đà Nẵng   4
38 Phạm Bảo  Thy Nữ 17/02/2008 Đà Nẵng   4
39 Trần Thị Minh Thy Nữ 13/01/2008 Đà Nẵng   4
40 Cao Ngọc Tiên Nữ 29/10/2008 Đà Nẵng   4
41 Quách Bảo  Tiên Nữ 27/01/2008 Đà Nẵng   4
42 Lê Phước Toàn Nam 01/02/2008 Đà Nẵng   4
43 Ngô Hữu Đức Trí Nam 26/08/2008 Thanh Hóa   4
44 Nguyễn Anh  Tuấn Nam 05/04/2008     4
45 Vương Hữu Tuấn Nam 09/05/2008 Đà Nẵng   4
46 Lê Hoàng Bảo Uyên Nữ 27/07/2008 Đà Nẵng   4
47 Trương Thị Nhã Uyên Nữ 15/04/2008 Đà Nẵng   4
48 Võ Thị Thu  Vân Nữ 04/01/2008 Đà Nẵng   4
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/5  KHXH  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2023 - 2024  
         
STT Họ và tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Lớp
1 Trần Quyền Anh Nam 13/08/2008 Quảng Bình   5
2 Nguyễn Hoàng Anh Nam 27/08/2008 Đà Nẵng   5
3 Trương Minh Anh Nữ 25/10/2008 Đà Nẵng   5
4 Hoàng Phương Anh Nữ 03/03/2008 Đà Nẵng   5
5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 14/05/2007 Đà Nẵng   5
6 Nguyễn Thị Thảo Châu Nữ 17/12/2008 Đà Nẵng   5
7 Đỗ Quỳnh Chi Nữ 24/06/2008 Đà Nẵng   5
8 Đinh Quang Đức Nam 03/10/2008 Đà Nẵng   5
9 Nguyễn Bùi Hải Dương Nam 10/07/2008 Đà Nẵng   5
10 Lê Trần Tùng Dương Nam 14/11/2008 Liên Bang Nga   5
11 Nguyễn Minh Duyên Nữ 17/08/2008 Đà Nẵng   5
12 Phạm Minh Hải Nam 11/08/2008 Đà Nẵng   5
13 Nguyễn Phước Hải Nam 13/12/2008 Đà Nẵng   5
14 Nguyễn Thị Bích  Hằng Nữ 07/07/2008 Quảng Nam   5
15 Lê Huỳnh Gia Hân Nữ 26/04/2008 Đà Nẵng   5
16 Nguyễn Đoàn Gia  Huân Nam 20/02/2008 Đà Nẵng   5
17 Nguyễn Thành Huy Nam 26/10/2008 Đà Nẵng   5
18 Trần Hoàng Bảo Huy Nam 27/06/2008 Đà Nẵng   5
19 Nguyễn Võ Quốc Huy Nam 26/08/2008 Đà Nẵng   5
20 Phạm Gia  Huy Nam 02/02/2008 Đà Nẵng   5
21 Nguyễn Văn Khang Nam 30/05/2008 Quảng Ngãi   5
22 Lê Quốc  Khương Nam 07/07/2008 Đà Nẵng   5
23 Hoàng Nguyễn Quang Minh Nam 29/11/2008 Hải Phòng   5
24 Từ Thị Thảo Nguyên Nữ 05/09/2008 Đà Nẵng   3
25 Lê Phan Tuyết Nghi Nữ 19/07/2008 Đà Nẵng   5
26 Hà Thanh Nhàn Nữ 18/07/2008 Đà Nẵng   5
27 Võ Mai Thanh  Nhàn Nữ 17/02/2008 Đà Nẵng   5
28 Lê Chân Tâm Như Nữ 10/09/2008 Hồ Chí Minh   5
29 Bùi Lê Tấn Phát Nam 15/11/2007 Đà Nẵng   5
30 Thái Thiên Phú Nam 14/07/2008 Đà Nẵng   5
31 Nguyễn Dương Hạ  Quyên Nữ 14/12/2008 Đà Nẵng   5
32 Huỳnh Nguyễn Đỗ  Quyên Nữ 02/05/2008 Đà Nẵng   5
33 Trần Thanh  Tâm Nữ 02/03/2008 Đà Nẵng   5
34 Nguyễn Phan Thái Thanh Nữ 31/07/2008 Đà Nẵng   5
35 Võ Ngọc Anh  Thư Nữ 23/11/2008 Đà Nẵng   5
36 Võ Thị Anh Thư Nữ 07/03/2008 Đà Nẵng   5
37 Võ Nguyễn Anh  Thư Nữ 14/10/2008 Đà Nẵng   5
38 Hồ Nguyên Thy Nữ 18/01/2008 Đà Nẵng   5
39 Võ Phương  Thy Nữ 05/12/2008 Đà Nẵng   5
40 Nguyễn Hoàng Cát Tiên Nữ 29/12/2008 Đà Nẵng   5
41 Võ Ngọc Bảo  Trân Nữ 16/06/2008 Đà Nẵng   5
42 Huỳnh Thiện Trí Nam 28/08/2008 Đà Nẵng   5
43 Trần Lê Phương Trinh Nữ 14/01/2008 TP. HCM   5
44 Lê Ngọc  Trúc Nữ 22/06/2008 Đà Nẵng   5
45 Hoàng Thảo Uyên Nữ 24/04/2008 Đà Nẵng   5
46 Lương Hạ Vy Nữ 30/06/2008 Đà Nẵng   5
47 Lê Hải Yến Nữ 04/02/2008 Đà Nẵng   5
48 Võ Trần Ngọc Yến Nữ 03/03/2008 Đà Nẵng   5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/6  KHXH  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2023 - 2024  
         
STT Họ và tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Lớp
1 Nguyễn Đức Anh Nam 23/01/2008 Nghệ An   6 2
2 Lâm Phương  Anh Nữ 17/04/2008 Đà Nẵng   6 2
3 Hồ Tú  Anh Nữ 16/11/2007 Đà Nẵng   6  
3 Lê Nguyễn Khánh Băng Nữ 16/11/2008 Thừa Thiên Huế   6 2
4 Nguyễn Văn Thành  Đạt Nam 04/02/2008 Đà Nẵng   6 2
5 Hoàng Anh  Dũng Nam 11/08/2008 Đà Nẵng   6 2
6 Lê Thị Mỹ  Duyên Nữ 14/04/2008 Đà Nẵng   6 3
7 Huỳnh Đặng Thanh Hằng Nữ 01/08/2008 Đà Nẵng   6 3
8 Nguyễn Huy Hiệu Nam 07/08/2008 Đà Nẵng   6
9 Hồ Thị Diệu Hoài Nữ 19/07/2008 Quảng Nam   6
10 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng Nam 08/01/2008 Đà Nẵng   6
11 Nguyễn Huy Hoàng Nam 30/05/2008 Đà Nẵng   6
12 Nguyễn Hữu Hưng Nam 26/11/2008 Đà Nẵng   6
13 Hoàng Hữu  Hưng Nam 12/05/2008 Đà Nẵng   6
14 Hoàng Ngọc Minh Hưng Nam 14/06/2008 Đà Nẵng   6
15 Phạm Phú Thiên Hương Nữ 13/12/2008 Đà Nẵng   6
16 Nguyễn Văn Huy Nam 22/11/2008 Quảng Nam   6
17 Nguyễn Thanh Thúy Huyền Nữ 30/08/2008 Đà Nẵng   6
18 Hồ Thị Minh Huyền Nữ 07/08/2008 Đà Nẵng   6
19 Trần Quốc Khanh Nam 15/10/2008 Đà Nẵng   6
20 Nguyễn Trương Bảo Khanh Nam 27/07/2008 Đà Nẵng   6
21 Nguyễn Minh Khoa Nam 11/02/2008 Đà Nẵng   6
22 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 08/04/2007 Đà Nẵng   6
23 Nguyễn Diệu  Linh Nữ 14/04/2008 Thái Bình   6
24 Võ Văn Bảo  Long Nam 04/05/2008 Đà Nẵng   6
25 Nguyễn Ngọc  Long Nam 02/12/2008 Quảng Nam   6
26 Nguyễn Thanh  Luân Nam 07/08/2008 Đà Nẵng   6
27 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 14/10/2008 Đà Nẵng   6
28 Phan Thị Ngân Nữ 26/02/2007 Đà Nẵng   6
29 Võ Thị Quỳnh Như Nữ 05/10/2008 Quảng Nam   6
30 Tiêu Thanh Tuyết Nhung Nữ 19/04/2008 Quảng Ngãi   6
31 Bạch Thị Hồng Phương Nữ 21/04/2008 Đà Nẵng   6
32 Hồ Nguyễn Thanh  Phương Nữ 19/12/2008 Đà Nẵng   6
33 Nguyễn Lê Nhã Quyên Nữ 15/04/2008 Đà Nẵng   6
34 Tăng Thượng Quỳnh Nữ 13/02/2008 Đà Nẵng   6
35 Nguyễn Phan Hồng Thanh Nữ 07/05/2008 Đà Nẵng   6
36 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 09/01/2008 Đà Nẵng   6
37 Lê Hoàn Anh Thư Nữ 16/08/2008 Đà Nẵng   6
38 Nguyễn Đào Phương  Thư Nữ 08/08/2008 Đà Nẵng   6
39 Trần Hồ Bảo Thy Nữ 01/10/2008 Đà Nẵng   6
40 Nguyễn Trần Bảo  Thy Nữ 14/02/2023 Đà Nẵng   6
41 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 14/02/2008 Đà Nẵng   6
42 Đỗ Ngọc Phương  Trinh Nữ 29/12/2008 Đà Nẵng   6
43 Huỳnh Hà Ngọc Trường Nam 06/04/2008 Đà Nẵng   6
44 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Nữ 02/10/2008 Đà Nẵng   6
45 Lê Hoàng Tường Vân Nữ 06/01/2008 Đà Nẵng   6
46 Hà Hải  Vy Nữ 24/09/2008 Phú Thọ   6
48 Nguyễn Thị Kim  Yến Nữ 02/10/2008 Đà Nẵng   6
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10/7  KHXH  
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NĂM HỌC 2023 - 2024  
         
STT Họ và tên  Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Lớp
1 Trần Ngọc Băng Châu Nữ 20/06/2008 Đà Nẵng   7
2 Nguyễn Công Chính Nam 13/11/2008 Đắk Lắk   7
3 Nguyễn Lê Chí Cường Nam 12/04/2007 Đà Nẵng   7
4 Nguyễn Thị Diễm  Đào Nữ 18/11/2008 Đà Nẵng   7
5 Nguyễn Thị Hoàng Nữ 16/08/2008 Đà Nẵng   7
6 Phan Tái Đức Hải Nam 26/08/2008 Đà Nẵng   7
7 Trương Tấn  Hào Nam 16/07/2008 Đà Nẵng   2
8 Nguyễn Gia Hân Nữ 18/03/2008 Đà Nẵng   7
9 Lê Ngọc Hậu Nam 25/11/2008 Đà Nẵng   7
10 Ngô Thị Thanh Hiền Nữ 27/11/2008 Đà Nẵng   7
11 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 12/05/2008 Đà Nẵng   7
12 Nguyễn Xuân  Hoàng Nam 19/11/2008 Đà Nẵng   7
13 Nguyễn Minh Huy Nam 14/10/2008 Đà Nẵng   7
14 Nguyễn Văn Huy Nam 23/02/2008 Quảng Nam   7
15 Phan Lê Thanh Huyền Nữ 14/05/2008 Quảng Nam   7
16 Phạm Đức Nam Khánh Nam 11/06/2008 Đà Nẵng   7
17 Nguyễn Quốc  Kỳ Nam 21/02/2007 Đà Nẵng   4
18 Nguyễn Thị Minh Khuê Nữ 02/01/2008 Đà Nẵng   7
19 Trần Nguyễn Thái Kỳ Nam 07/04/2008 Đà Nẵng   7
20 Nguyễn Hoàng Nhã Kỳ Nữ 28/11/2008 Đà Nẵng   7
21 Nguyễn Thị Hồng Ly Nữ 29/08/2008 Thừa Thiên Huế   7
22 Bùi Thiên Mai Nữ 12/12/2008 Đà Nẵng   7
23 Trần Kim  Minh Nam 04/10/2007 Thanh Hóa   5
24 Trương Thị Thanh Ngọc Nữ 13/06/2008 Đà Nẵng   7
25 Trần Thị Yến Nhi Nữ 22/08/2008 Đà Nẵng   7
26 Huỳnh Hoàng An Nhi Nữ 24/08/2008 Đà Nẵng   7
27 Trần Văn Quốc Phú Nam 20/05/2008 Đà Nẵng   7
28 Đặng Ngọc Bích Phượng Nữ 25/09/2008 Đà Nẵng   7
29 Phan Hoàng Quân Nam 24/09/2008 Đà Nẵng   7
30 Trần Nguyễn Hoàng  Quý Nam 14/05/2005 Đà Nẵng   7
31 Đinh Viết Rin Nam 10/04/2008 Đà Nẵng   7
32 Hoàng Trần Như Thảo Nữ 19/05/2008 Đà Nẵng   7
33 Dư Hồ Phương Thảo Nữ 28/07/2008 Đà Nẵng   7
34 Trần Văn Trí Thiện Nam 05/09/2008 Đà Nẵng   7
35 Lê Duy Thông Nam 26/10/2008 Đà Nẵng   7
36 Trần Quỳnh Anh Thư Nữ 05/09/2008 Đà Nẵng   7
37 Võ Ngọc Bảo Thy Nữ 19/11/2008 Đà Nẵng   7
38 Lê Dương Phương Thy Nữ 21/06/2008 Đà Nẵng   7
39 Trần Thị Cát Tiên Nữ 25/11/2008 Đà Nẵng   7
40 Hồ Bảo  Trân Nữ 18/01/2008 Đà Nẵng   7
41 Ngô Thị Huyền  Trang Nữ 03/10/2008 Đà Nẵng   7
42 Trần Gia Cát Tường Nữ 06/10/2008 Đà Nẵng   7
43 Nguyễn Ngọc Hoài Uyên Nữ 30/04/2008 Đà Nẵng   7
44 Nguyễn Song Mỹ Uyên Nữ 21/06/2008 Đà Nẵng   7
45 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 04/01/2008 Đà Nẵng   7
46 Trương Thị Thảo Uyên Nữ 11/04/2008 Quảng Nam   7
47 Trần Lê Tường Vy Nữ 02/06/2008 Đà Nẵng   7
48 Trần Hoàng Hải Yến Nữ 02/12/2008 Đà Nẵng   7

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn